Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach
   Główna      Zdalne nauczanie      Klasa 4
 
 
pajacyk  
 

HARMONOGRAM  KONSULTACJI OBOWIĄZUJĄCY OD  1  CZERWCA  2020  ROKU 

Konsultacje trwają od godziny 8.00 do godziny 12.00

PONIEDZIAŁEK: matematyka, język polski, język angielski

WTOREK: fizyka, historia, wos, język niemiecki

ŚRODA: biologia, przyroda, religia, matematyka, język polski, język angielski

CZWARTEK: chemia, wychowanie fizyczne, geografia

PIĄTEK: plastyka, muzyka, informatyka JĘZYK  ANGIELSKI - dla uczniów z Bliżyc

Zagadnienia na sprawdzian (piątek 3 kwietnia):

Uczcie się proszę zwrotów ze str. 68 ćw 1,

czasu Present Simple str. 69,

ćw. 1, 2 str. 70,

str. 71 zielone tabelki,

str. 73 ćw. 4, 5

Proszę przejrzyjcie kolumnę klasy IV tutaj:

https://pl.padlet.com/martynamatyja/Bookmarks

Rozpoczynamy nowy rozdział:

Proszę zapisać tematy:

środa 1 kwiecień

Lesson 1st April

Topic: I can sing very well. Historyjka.

Pod tematem:

przepisujemy zwroty z rameczki Check it out.

Słuchamy lub czytamy dialog str. 78 i wykonujemy ćw. 2 str. 78 i 4 str. 79 do zeszytu.

Wykonujemy ćw. 1 i 2 str. 36 z zeszytu ćwiczeń.

czwartek 2 kwiecień

Lesson 2nd April

Topic: Free- time activities. Formy spędzania czasu wolnego.

Pod tematem:

Przepisujemy zwroty z ćw. 1 str. 80 i tłumaczymy je na j. polski.

ćw. 2 str. 80 pisemnie do zeszytu.

Robimy ćw. 3 str. 36 w zeszycie ćwiczeń.

piątek 3 kwiecień

Lesson 3rd April

Topic: Unit 6 test. Sprawdzian wiadomości z rozdziału 6. JĘZYK ANGIESKI 30.03.2020 – 3.04.2020  SP w Sokolnikach

30th March 2020 (30.04.2020)

Topic: Fun time! Gry językowe.

1.Czytamy historyjkę ze str. 76 i decydujemy czy zdania w zadaniu 2 są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

2. W zad. 4 korzystamy z symboli, żeby złamać kod i napisać nazwy państw – odpowiedzi zapisujemy w zeszycie. Bardzo proszę o przesłanie zdjęcia wykonanego zadania na adres justyna.dysy@gmail.com

1st April 2020 (1.04. 2020)

 

Topic: My favourite day of the week. Mój ulubiony dzień tygodnia.

 

Zad.6/73 – uzupełniamy email informacjami z notatek – co robi dziewczynka w różnych porach dnia. - odpowiedzi zapisujemy w zeszycie.

Ćw. 7 na stronie 34 w ćwiczeniówce – czytamy tekst i decydujemy, która odpowiedź jest poprawna a, b czy c.

8.04.200 odbędzie się sprawdzian z rozdziału 5.

Zagadnienia: Słownictwo  zad.1/58, 1/62, określanie położenia – str.59, some/any str. 59, there is/are - tabelki str.61 Ćwiczenia utrwalające są dostępne na stronie: https://elt.oup.com/student/teamupplus/level1/unit5/?cc=pl&selLanguage=pl

3rd April 2020 (3.04.2020)

Topic: Utrwalenie wiadomości z rodziałów 5 i 6.

Proszę wykonać ćwiczenia z rozdziałów 5 i 6 https://elt.oup.com/student/teamupplus/level1/unit6/?cc=pl&selLanguage=pl

Proszę ćwiczyć słownictwo z rozdziałów 5 i 6 https://quizlet.com/341473708/team-up-plus-4-klasa-unit-5-flash-cards/ oraz

https://quizlet.com/341477631/team-up-plus-4-klasa-unit-6-flash-cards/

W razie pytań proszę o kontakt justyna.dysy@gmail.com
Język polski (14.) - SP Sokolniki

1.04.2020 r. (środa)

Temat: Skąd pochodzi Nils – bohater książki pt.: ,,Cudowna podróż”?

Zapisz temat lekcji w zeszycie.

Określ czas wydarzeń.

Miejsce wydarzeń – opisz krainę przedstawioną w tekście.

Bohater – wymień krótko informacje o bohaterze.


Przyroda 1.04.2020r., 6.04.2020r., 8.04.2020r.

Temat: Odkrywamy tajemnice zdrowia – podsumowanie działu. – 3 godz.lekcyjne

1.Wykonaj plakat po hasłem „ Zdrowy styl życia” – na kartkach z bloku rysunkowego

- wykorzystaj wiadomości z działu: „ Odkrywamy tajemnice zdrowia”  

- korzystaj również z materiałów z Internetu

- dołącz też jakieś ulotki lub bardzo krótkie artykuły na ten temat 

-plakat ma być czytelny

Zdjęcia wykonanego plakatu proszę przesłać na pocztę: t.pytlarz@wp.pl     do dnia 8.04.2020r. do godz.13.00

Powodzenia.


Technika – 2.04.2020 r. Szkoła Bliżyce

Temat: Palmy wielkanocne.

Wykonaj palmę wielkanocną.

Zdjęcie wyślij na mojego Messengera lub maila aneta.frej@onet.pl

Proszę uczyć się wiadomości na kartę rowerową, znaków drogowych i manewrów na drodze. Jeżeli masz zaliczoną kartę rowerową nie trzeba się uczyć.


Język angielski Szkoła Bliżyce

Środa 8 kwiecień

Lesson 8th

Topic: Zastosowanie czasownika modalnego can.

 

      1. Pod tematem zapisać:

         can – móc, umieć, potrafić

      2. zapoznać się z tabelką na str. 81 nad ćwiczeniem 1.

      3. zrobić do zeszytu ćw. 1 i 2 str. 81.

     4.zrobić ćw. 4 i 5 str. 36 i przesłać mi zdjęcia tych ćwiczeń (tylko z zeszytu ćwiczeń)Język polski – (15)

3.04.2020r. (piątek)

14. Temat: Czy bohater książki może być dla nas przykładem?

 1. Zapisz temat  lekcji w zeszycie.
 2. Pod tematem lekcji napisz charakterystykę Nilsa, oceń postawę chłopca.

Godzina z wychowawcą – wykonuj polecenia w książeczce ,,Bieg po zdrowie”


Język angielski 

6th April 2020 (6.04.2020)

Topic: I can sing very well.- reading and listening. Opisywanie umiejętności.

audition – przesłuchanie

There she is!Jest tam!

Hurry up! Pospiesz się!

Let's start! Zacznijmy.

early- wcześnie

1. Czytamy dialog ze str. 78 i ustnie poprawiamy zdania w zad. 2 zgodnie z treścią dialogu.

2. Uzupełniamy zdania z zad. 4/79 formami can i can't zgodnie z treścią dialogu w zadaniu 1.

Zapraszam do odwiedzenia strony https://www.pearltrees.com/jdysy/klasa-iv/id30959345

zebrałam tam materiały do powtórki przed sprawdzianem – inormacje, filmy i ćwiczenia.

8th April 2020

Topic: Sprawdzian wiadomości.

 

W razie pytań proszę o kontakt – email justyna.dysy@gmail.com lub przez grupę.


Język polski –  (16)

6.04.2020r. (poniedziałek)

16. Temat: Czego chłopiec nauczył się podczas podróży na północ?

 1. Zapisz temat  lekcji w zeszycie.
 2. Pod tematem lekcji napisz:

- w formie tabelki - cechy bohatera przed podróżą i po powrocie,

- na czym polega przemiana Nilsa i jakie były powody zmiany.


Biblioteka

Biblioteka ZSP w Sokolnikach włączając się do pracy zdalnej proponuje:

1. Korzystanie z darmowych i łatwo dostępnych książek, audiobooków , wideo. Zachęcamy uczniów do korzystania z bogatych zasobów opublikowanych w Internecie za pośrednictwem aplikacji. Aplikacja -Wolne Lektury. Jeśli ktoś chciałby sprawdzić, czy czytanie lub słuchanie książek za pomocą smartfonu to coś dla niego, warto polecić aplikacje Wolne Lektury(link is external) i LibriVox(link is external). Pierwsza, choć kojarzona z lekturami szkolnymi, oferuje bardzo dużą kolekcję klasyki literatury w wygodnej formie i audiobooki na stronie WWW. Druga to angielskojęzyczna aplikacja z ogromną i wielojęzyczną (kilka tysięcy książek po angielsku, ok 70 po polsku) kolekcją darmowych audiobooków.


Język polski – klasa 4 (17 i 18)

7.04.2020r. (wtorek)

17. Temat: Dlaczego podróż Nilsa była cudowna?

 1. Zapisz temat  lekcji w zeszycie.
 2. Pod tematem lekcji napisz:

Wydarzenia realistyczne.

Wydarzenia fantastyczne, postaci fantastyczne.

morał– jest to pouczenie wypływające z tekstu

Ułóż morał, który wypływa z książki i zapisz go.

18. Temat: Teatr w klasie. Prezentujemy przedstawienie przygotowane na podstawie ,,Bajki o rybaku i rybce” Aleksandra Puszkina.

Zapisz temat  lekcji w zeszycie.

Gdybyś miała odegrać scenkę z ,,Bajki o rybaku i rybce”, w którą postać wcieliłabyś się i dlaczego, co wzbudziło twoje zainteresowanie? Uzasadnij swój wybór. 


Język polski –  (19)

8.04.2020r. (środa)

19. Temat: Redagowanie życzeń świątecznych.

 1. Zapisz temat  lekcji w zeszycie.
 2. Omówienie tematu:

Życzenia to gatunek wypowiedzi użytkowej, okolicznościowej. Składane są z różnych okazji, najczęściej wiążą się z urodzinami, imieninami oraz świętami. Są wyrazem pamięci i serdeczności.

Cechy i zasady tworzenia

Formę życzeń należy dopasować do adresata. Mogą więc mieć charakter oficjalny lub prywatny, poważny lub żartobliwy. Czasem przybierają postać rymowaną. W treść życzeń można wpleść fragmenty utworów literackich poświęconych danej okoliczności (np. w przypadku Bożego Narodzenia – kolęd i pastorałek).

Budowa i schemat

Nie istnieje jeden schemat życzeń, jednak redagując je, warto pamiętać o kilku zasadach.

1. Życzenia są wyrazem szacunku, powinny zatem być uprzejme, serdeczne.

2. Można opatrzyć je miejscowością i datą (zapisanymi w prawym górnym rogu lub pod życzeniami – na środku).

3. Tekst można rozpocząć od zwrotu do adresata w wołaczu (oficjalnego – np. Szanowny Panie Dyrektorze!, nieoficjalnego – np. Najdroższa Patrycjo!). Jeżeli zakończymy go wykrzyknikiem, pierwsze zdanie należy rozpocząć od dużej litery. Jeżeli użyjemy przecinka, dalszy tekst zaczynamy od małej litery.

4. Wszelkie zwroty do adresata zapisujemy wielką literą.

5. W treści uwzględniamy nadawcę. Pod życzeniami należy się podpisać. Można użyć zwrotu życzy/życzą.

Przydatne zwroty i słownictwo

pragnę złożyć, ślę, przesyłam

najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności

z okazji urodzin/imienin/świąt , w dniu urodzin/ślubu,

życzę zdrowia/pomyślności/radosnego przeżywania/sukcesów, radosnych/pogodnych/rodzinnych świąt

6. Wielkanoc zapisujemy wielką literą.

Przykładowe życzenia:

Radosnych i głęboko przeżywanych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, będących umocnieniem ducha i ciała, które pomogą wędrować w przyszłość i obudzą w sercu wiosnę

życzy
Piotr Kowal

Sokolniki, Wielkanoc 2020 r.

                                      Kochani Dziadkowie !

                                     Alleluja dziś śpiewamy,
                                     Bogu cześć i chwałę dajmy,
                                     bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel,
                                     tego świata Odkupiciel.


                                           Zdrowia, radości i powodzenia
                                           – to moje najszczersze życzenia.

                                                                                                            Kasia

Sokolniki, Wielkanoc 2020 r.

 1. Pod tematem lekcji napisz życzenia wielkanocne. Ozdób je motywami świątecznymi. Można narysować widokówkę wielkanocną, bądź wkleić gotową, zakupioną w sklepie.

 


Biblioteka

WOLNY DOSTĘP, BIBLIOTEKI CYFROWE

 Wolne Lektury.pl

 Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Polska.

 Lektury.gov.pl

Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu

ChmuraCzytania.pl

 Chmura Czytania zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów, m.in. Conrada, Kafki czy Czechowa. Nie wymaga logowania.

Masz tę moc - ebook o koronawirusie

Wydawnictwo Olesiejuk wydało świetnego, darmowego ebooka na temat koronawirusa dla młodszych uczniów. Jak wyjaśnić, czym jest wirus, dlaczego ich życie stało się tak dziwne i jak zapobiegać się jego rozprzestrzenianiu? Dostępny jest tutaj. https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/wiadomosci/czytaj/darmowa-ksiazka-elektroniczna-o-koronawirusie-dla-dzieci/?fbclid=IwAR3-tUxYl5pcxXONhb88Kccv320ZiI-neQ8clIuz5Vh42c3W-jNNy_Xme7g

 Polona.pl

Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe.

 OFERTY FIRM

Empik Premium bezpłatnie przez 60 dni

 Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy ebooków i audiobooków dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i iPhone’a. Jak skorzystać z promocji?

 1. Na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres e-mail, na który zostanie przesłany kod.

 2. Otrzymany kod wprowadź na stronie: https://www.empik.com/premium/kupon

 3. Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już tam konto) na empik.com.

 4. Aktywuj usługę Empik Premium.

5. Pobierz aplikację Empik Go na smartfona i zaloguj się.

 Nie jest wymagane podanie danych karty kredytowej i po zakończeniu okresu promocyjnego użytkownik nie zostanie obciążony opłatami.

Publio - darmowe ebooki

Publio to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków za darmo. Jednak są to głównie lektury należące do domeny publicznej i poradniki.

Nexto

 Księgarnia Nexto oferuje około 100 darmowych ebooków, z których większość to poradniki, lektury i podręczniki.

 AUDIOBOOKI

 Polska-Poezja.pl

Serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich aktorów. Za darmo, w serwisie YouTube.

Spotify

Spotify to serwis umożliwiający słuchanie nieprzebranej liczby piosenek, audycji, podcastów itp. W wersji płatnej oferuje oczywiście znacznie więcej, jednak także wersja bezpłatna uprawnia do dużego wyboru bajek, legend i opowiadań dla dzieci. Wymaga rejestracji. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach mobilnych i komputerach.

 Audio-Bajki.pl

Nagrania bajek dostępne za darmo w serwisie YouTube.

 Bajkowisko.pl

Serwis oferuje wiele nagrań bajek i audiobooków dla dzieci. Na stronie można za darmo przesłuchać 3 bajki, reszta dostępna jest na kanale YouTube.

 Polskie Radio Dzieciom

Zarejestrowane audycje radiowe dla dzieci, zgrupowane w kilku kategoriach: Bajkowy kącik, Opowieści ludów świata, Wieczorne pogaduchy, Słuchowisko, Książki do poduchy. Wszystko bezpłatnie i bez konieczności logowania.


Język polski –  (20)

15.04.2020r. (środa)

20. Temat: Czy rozumiesz to, co czytasz? – Artur Oppman ,,Złota kaczka”.

 1. Zapisz temat  lekcji w zeszycie.
 2. Przeczytaj ze zrozumieniem legendę ,,Złota kaczka” –podręcznik s. 217 – 220
 3. Zapoznaj się ze słowniczkiem znajdującym się pod tekstem.
 4. Do zeszytu wpisz pojęcia: podanie s. 193 i legenda s. 185
 5. Ustnie wykonaj ćwiczenia pod tekstem. W zeszycie zapisz plan wydarzeń do legendy.
 6. Przyjrzyj się zdjęciom zamieszczonym na s. 222 – 223. Wszystkie one mają związek z legendami. Część z nich jest ci znana.


Język angielski

 15th April 2020 (15.04.2020)

 

Topic: Vocabulary: Free-time activities. Formy spędzania czasu wolnego.

go bowling- iść na kręgle

go shopping- iść na zakupy

go skateboarding – iść na deskorolkę

go to the cinema – iść do kina

play cards – grać w karty

play chess- grać w szachy

play computer games – grać w gry komputerowe

play the guitar – grać na gitarze

read comics- czytać komiksy

ride a bike – jeździć na rowerze

send text messages- wysyłać SMS-y

surf the Internet – surfować w Internecie

1.                 Zadanie 2 na stronie 80 w podręczniku– na podstawie ilustracji udzielamy ustnie odpowiedzi na pytanie Co robi Joe w wolnym czasie?

2.                 Ćw. 3 na stronie 36 w ćwiczeniówce- uzupełniamy tabelkę wyrazami z ramki.

 

17th April 2020 (17.04.2020)

Topic: I can sing. Umiem śpiewać.

1.                 Powtarzamy słówka z ostatniej lekcji (formy spędzania czasu wolnego).

2.                 Czasownik can – umieć, potrafić, móc

( Wyjaśnienie: (nie trzeba pisać w zeszycie) np. I can – umiem, I can't – nie umiem.

Ma taką samą formę twierdzącą dla wszystkich osób( I can, you can, she can, he can, it can, we can, you can, they can) i przeczącą ( I can't, you can't, she can't, he can't, it can't, we can't, you can't, they can't).

3.                 Zad. 1/81 Patrzymy na obrazki i uzupełniamy zdania czasownikiem can (potrafi) lub can't (nie potrafi). Odpowiedzi zapisujemy w zeszycie.

4.                Ćw. 4/ 36 w ćwiczeniówce. Uzupełniamy zdania czasownikiem can (potrafi) lub can't (nie potrafi).

 

W razie pytań proszę o kontakt – email justyna.dysy@gmail.com lub przez grupę.


Język angielski BLIŻYCE

 

środa 15.04

Topic: Degrees of ability. Mówimy o naszych umiejętnościach.

 

Proszę zapisać pod tematem:

 

very well – bardzo dobrze

I can play the guitar very well. - potrafię grać na gitarze bardzo dobrze

well – dobrze

I can sing well. - potrafię dobrze śpiewać.

quite well – dość dobrze

I can play the guitar quite well. - potrafię dość dobrze grać na gitarze.

very well – zbyt dobrze

I can't sing very well. - nie potrafię śpiewać zbyt dobrze.

at all – wcale, w ogóle

I can't play the guitar at all. - wcale nie potrafię grać na gitarze.

 

1.                 Proszę zrobić ćw. 5 str. 81 z podręcznika w zeszycie.

2.                 Zrobić ćw. 6 str. 36 w zeszycie ćwiczeń i przesłać zdjęcie tego ćwiczenia.

 

Czwartek 16.04

Topic: Making suggestions. Proponujemy różne formy spędzania czasu.

 

1.                 Proszę posłuchać nagrania z ćw. 1 str. 82 i odpowiedzieć na pytanie z tego ćwiczenia.

2.                 Proszę wysłuchać i powtórzyć zwroty z ćw. 2 str. 82.

3.                 Zapisać w zeszycie:

Why don't we play tennis? - Dlaczego nie moglibyśmy zagrać w tenisa?

Shall we play chess? - Pogramy w szachy?

Możliwe odpowiedzi na powyższe pytania:

OK. - w porządku

Great. - wspaniale

Good idea. - dobry pomysł

I can't play chess. - ja nie umiem grać w szachy

No, I don't like chess. - nie, ja nie lubię szachów.

4.                 Zrobić ćw. 1 i 2 str. 37 w zeszycie ćwiczeń i przesłać zdjęcie.

 

Piątek 17.04

Topic: Pytania i odpowiedzi z czasownikiem modalnym can.

 

      Proszę przeczytać zawarte w zielonej tabelce na str. 83 informacje.

1.                 Proszę zrobić ćw. 1 str. 83 do zeszytu.

2.                 Proszę zrobić ćw. 3, 4 str. 37 z zeszytu ćwiczeń.

 

Klasa V

 

Czwartek 16.04

Topic: Food containers.

 

1.                 Proszę zrobić ćw. 1 str. 72 z podręcznika w zeszycie.

2.                 Proszę zrobić ćw. 1 i 2 str. 33 w zeszycie ćwiczeń i przesłać zdjęcie.

 


Język angielski Bliżyce

22.04.

Topic: Imperative – tryb rozkazujący.

 

Przykład trybu rozkazującego:

Look! - Patrz!

Don't look! - Nie patrz!

Start! - Zaczynaj!

Don't run! - Nie biegaj!

 

Proszę zrobić pod tematem ćw. 4 str. 83.

Zrobić ćw. 5 str. 37 i przesłać zdjęcie.

 

23.04.

Topic: Adjectives – przymiotniki, opisywanie czynności i ludzi.

 

Proszę pod tematem zapisać i przetłumaczyć następujące przymiotniki:

1. boring, 2. interesting, 3. fantastic, 4. terrible, 5. easy, 6. difficult, 7. funny, 8.serious.

 

Proszę zrobić ćw. 1 str. 84 do zeszytu.

Zrobić ćw. 1,2,3 str. 38 z zeszytu ćwiczeń i przesłać zdjęcie.

 

24.04

Topic: A typical Saturday. Opisywanie swoich umiejętności.

 

Proszę zrobić pod tematem ćw. 8 str. 85.

Zrobić ćw. 6 str. 39 w zeszycie ćwiczeń i przesłać zdjęcie.

 


Technika Bliżyce

Informacja dla wszystkich uczniów:

Jeżeli ktoś jeszcze nie oddał palmy wielkanocnej, to proszę ją wykonać , zrobić zdjęcie i wysłać na mojego maila, którego podałam lub na Messengera. Palma jest oceniana. Ma to być praca wykonana samodzielnie, nie zakupiona.

Temat: Jak dbać o Ziemię?

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika na str. 64 – 67


Język polski –  (21)

17.04.2020r. (piątek)

21. Temat: Do jakiej legendy nawiązuje poznany wiersz M. Konopnickiej? ,,Tam w moim kraju”.

 1. Zapisz temat  lekcji w zeszycie.
 2. Przeczytaj wiersz głośno i wyraźnie, s. 180
 3. Zapoznaj się z ćwiczeniami pod wierszem, zwróć uwagę na porównania (była o nich mowa wcześniej, przypomnij sobie i wyszukaj w wierszu).
 4. W zeszycie zapisz najważniejsze informacje o Polsce, skorzystaj z mapy Polski, narysuj jej zarys i zaznacz wszystkie stolice Polski, największe rzeki, góry, morze.
 5. Ćw. 6 str. 180 do zeszytu.

Polska wiele ucierpiała będąc w niewoli. Wiele razy zmieniała swój kształt, min. wtedy, gdy władcami byli królowie, po rozbiorach Polski. Miały też na to wpływ wojny I i II wojna światowa, zniszczone zostały zabytki kultury, skradzione różne dzieła sztuki, zginęło dużo ludzi. To był bardzo trudny czas dla naszej ojczyzny. 


Język polski – (22)

20.04.2020r. (poniedziałek)

22. Temat: O jakich wydarzeniach opowiada legenda Cecylii Niewiadomskiej ,,Piast”?

 1. Zapisz temat  lekcji w zeszycie.
 2. Przypomnij sobie treść legendy ,,O Lechu i białym orle”.
 3. Zapoznaj się z legendą o Popielu.

POLSKIE LEGENDY: O POPIELU

Możesz też obejrzeć legendę o Popielu na YouTube.

Dawno temu, w grodzie zwanym Kruszwica, nad jeziorem Gopło mieszkał książę Popiel. Był to władca lubiący hulanki i polowania, a nie dbający o swój lud. Jego żona, niemiecka księżniczka, również nie cieszyła się dobrą sławą. Martwiło to stryjów księcia, rycerzy wielkopolskich, którzy z coraz większym niepokojem obserwowali poczynania Popiela. 

- Książę, twoja ziemia popada w ruinę. Powinieneś zaprzestać zabaw i zając się swoim krajem. - mówili, przyjeżdżając do Kruszwicy, jednak Popiel ich nie słuchał.

Nie słuchał również swoich poddanych, którzy przychodzili do zamku, aby książę rozstrzygał ich spory. Przypominali mu o obowiązku obrony przed najazdami barbarzyńskich plemion z Północy, o prastarym zwyczaju zwoływania wieców ludowych. Książę wolał jednak spędzać czas, polując ze swą małżonką.


Tylko czasem, wieczorami, zastanawiał się czy dobrze postępuje. Pewnego razu zwierzył się swojej żonie.

- Nie słuchaj ich, Popielu, to źli doradcy. 

- Ale pomyśl - chłopi grożą buntem, jeśli moi stryjowie ich poprą, pozbawią mnie władzy!

- Ach, jest na to sposób - uśmiechnęła się zła księżna, podając Popielowi małą buteleczkę z trucizną - Wyprawimy ucztę. Zaprosimy na nią wszystkich twych stryjów i podamy najwspanialsze potrawy i najlepsze wino. A potem pozbędziemy się problemów.

Zaskoczeni stryjowie przyjęli zaproszenie i przybyli na ucztę. Mieli nadzieję, że Popiel wreszcie postanowił się zmienić i zadbać o swoje ziemie. Gdy wznieśli toast winem przygotowanym przez księżną, trucizna natychmiast zadziałała i wszyscy umarli. Gdy zapadła noc, księżna kazała służbie wywieźć ciała i wyrzucić na środku jeziora. Była pewna, że nikt nie odkryje jej spisku i teraz wreszcie nikt nie będzie próbował przekonać księcia do zmiany postępowania.

  Jednak po kilku dniach wokół zamku zaczęły gromadzić się myszy. Z każdą chwilą było ich coraz więcej.

- To kara za zło i lenistwo księcia - szeptali chłopi, gdy myszy omijały ich domy, biegnąc prosto do zamku.

Wkrótce były już w każdym pomieszczeniu i wszędzie słychać było tupot i popiskiwanie.

- Schrońmy się w starej wieży na wyspie. Tam nas nie dosięgną te przeklęte gryzonie - powiedział Popiel i razem z żoną przeprawił się przez jezioro. Jednak myszy nie dały za wygraną. Popłynęły na wyspę i przegryzły dno łodzi pozostawionej na brzegu, aby nikt nie mógł już z niej uciec. A potem zaczęły wdrapywać się na wieżę. Popiel i jego żona nie mieli już gdzie uciec. Myszy rzuciły się na nich i pożarły niegodziwego księcia i księżną.

Stara wieża stoi nad jeziorem Gopło do dziś. A żeby nie zapomniano o karze jaka spotkała złego władcę, ludzie nazwali ją Mysią Wieżą.


 1. Przeczytaj treść legendy pt. ,,Piast” s. 181 oraz wyjaśnienia wyrazów pod tekstem i na podstawie tekstu: zapoznaj się z informacjami na temat pochodzenia legendy o Piaście i Popielu, określ czas i miejsce wydarzeń, co wiesz o bohaterach, na czym polegają postrzyżyny i jakie są kolejne etapy uroczystości, jaka nagroda spotkała bohaterów za gościnność (pytania pod tekstem).
 2. Na str. 186 w żółtej ramce są ciekawostki. Zapoznaj się.
 3. W zeszycie zapisz plan wydarzeń do legendy o Piaście. Jeżeli nie zapisałaś, co to jest legenda, to uzupełnij informacje i wpisz ramkę – Zapamiętaj ze str.185

Technika

20.04.220r. (poniedziałek)

Temat: Bezpieczeństwo rowerzysty.

Podręcznik str. 60 - 62


Język angielski

20th April 2020 (20.04.2020)

Topic: Making suggestions. Proponowanie.

1.                 Przeczytaj i posłuchaj dialogu na w ćw. 1 na stronie 82 w podręczniku. (nagranie znjadziesz na płycie dołączonej do podręcznika).

2.                 Zapisz w zeszycie: Why don't we ...? - A może byśmy...? Shall we go? Idziemy? Good idea. Dobry pomysł.

3.                 Korzystając z ćw 1/83 w podręczniku uzupełnij ćw. 1 na stronie 37 w ćwiczeniówce.

W piątek 24.04 będziecie pisać kartkówkę – słówka z ćw. 1/80.  Możecie je ćwiczyć m.in : https://quizlet.com/341478500/team-up-plus-4-klasa-unit-7-flash-cards/

 

  22nd April 2020 (22.04.2020)

Topic: Can- questions. Can – pytania.

1.                 Zapoznaj się z piosenką https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo i tabelką na stronie 83. Pytania czy potrafisz, czy umiesz zadajemy wstawiając Can na początek pytania, np. Can you swim? Czy potrafisz pływać? Na pytanie odpowiadamy Yes, I can. (Tak, potrafię) lub No, I can't. (Nie, nie potrfię.)

2.                 Uzupełnij dialog z ćw. 1 na stronie 83 w podręczniku. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

3.                 Korzystając z tabelki w ćw. 2/83 ułóż ustnie pytania z czasownikiem can.

 

24th April 2020 (24.04.2020)

Topic: Superheroes – reading. Bohaterzy kreskówek -czytanie.

1.                 Zapisz w zeszycie: boring – nudny, interesting- interesujący, fantastic- fantastyczny, terrible- okropny, easy- łatwy, difficult- trudny, funny- zabawny, serious- poważny.

2.                 Popatrz na obrazk w ćw. 1 na stronie 84 w podręczniku i i wskaż właściwy przymiotnik. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

3.                 Przeczytaj tekst z ćw. 2/84 i odpowiedz ustnie na pytanie jak naprawdę nazywają się opisani superbohaterzy.

W razie pytań proszę o kontakt – email justyna.dysy@gmail.com lub przez grupę.


Język angielski BLIŻYCE

29.04

Topic: Children's tv in the UK. Ulubione programy telewizyjne.

 

1. Przyczytaj/ wysłuchaj tekst na str. 86.

2. Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str. 86 do zeszytu.

3. Wykonaj plakat:

Wybierz ulubiony program telewizyjny, zapisz jego tytuł, kanał który go emituje, dni i godziny jego emisji. Wymień i chociaż jednym zdaniem opisz postacie, które w nim występują. Odpowiednio zilustruj pracę. Czas na wykonanie tego zadania – do 6 maja. Do tego dnia czekam na zdjęcia wykonanych prac.

 

30.04

Topic: Podsumowanie materiału z rozdziału 7.

 

1. Wykonaj ćw. 1, 2, 3 str. 87. (uwaga: w ćwiczeniach tych mogą być zawarte zagadnienia nie tylko z obecnego ale i z poprzednich rozdziałów)

2. Wykonaj ćw. 1 i 2 str. 40 z zeszytu ćwiczeń i prześlij zdjęcia.

 

7 maja odbędzie się sprawdzian wiadomości z rozdziału 7. Naucz się:

1.                 zwrotów z ćw. 1 str. 80,

2.                 słówek z ćw. 1 str. 84,

3.                 zasad tworzenia trybu rozkazującego – str. 83 „imperatives” (najlepiej nauczyć się z zeszytu bo mamy pod tym tematem krótką notatkę)

4.                 can – forma twierdząca, przecząca, pytania i przysłówki np. very well itp. (takie jak na str. 91 „degrees of ability)

5.                 zwrotów komunikacyjnych z tematu na str. 82 (były one również wytłumaczone w krótkiej notatce)

6.                 Poćwiczcie w aplikacji:

https://quizlet.com/pl/504384751/free-time-activities-flash-cards/

 

           i tutaj:

 

         https://elt.oup.com/student/teamupplus/level1/unit7/?cc=pl&selLanguage=pl


Technika - 27.04.20r. 

22 kwietnia – Dzień Ziemi

Z użyciem różnych technik i na kartce z bloku technicznego A3 lub A4 wykonaj plakat związany z Dniem Ziemi, zapisz hasło. Prace wyślij na Messengera.


Język polski – (27)

27.04.2020r. (poniedziałek)

27. Temat: Podsumowujemy naszą wiedzę o częściach mowy.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Podręcznik s. 194 – 195

3. Praca domowa

Proszę wykorzystać różne źródła informacji i przeczytać książkę. W celu uzupełnienia wiedzy, proszę obejrzeć filmy.

Lektura obowiązkowa - ,,Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Janusza Christa

Lekturę będziemy przerabiać ok.10 maja

Kolejna lektura uzupełniająca to ,,Król Maciuś Pierwszy” Janusza Korczaka – na początku czerwca


Język angielski

27th April 2020 (27.04.2020)

Topic: My free-time activities – writing. Czynności czasu wolnego.

1.                 Przeczytaj podane umiejętności w ćw. 6 na stronie 85 w podręczniku. Zastanów się które, z tych umiejętności potrafisz wykonywac, a które nie. Zapisz w zeszycie zdania- co potrafisz, a czego nie potrafisz robić, np. I can ride a bike. (Potrafię...) I can't play a music instrument (Nie potrafię...)

2.                 Przeczytaj informację na temat Ellie w zadaniu 8 na stronie 85. Wybierz odpowiedzi a, b lub c. Napisz odpowiedzi w zeszycie.

3.                 Przeczytaj tekst na stronie 39 w ćwiczeniówce i wybierz poprawne odpowiedzi w ćw. 8.

 

 

  29nd April 2020 (29.04.2020)

Topic: Culture: Children's TV in the UK. Kultura: dziecięca telewizja w Wielkiej Brytanii.

1.                 Zapoznaj się z piosenką z tekstem na stronie 86 w podręczniku – skorzystaj z płyty dołączonej do podręcznika i posłuchaj nagrania, a następnie przeczytaj tekst na głos.

2.                 Zapisz w zeszycie: channel- kanał, international – międzynarodowy, creative- twórczy, draw- rysować, funny- zabawny.

3.                 Zdecyduj, czy zdania z ćw. 1 na stronie 86 w podręczniku są prawdziwe czy fałszywe. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

4.                 Wskaż poprawne, zgodne z treścią tekstu odpowiedzi w ćw. 2/86. Udziel odpowiedzi ustnie.

Dla chętnych, na ocenę: PROJECT – wykonaj plakat poświęcony ulubionym programom telewizyjnym. Narysuj lub wklej obrazki i opisz je. Zdjęcie plakatu prześlij na mail.

 

W razie pytań proszę o kontakt – email justyna.dysy@gmail.com lub przez grupę.


Język polski –  (28, 29)

28.04.2020r. (wtorek)

28. Temat: Do jakich faktów historycznych i wydarzeń legendarnych nawiązuje poznana legenda? – Stefania M. Posadzowa ,,Stopka królowej Jadwigi”.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Zapoznaj się z tekstem znajdującym się w podręczniku na str.196 – 197

3. Ustnie wykonaj ćwiczenia pod tekstem.

4. Do zeszytu wpisz ćwiczenie 3 str. 198

 

29. Temat: Czego dowiadujemy się z treści utworu o czasach króla Zygmunta Augusta? - ,, Głowy wawelskie”.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Przeczytaj uważnie ze zrozumieniem utwór ,,Głowy wawelskie”.

3. Do zeszytu odpowiedz całymi zdaniami na ćw. 2 str. 201, pozostałe ćwiczenia wykonaj ustnie.

 

Praca domowa – na ocenę (proszę o czytelne pismo i wyraźne zdjęcia)

Ćwiczenie 2 str. 198


Język polski –  (30, 31, 32   3-godzinny temat)

29.04.2020r. (środa)

30. Temat: Zabawa w teatr, czyli przygotowujemy przedstawienie kukiełkowe na podstawie ,,Pani Twardowskiej” Adama Mickiewicza”.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Przeczytaj głośno i wyraźnie ,,Panią Twardowską” A. Mickiewicza (podręcznik s. 202 – 207)

3. Zapoznaj się z sylwetką poety.

4.Ułóż plan wydarzeń i wpisz do zeszytu.

5. Dalsze czynności przedstawię na następnych lekcjach.

6. Spotykamy się dopiero w poniedziałek. Piątek wolny od zajęć szkolnych – 1 maja.


30.04.20r. – Technika Bliżyce

1 Maja – Święto Pracy

2 Maja – Święto Pracy

3 Maja – Uchwalenie Konstytucji 3go Maja

Są to święta państwowe (narodowe). W tych dniach obchodzone są różne uroczystości. Wywieszane są flagi na budynkach, urzędach. Także w szkole odśpiewany jest hymn państwowy, są akademie, zachowany jest spokój i powaga. Zakłada się uroczysty strój.

 

W tym roku święta te każdy z nas będzie obchodził indywidualnie lub rodzinnie. Aby uczcić pamięć, proszę wybrać jedno z tych świąt i wykonać plakat z przesłaniem i hasłem. Proszę wykorzystać swój pomysł i dowolną technikę. Sama flaga to za mało.

 

Prace proszę wysłać na mojego maila lub Messengera.


Język angielski

środa 6.05

Topic: Review 7.

 

1. Wykonaj ćw. 4,5,6 str. 87.

2. Wykonaj ćw. 4,5,6,7 str. 40 i wyślij zdjęcie tych ćwiczeń.

 

Czwartek 7.05

Topic: Unit 7 test.

 

Sprawdzian wiadomości.

 

Klasa V

 

4.05

Topic: „That's better”.

 

1. Wysłuchaj/ przeczytaj dialog z ćw. 1 str. 78. Odpowiedz na pytanie z tego ćwiczenia – wybierz

     prawidłową odpowiedź a, b lub c.

2. Wykonaj ćw. 2 str. 78 do zeszytu.

3. Wykonaj ćw. 1, 2 str. 36 z zeszytu ćwiczeń i wyślij zdjęcie.

 

5.05

Topic: Unit 6 test.

 

W tym dniu odbędzie się sprawdzian wiadomości.

 

7.05

Topic: Geography.

 

Wypisz w zeszycie wszystkie słówka ze str. 80 ćw. 1 ponumerowane od 1 do 10 i przetłumacz na j. polski.

Wykonaj ćw. 1 str. 80 do zeszytu. Następnie wysłuchaj ćw. 2.

Wykonaj ćw. 3 str. 36 w zeszycie ćwiczeń i wysłać zdjęcie.

 

Klasa VI

 

4.05

Topic: Ćwiczenia gramatyczne utrwalające rozdział 6.

 

Wykonaj następujące ćwiczenia na stronie internetowej:

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level3/unit6/?cc=pl&selLanguage=pl

 

5.05

Topic:”I've written a book.” Czytanie, słuchanie tekstu ze zrozumieniem.

 

Wysłuchaj/ przeczytaj tekst na str. 78 ćw.1.

Wykonaj ćw. 1 i 2 str. 78 do zeszytu.

Wykonaj ćw. 1, 2 str. 36 w zeszycie ćwiczeń i wyślij zdjęcie.

 

5.05

Topic: Experiences. Ciekawe przeżycia i doświadczenia.

 

Wykonaj ćw. 1 str. 80.

Zapisz w zeszycie wszystkie zwroty z ćw. 1 i je przetłumacz na j. polski.

Wykonaj ćw. 3 str. 36.


4.05.20r. - Technika

Temat: Kartka z kalendarza.

Na bloku technicznym wykonaj ciekawą kartkę z kalendarza.


Język polski –(31)

4.05.2020r. (poniedziałek)

31. kontynuacja tematu z piątku

1. Wykonaj kukiełkę do przedstawienia ,,Pani Twardowska” (przypomnij sobie jak wygląda kukiełka).

2. Zdjęcie lalki teatralnej prześlij na Messengera.


Język polski –  (34)

6.05.2020r. (środa)

34. Temat: Projektujemy herb naszej miejscowości.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Podręcznik, str. 212 – 213

3. Wpisz do zeszytu:

Herb – znak rozpoznawczy, ma dwa znaczenia. 1. godło państwa, ziemi, miasta lub instytucji, 2. dziedziczny znak rodowy rycerzy, szlachty i arystokracji. Nadawany przez królów.

Pantomima – przedstawienie bez słów, w którym najważniejszą rolę odgrywają ruchy ciała, gesty i mimika.

4. Przyjrzyj się herbom umieszczonym w podręczniku. Z nimi związane są ćwiczenia. Zapoznaj się  i wykonaj je ustnie. Na stronie 213 znajduje się również bank przerażających słówek. Przeczytaj je.

5. Wpisz do zeszytu wyjaśnienie związku frazeologicznego:

Nie taki diabeł straszny, jak go malują - mając na myśli to, że rzeczywistość nie jest tak zła lub trudna, jak się wydaje.

6. Praca domowa

Ćwiczenie 8/213 (na kartce z bloku technicznego) – na ocenę, wysłać na Messengera.

 

Lektura ,,Kajko i Kokosz. Szkoła latania” - 11 maja w poniedziałek.

 


Technika – 16.04.2020 r.-  BLIŻYCE

Informacja

Uczniowie, którzy od 16 marca 2020 r. nie nawiązali żadnego kontaktu z nauczycielem w sprawie nauczania zdalnego z przedmiotu i nie przedstawili prac do oceny są nieobecni na lekcjach, co wiąże się z oceną końcoworoczną.

Temat: W podróży.

1. Wpisz temat lekcji do zeszytu.             

2. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika na str. 68 – 70

3. Wyjaśnienie. Wpisz do zeszytu jako notatkę.

Środki komunikacji publicznej - oznaczają środki (urządzenia) służące komunikacji publicznej, takie jak np. pociągi, autobusy, statki pasażerskie lub samoloty pasażerskie.

Piktogram -  przedstawienie pojęcia za pomocą obrazka.

4. Skorzystaj  z Internetu i wpisz w punktach (zastosuj formę rozkazującą) do zeszytu:

Zasady właściwego zachowania się w środkach komunikacji publicznej


Język angielski

11h May 2020

Topic: Sprawdzian wiadomości.

 

13th May 2020

Topic: Where are you from? Skąd jesteś?

 

1.                 Powtórz słownictwo, możesz to zrobić np. za pomocą ćwiczeń ze strony : https://www.pearltrees.com/jdysy/wiczenia-rozdzia-6/id30959378

2.                 Przeczytaj wskazówki na stronie 106 w podręczniku, a następnie przeczytaj zdania w j. polskim w zadaniu 2 na stronie 106 i wybierz odpowiedź na pytania do tekstów. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

3.                 Posłuchaj nagrania 2.58 z płyty lub https://www.pearltrees.com/jdysy/nagrania/id31768179/item304891160#l320 i odpowiedz na pytania w nagraniu – wybierz właściwą odpowiedź.  Jedno zdanie jest podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

4.                 Do każdej z opisanych sytuacji w zad. 3/106 wybierz odpowednią reakcję (a-c). Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

 

15th May 2020

 

Topic: Can- grammar practice. Czasownik can -ćwiczenia.

1.                 Powtórz słownictwo i zagadnienia gramatyczne z poprzednich lekcji np. za pomocą:

https://www.pearltrees.com/jdysy/rozdzia-7-can/id31343161

2.                 Uzupełnij zdania formami can  lub can't  w zad. 4 na stronie 87 w podręczniku. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

3.                 Ułoż i zapisz w zeszycie pytania z wyrazów w zad. 5/ 87.Zapisz pytania w zeszycie. Następnie dopasuj odpowiedzi.

 

W razie pytań proszę o kontakt – email justyna.dysy@gmail.com lub przez grupę.


Język polski –  (36)

11.05.2020r. (poniedziałek)

36. Temat: Przygotowujemy program szkolnej wycieczki ,,Na tropach legendy”.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Lektura będzie po skończeniu rozdziału.

3. Podręcznik str. 222 – 224, zapoznaj się z ćwiczeniami.

4. Opisz do zeszytu dowolnie wybraną legendę z Jury Krakowsko – Częstochowskiej.


4.05.20r. - Technika,

Temat: Jak dbać o Ziemię? (lekcja nr. 1)

 1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
 2. Podręcznik str. 64 - 65
 3. Wyjaśnij terminy i wpisz do zeszytu: recykling, segregacja odpadów, ekologia, surowce organiczne, surowce wtórne.
 4. 3.Zapisz w zeszycie, w jaki sposób każdy człowiek może przyczynić się do dbania o środowisko naturalne.

Język polski –  (37, 38) temat dwugodzinny

12.05.2020r. (wtorek)

37, 38. Temat: Wypowiedzenie i jego rodzaje.                                                                          

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Wyjaśnienia tematu:

1) Zdania charakteryzują się tym, że pojawia się w nich osobowa forma czasownika, np.
Turyści przyjechali nad morze.
Zwykle jest to forma osobowa. Ale tworzymy zdania również z innymi formami, w których pojawia się forma nieosobowa czasownika zakończona cząstką „-no / -to”:
Wczoraj wyłączono ogrzewanie.
Użyto w tym równaniu różnych liczb.

W innej z kolei grupie zdań pojawiają się wyrazy, które mają taką samą funkcję jak czasownik osobowy (trzebawartowolnożalstrach):
Strach patrzeć!
Nie wolno używać telefonu komórkowego w samolocie.

Zdanie pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte oraz zdanie złożone – o tym już wspominaliśmy wcześniej ( dla przypomnienia zobacz notatkę w zeszycie).

2) Równoważniki zdań odznaczają się tym, że brakuje w nich czasownika w formie osobowej, ale zawsze możemy wypowiedzenie tak przekształcić, aby brakująca forma się pojawiła, np.:
Nie wychylać się przez okno. → Nie wychylajcie się przez okno.
Wróciwszy do domu, włączył radio. → Kiedy wrócił do domu, włączył radio.
Wracając nocą, podziwiał gwiazdy na niebie. → Kiedy wracał nocą, podziwiał gwiazdy na niebie.

Taką wypowiedź możemy także uzupełnić brakującym czasownikiem w formie osobowej – zdarza się to często w dialogach, np.
– Jedziesz jutro do Warszawy?
– Nie. → Nie jadę.

3. Podręcznik str. 238 – 240 (przerobić ustnie)

4. Zeszyt ćwiczeń 122 – 126


Język polski –  (39)

13.05.2020r. (wtorek)

39. Temat: Legendy ojczyste – przygotowanie do sprawdzianu.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Przygotuj się do sprawdzianu powtarzając dział: ,,Legendy ojczyste”. Sprawdzian w piątek, 15 maja. Podam czas i godzinę odesłania odpowiedzi, prawdopodobnie na Messengera. Sprawdzian będzie trwał 45 minut. Trzeba pracę odesłać w ustalonym czasie. Praca odesłana po czasie nie będzie zaliczona.

3. Podręcznik str. 225 – 228 (do wykonania celem powtórzenia).

4. Lektura w poniedziałek.


Technika – 14.05.2020 r. BLIŻYCE

Temat: Piesza wycieczka.

Wyjaśnienie:

 1. Zasady planowania wycieczki

Karta wycieczki obejmuje następujące elementy:

a) rodzaj wycieczki,

b) termin wycieczki,

c) trasa wycieczki,

d) środki lokomocji, w tym przypadku wycieczka piesza,

 e) zakwaterowanie i wyżywienie,

 f) proponowany kierownik i opiekunowie wycieczki,

g) wstępny plan finansowy wycieczki lub imprezy zawierający przewidywane wydatki i źródła ich pokrycia

h) regulamin wycieczki

 i) harmonogram wycieczki ( harmonogram to plan realizacji jakichś zadań, zawierający ustalenie kolejności i czasu trwania).

j) oświadczenie opiekunów prawnych w przypadku, gdy dziecko jest niepełnoletnie.

 

Podręcznik s. 71 – 73

 

 1. Znaki obowiązujące na kąpieliskach.
 2. Sposób pakowania plecaka.

   


Język polski –  (41)

18.05.2020r. (poniedziałek)

41. Temat: Elementy świata przedstawionego w lekturze pt.: ,,Kajko i Kokosz. Szkoła latania.”

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Zanotuj w zeszycie elementy świata przedstawionego:

- czas

- miejsce

- bohaterowie

- wydarzenia.


18.05.20r. - Technika

Temat:  Jak dbać o Ziemię? – kontynuacja tematu.

 1. Zapisz temat lekcji.
 2. Podręcznik str. 66 - 67

Język polski – (42, 43)

19.05.2020r. (wtorek)

42, 43.  Temat: ,,Kajko i Kokosz. Szkoła latania” – piszemy opowiadanie.

 1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
 2. Pod tematem lekcji na podstawie komiksu napisz opowiadanie.
 3. Następna lektura ,,Król Maciuś Pierwszy” na początku czerwca.

 Technika – 21.05.2020 r. BLIŻYCE

Temat: To takie proste! Pamiątkowy album (lekcja nr. 1)

 1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
 2. Wybierz temat i zgromadź materiały, z których mógłbyś wykonać pamiątkowy album.

26.05.20 r. – Język polski (47, 48)

(wtorek)

47.  Temat: Tylko jedna mama na… Joanna Kulmowa ,,Mamy mamę”.

 1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
 2. Podręcznik str. 241
 3. Przeczytaj wiersz i na jego podstawie wykonaj ustnie ćwiczenia pod tekstem.
 4. Do zeszytu:

Podaj przykłady czynności, w jakich mogłabyś wyręczyć swoją mamę.

Jaka jest twoja propozycja uczczenia Dnia Matki? Opisz swój pomysł.

 

48.  Temat: Dlaczego nie należy się spóźniać? J. Tuwim ,,Spóźniony słowik”.

 1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
 2. Podręcznik str. 236 – 237
 3. Zapoznaj się z biografią Juliana Tuwima.
 4. Przeczytaj wiersz głośno i wyraźnie, odpowiedz ustnie na pytanie – jakie postacie występują w utworze? Opowiedz o sytuacji przedstawionej w wierszu, nazwij uczucia bohaterki, oceń zachowanie bohatera. Pomogą ci w tym ćwiczenia pod wierszem.
 5. Ćwiczenie 6 i 7 do zeszytu.

27.05.20 r. – Język polski (49)

(środa)

47.  Temat: Piszemy opowiadania.

 1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
 2. Podręcznik str. 242 – 249 (co to jest opowiadanie i wszystkie wskazówki do napisania opowiadania znajdują się pod tekstem, ja już wspominałam jak piszemy opowiadanie).

Zeszyt ćwiczeń str. 28 – 34

 1. Przypominam o oddaniu drzewa genealogicznego.


4.06.20r. – Technika BLIŻYCE

Temat:Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z techniki.

 1. Przypomnij sobie o czy uczyliśmy się w klasie 4 na lekcjach techniki.
 2. Podręcznik – To umiem! Podsumowanie str. 76

Technika – 8.06.2020 r. i 15.06.2020 r.

Temat: To takie proste! Pamiątkowy album (lekcja dwugodzinna).

 1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
 2. Wybierz temat i zgromadź materiały, z których mógłbyś wykonać pamiątkowy album.
 3. Patrz podręcznik str. 74 - 75

8.06.20 r. – Język polski,  (56)

(poniedziałek)

56.  Temat: Podmiot i orzeczenie.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Do tej pory poznałyście części mowy.

Przypominam:

- części mowy odmienne: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, liczebnik,

- części mowy nieodmienne: przysłówek.

Dzisiaj poznamy dwie główne części zdania. Wszystkich części zdania jest pięć.

Główne części zdania to podmiot i orzeczenie.

Co to jest orzeczenie?

Przypominam, że zdanie jest tylko wtedy, gdy znajduje się w nim czasownik w formie osobowej.

Orzeczenie w zdaniu wyrażone jest czasownikiem. Odpowiada na pytania czasownika – co robi? lub co się z nim dzieje? Podkreśla się go dwiema kreskami i łączy się z podmiotem (rzeczownikiem).

Co to jest podmiot?

Podmiot w zdaniu wyrażony jest rzeczownikiem. Odpowiada na pytania rzeczownika – kto? co? Podkreśla się go jedną kreską i łączy się z orzeczeniem (czasownikiem).

Podmiot i orzeczenie w zdaniu tworzą związek główny.

Orzeczenie to czasownik najczęściej w formie osobowej, np. Mary zajrzała przez mur do ogrodu. Klucz pasował do zamka w furtce.

Podmiot to wykonawca czynności wyrażonej orzeczeniem, np. Mary zajrzała przez mur do ogrodu. Klucz pasował do zamka w furtce.

Zapamiętaj!

Forma orzeczenia dostosowuje się do formy podmiotu: zajrzała – r. ż., l. poj. bo: Mary; pasował – r. m., l. poj. bo: klucz.

Obejrzyj:

https://www.youtube.com/watch?v=OlkAcjmJ7i8

 

3. Podręcznik, str. 259 - 261

    Zeszyt ćwiczeń: Podmiot i orzeczenie.

………………………………………………………………………………………………….

9.06.20 r. – Język polski, klasa 4 (57, 58)

(wtorek)

57.  Temat: Tu jest wszystko, co się kiedykolwiek chciało mieć. Rozmawiamy o Nangijali.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Podręcznik, str. 262 – przeczytaj bardzo uważnie tekst ze zrozumieniem. Zapoznaj się z ćwiczeniami pod tekstem. Wykonaj je ustnie. Do zeszytu wpisz ćw. 11 str. 267

 

58.  Temat: ,,W rodzinie” – sprawdzian kontrolny.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Podręcznik, str. 268 - 270

…………………………………………………………………………………………………

10.06.20 r. – Język polski, klasa 4 (59)

(środa)

59.  Temat: Przygotowujemy się do pisania listów.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Na samym początku klasy 4 wspominałyśmy już jak pisać list, adresować kopertę, gdzie przykleić znaczek na kopercie, wyjaśniałyśmy skróty i odpowiadałyśmy na pytania – kto to jest nadawca, odbiorca i adresat? Mówiłyśmy również o estetyce listu.

2. Podręcznik, str. 272 – 278

    Zeszyt ćwiczeń: Piszę list. Napisz do mnie!