Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach
   Główna      Zdalne nauczanie      Klasa 5
 
 
pajacyk  
 
 

HARMONOGRAM  KONSULTACJI OBOWIĄZUJĄCY OD  1  CZERWCA  2020  ROKU 

Konsultacje trwają od godziny 8.00 do godziny 12.00

PONIEDZIAŁEK: matematyka, język polski, język angielski

WTOREK: fizyka, historia, wos, język niemiecki

ŚRODA: biologia, przyroda, religia, matematyka, język polski, język angielski

CZWARTEK: chemia, wychowanie fizyczne, geografia

PIĄTEK: plastyka, muzyka, informatyka

 
 
 
 
JĘZYK ANGIELSKI - dla uczniów z Bliżyc

poniedziałek 6 kwietnia odbędzie się sprawdzian wiadomości z rozdziału 5.

Zagadnienia podałam w ubiegłym tygodniu.

Proszę przejrzyjcie kolumnę klasy V tutaj:

https://pl.padlet.com/martynamatyja/Bookmarks

Rozpoczynamy nowy rozdział:

Proszę zapisać tematy:

poniedziałek 30 marca

Lesson

Topic: Food and drink. Nazwy produktów spożywczych – opisywanie upodobań.

Przepisać pod tematem i przetłumaczyć na j. polski słówka z ćw. 1 str. 68 w podręczniku.

Dodatkowo przepisać:

beef - wołowina

pork - wieprzowina

mutton - baranina

lamb - jagnięcina

chicken - kurczak

fruit – owoc/ owoce

vegetables - warzywa

meat - mięso

fish - ryba

dairy products - nabiał

drinks – napoje

Zrobić do zeszytu ćw. 2 str. 68

wtorek 31 marca

Lesson

Topic: Countable and uncountable nouns. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

Przepisać lub wydrukować i wkleić:

Countable nouns – rzeczowniki policzalne to nazwy rzeczy, które można policzyć. Występują one zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej. Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej występuje przedimek nieokreślony a lub an. Przedimek a występuje przed wyrazami zaczynającymi się od spółgłoski, natomiast an przed wyrazami zaczynającymi się od samogłoski.

Przykład: a car - cars, a book - books, a dog - dogs

Uncountable nouns - rzeczowniki niepoliczalne to nazwy rzeczy, których nie można policzyć na sztuki. Występują tylko w liczbie pojedynczej i nie są poprzedzone przedimkiem a/an. Zamiast przedimka taki rzeczownik niepoliczalny najczęściej poprzedzany jest określnikiem – some, any. Należy pamiętać, że wspomniane określniki występują również przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej.

Do rzeczowników niepoliczalnych zaliczymy np:

bread(chleb), butter (masło), cheese(ser), flour (mąka),jam (dżem), meat (mięso)

wyjaśnienie użycia some i any znajduje się w aplikacji padlet – proszę sobie przypomnieć, już się o tym uczyliśmy w klasie IV

Zrobić ćw. 1 str. 69 do zeszytu

ćw. 2 str. 69 do zeszytu

zrobić ćw. 4, 5, 6 str. 31 w zeszycie ćwiczeń

czwartek 2 kwiecień

Lesson

Topic: Ordering food and drink. Zamawianie jedzenia i picia. Ćwiczenia w mówieniu.

Zrobić ćw. 1 str. 70 do zeszytu

wysłuchać i powtórzyć ćw. 2 str. 70

zrobić ćw. 1 i 2 str. 32 w zeszycie ćwiczeńJęzyk Angielski 30.03-3.04.2020 SP W Sokolnikach

30th March 2020 (30.04.2020)

Topic: Review – powtórzenie wiadomości z rozdziału 6.

Wykonujemy ćwiczenia utrwalające ze strony 75 w  podręczniku – ćw.1 zapisujemy nazwy przedmiotów przedstawionych na obrazkach. Ćw. 2 – łączymy opakowania z produktami spożywczymi, ćw 5 wybieramy how much lub how many. Odpowiedzi do wszystkich ćwiczeń zapisujemy w zeszycie.

1st April 2020 (1.04. 2020)

Topic: Fun time! Gry i zabawy.

Czytamy historyjkę ze str 76 i decydujemy czy zdania w zadaniu 2 są prawdziwe czy fałszywe. Odpowiedzi zapisujemy w zeszycie.

W ćw. 4 nazywamy składniki ciastka- wpisujemy je do zeszytu.

8.04 odbędzie się sprawdzian z rozdziału 5.

Zagadnienia : Słownictwo zad. 1/58 i 1/ 62, czasowniki nieregularne tabela str.59

Ćwiczenia: https://quizlet.com/pl/314887371/team-up-2-unit-5-wordlist-flash-cards/ oraz

https://quizlet.com/366833706/team-up-plus-v-unit-5-irregular-verbs-flash-cards/

3rd April 2020 (3.04.2020)

Topic: Utrwalenie wiadomości z rozdziałów 5 i 6.

Proszę wykonać ćwiczenia z rozdziałów 5 i 6

https://quizlet.com/pl/314887371/team-up-2-unit-5-wordlist-flash-cards/

https://quizlet.com/pl/314889859/team-up-2-unit-6-wordlist-flash-cards/

2 oraz ćwiczenia ze strony https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit5/?cc=pl&selLanguage=pl

W razie pytań proszę o kontakt justyna.dysy@gmail.com lub przez grupę.Język polski (12. i 13.) – temat dwugodzinny SP Sokolniki

1.04.2020 r. (środa)

Temat: Jakie środki poetyckie zastosował Julian Tuwim w wierszu ,,Mowa ptaków”?

 1. Zapisz temat  lekcji w zeszycie.
 2. Przeczytaj wiersz ,,Mowa ptaków”, rozpoznaj ptaki przedstawione na ilustracjach, wykonaj ustnie ćwiczenia pod tekstem.  Zapoznaj się z pojęciem wyrazy dźwiękonaśladowcze  – przeczytaj wiadomości z tabelki Zapamiętaj! str. 226.
 3. Wpisz do zeszytu

Wyrazy dźwiękonaśladowcze to inaczej onomatopeje – naśladują brzmienie nazywanego zjawiska, np. bum, trach, bęc, zgrzyt, hau, miau, szum, huk, dzyń – dzyń,  dzwonić, trzeszczeć.

 1. Celem utrwalenia wiadomości o dźwiękonaśladownictwie wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.75 – 78

Historia      7.04.2020r. Sokolniki 8.04.2020r. Bliżyce

Temat: Mieszko I i początki Polski.

1.Przeczytaj temat lekcji z podręcznika.

2.Do zeszytu przedmiotowego zapisz:

Państwo polskie powstało z połączenia ziem różnych plemion słowiańskich.

Nazwa Polska pochodzi od plemienia Polan, którego władcy z dynastii Piastów podporządkowali sobie inne plemiona.  

Pierwszym historycznym władcą Polski był książę Mieszko I.

Przyjęcie chrztu w 966r. podniosło znaczenie Polski na arenie międzynarodowej oraz przyczyniło się do rozwoju kulturalnego i gospodarczego kraju. 

Jedna z pierwszych bitew w historii Polski rozegrała się w 972r. pod Cedynią. 

3.Zapamiętaj wymienione daty, pojęcia: książę, dynastia, Piastowie, biskupstwo, dyplomacja, poganin, Dagome iudex.


Technika – 2.04.2020 r. Szkoła Bliżyce

Temat: Palmy wielkanocne.

Wykonaj palmę wielkanocną.

Zdjęcie wyślij na mojego Messengera lub maila aneta.frej@onet.pl

Proszę uczyć się wiadomości na kartę rowerową, znaków drogowych i manewrów na drodze. Jeżeli masz zaliczoną kartę rowerową nie trzeba się uczyć.


Biologii 31.03

Temat : Powtórzenie wiadomości z działu- Tkanki i organy roślinne.

 

Biologia 7.04

Temat: Sprawdzian wiadomości  z działu- Tkanki i organy roślinne.


Język angielski Szkoła w Bliżycach

Poniedziałek 6 kwiecień

Lesson 6th April

Topic: Unit 5 test. Sprawdzian wiadomości z rozdziału 5.

Wtorek 7 kwiecień

Lesson 7th April

Topic: Zastosowanie konstrukcji z How much/ How many? oraz lots of, much, many.

Proszę zapoznać się z tabelkami na str. 71 w podręczniku.

Zrobić ćw. 1 i 2 str. 71 do zeszytu.

Zrobić ćw. 4 i 5 str. 32 z zeszytu ćwiczeń i przesłać mi zdjęcia tych ćwiczeń (tylko z zeszytu ćwiczeń).


Język polski –  (14, 15)

3.04.2020r. (piątek)

14. Temat: Jaką rolę w życiu rodziny odgrywał pies Burek?

 1. Zapisz temat  lekcji w zeszycie.
 2. Przeczytaj tekst ,,Burek”.  Zastanów się i odpowiedz ustnie na pytania: jakie są elementy świata przedstawionego – czas, miejsce, bohaterowie, wydarzenia, co wiesz na temat zachowania psa przed chorobą i w jej trakcie, jakie znaczenie ma pies w życiu bohaterów opowiadania? Ustnie ćwiczenia pod tekstem s. 229
 3. Wpisz do zeszytu pojęcie cytat.

15. Temat: On jest zupełnie wyjątkowy! – jak opisać ulubione zwierzę?

 1. Zapisz temat  lekcji w zeszycie.
 2. Zapoznaj się ze zdjęciami znajdującymi się na s. 230, przeczytaj 8 wskazówek dla opisującego zwierzę i wzór opisu s.231 – 232. Na stronie 233 znajduje się notatka encyklopedyczna chomika europejskiego. Odpowiedz ustnie, czym się różnią od siebie te dwa opisy? Zanalizuj ćwiczenia pod opisem.
 3. W zeszycie pod tematem lekcji opisz swoje prawdziwe lub wymarzone zwierzę.

Technika – 3.04.2020 r.

Temat: Palmy wielkanocne.

Wykonaj palmę wielkanocną z różnych materiałów , wykorzystaj żywe elementy. 


Język angielski 

6th  April 2020 (6.04.2020)

Topic: That’s better! Porównanie elementów krajobrazu i miejsc.

That's better!- Teraz lepiej!

You're hopeless – jesteś beznadziejna/y

clever clogs – mądrala

river- rzeka

strange- dziwny

Czytamy dialog na stronie 78 w podręczniku i uzupełniamy zdania wyrazami z ramki z zad. 2 zgodnie z treścią dialogu.

W zad. 4 na stronie 79 układamy wyrazy tak by powstały zdania zgodnie z treścią dialogu w zadaniu 1 ( dokładnie takie same zdania jak w dialogu z zad.1)

Zapraszam do odwiedzenia strony https://www.pearltrees.com/jdysy/klasa-v/id30967297

zebrałam tam materiały do powtórki przed sprawdzianem – inormacje, filmy i ćwiczenia.

8th April 2020 (8.04.2020)

Topic: Sprawdzian wiadomości.

W razie pytań proszę o kontakt – email justyna.dysy@gmail.com lub przez grupę.


Geografia SP Sokolniki i Bliżyce

Temat:Pustynia gorąca
1.Klimatpustyń gorących
2.Rodzaje pustyń-piaszczysta,kamienista,żwirowa
3.Rośliny i zwierzęta pustyń
5.Życie mieszkańców pustyń
 
Proszę przeczytać temat z podręcznika, zrobić ćwiczenia.
Polecam film o pustyni  i dodatkowe materiały po przeczytaniu można od razu sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując test-sprawdź się ,który jest na końcu podan
 

Język polski –  (16)

6.04.2020r. (poniedziałek)

16. Temat: Niejeden z nas nieraz popełnił błąd ortograficzny.

 1. Zapisz temat  lekcji w zeszycie.
 2. Przeczytaj głośno i wyraźnie wiersz A. Frączek pt. ,,Kompani”.
 3. Zapoznaj się z tabelką i ćwiczeniami na str. 235
 4. Do zeszytu: ćwiczenie 5 str. 235
 5. Zeszyt ćwiczeń: o przydawce str. 156 - 159

 
Biblioteka

Biblioteka ZSP w Sokolnikach włączając się do pracy zdalnej proponuje:

1. Korzystanie z darmowych i łatwo dostępnych książek, audiobooków , wideo. Zachęcamy uczniów do korzystania z bogatych zasobów opublikowanych w Internecie za pośrednictwem aplikacji. Aplikacja -Wolne Lektury. Jeśli ktoś chciałby sprawdzić, czy czytanie lub słuchanie książek za pomocą smartfonu to coś dla niego, warto polecić aplikacje Wolne Lektury(link is external) i LibriVox(link is external). Pierwsza, choć kojarzona z lekturami szkolnymi, oferuje bardzo dużą kolekcję klasyki literatury w wygodnej formie i audiobooki na stronie WWW. Druga to angielskojęzyczna aplikacja z ogromną i wielojęzyczną (kilka tysięcy książek po angielsku, ok 70 po polsku) kolekcją darmowych audiobooków.Język polski –  (17, 18)

8.04.2020 r. (środa)

17. Temat: Ustalamy zasady dotyczące postępowania z bezpańskimi psami.

 1. Zapisz temat  lekcji w zeszycie.
 2. Przeczytaj tekst wiersza pt.: ,,Nos” głośno (wyraźnie i wyraziście), określ tematykę i nastrój utworu, zastanów się jakie jest zachowanie psa i oceń je, odpowiedz sobie jakie jest zachowanie twojego psa, jak należy postępować z bezpańskimi psami –ustnie.
 3. W klasie 4 poznaliśmy pojęcie rytm.

Przypomnienie:

Rytm – występująca w wierszu powtarzalność, np.: liczby wersów w zwrotce, liczby sylab w wersie, miejsca rymujących się wyrazów.

Wykonaj ustnie ćw. 3 str. 236

 1. Zapisz w zeszycie kilka zasad dotyczących postępowania z bezpańskimi psami.

18. Temat: Redagujemy ogłoszenie.

 1. Zapisz temat  lekcji w zeszycie.
 2. Omówienie tematu:

Ogłoszenie:
- krótka forma wypowiedzi,
- ma na celu powiadomienie kogoś o czymś (np. kupno, sprzedaż, zamiana, wymiana, oddam za darmo, zaginęła, usługi budowlane...)
- może być zamieszczona: w prasie lub przekazywana przez media (radio, telewizja, Internet) albo umieszczona na tablicach ogłoszeń.

Rodzaje ogłoszeń:

a) drobne, zwane anonsami, dotyczą- kupna, sprzedaży, zguby, wynajmu,
b) oficjalne- zamieszczone przez firmy , instytucje, urzędy, charakteryzujące się stylem urzędowym,
c) forma plakatu- skierowane do wszystkich zainteresowanych o różnej formie.

Np.
W dniu 18.06.06 r. o godzinie 17:00 w (miejsce odbycia się np. spotkania) odbędzie się zebranie (jakie? w jakim celu to zebranie?). Prosimy o przybycie (kogo?)
Z poważaniem:
(kto?)

Jak powinno wyglądać ogłoszenie?
- przede wszystkim estetycznie
- musi być czytelne
- musi być zwięzłe

Co powinno zawierać?
- Kiedy?
- Gdzie?
- Co się stało?
- Czym charakteryzuje się przedmiot ogłoszenia?
- Jak skontaktować się z autorem ogłoszenia?

Schemat ogłoszenia:

Uwaga!
............................................................................................(wpisujemy treść)...................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..........................................................
(podpis/kontakt)
........................................................................... (data lub informacja do kiedy ogłoszenie jest ważne)

 1. W celu uzupełnienia wiadomości przeczytaj plan ogłoszenia i Zapamiętaj!, które znajdują się w podręczniku na str. 237

4. Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, str. 46 - 49


Biblioteka

WOLNY DOSTĘP, BIBLIOTEKI CYFROWE

 Wolne Lektury.pl

 Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Polska.

 Lektury.gov.pl

Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu

ChmuraCzytania.pl

 Chmura Czytania zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów, m.in. Conrada, Kafki czy Czechowa. Nie wymaga logowania.

Masz tę moc - ebook o koronawirusie

Wydawnictwo Olesiejuk wydało świetnego, darmowego ebooka na temat koronawirusa dla młodszych uczniów. Jak wyjaśnić, czym jest wirus, dlaczego ich życie stało się tak dziwne i jak zapobiegać się jego rozprzestrzenianiu? Dostępny jest tutaj. https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/wiadomosci/czytaj/darmowa-ksiazka-elektroniczna-o-koronawirusie-dla-dzieci/?fbclid=IwAR3-tUxYl5pcxXONhb88Kccv320ZiI-neQ8clIuz5Vh42c3W-jNNy_Xme7g

 Polona.pl

Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe.

 OFERTY FIRM

Empik Premium bezpłatnie przez 60 dni

 Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy ebooków i audiobooków dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i iPhone’a. Jak skorzystać z promocji?

 1. Na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres e-mail, na który zostanie przesłany kod.

 2. Otrzymany kod wprowadź na stronie: https://www.empik.com/premium/kupon

 3. Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już tam konto) na empik.com.

 4. Aktywuj usługę Empik Premium.

5. Pobierz aplikację Empik Go na smartfona i zaloguj się.

 Nie jest wymagane podanie danych karty kredytowej i po zakończeniu okresu promocyjnego użytkownik nie zostanie obciążony opłatami.

Publio - darmowe ebooki

Publio to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków za darmo. Jednak są to głównie lektury należące do domeny publicznej i poradniki.

Nexto

 Księgarnia Nexto oferuje około 100 darmowych ebooków, z których większość to poradniki, lektury i podręczniki.

 AUDIOBOOKI

 Polska-Poezja.pl

Serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich aktorów. Za darmo, w serwisie YouTube.

Spotify

Spotify to serwis umożliwiający słuchanie nieprzebranej liczby piosenek, audycji, podcastów itp. W wersji płatnej oferuje oczywiście znacznie więcej, jednak także wersja bezpłatna uprawnia do dużego wyboru bajek, legend i opowiadań dla dzieci. Wymaga rejestracji. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach mobilnych i komputerach.

 Audio-Bajki.pl

Nagrania bajek dostępne za darmo w serwisie YouTube.

 Bajkowisko.pl

Serwis oferuje wiele nagrań bajek i audiobooków dla dzieci. Na stronie można za darmo przesłuchać 3 bajki, reszta dostępna jest na kanale YouTube.

 Polskie Radio Dzieciom

Zarejestrowane audycje radiowe dla dzieci, zgrupowane w kilku kategoriach: Bajkowy kącik, Opowieści ludów świata, Wieczorne pogaduchy, Słuchowisko, Książki do poduchy. Wszystko bezpłatnie i bez konieczności logowania.Język polski –  (19, 20)

15.04.2020r. (środa)

19. Temat: Zabawa słowami w wierszu Juliana Tuwima ,,Figielek”.

 1. Zapisz temat  lekcji w zeszycie.
 2. Przeczytaj wiersz – podręcznik s. 238. Po przeczytaniu, odpowiedz sobie ustnie na następujące pytania: jakie są wrażenia po przeczytaniu tekstu, co jest tematyką wiersza, o jakich zwierzętach mowa w wierszu i jak się zachowują, wyszukaj czasowniki i utwórz od nich bezokoliczniki, o cym mówi sam tytuł wiersza? Omów ćwiczenia pod tekstem.
 3. Do zeszytu wpisz ćwiczenie 5 s. 238

 

20. Temat: Przedstawiamy poznaną legendę w formie komiksu (,,Wilk z Gubbio”).

1. Przeczytaj tekst ze zrozumieniem – podręcznik s. 239 – 240

2. Zastanów się, jakie są elementy świata przedstawionego, tj.: czas, miejsce, bohaterowie, wydarzenia. Kim jest postać świętego Franciszka? Wykonaj ustnie ćwiczenia pod tekstem.

3. Przypomnij sobie cechy komiksu i przedstaw w zeszycie legendę w formie komiksu (ten komiks nie jest oceniany).

4. Wyjaśnienie pojęć, wpisz je do zeszytu:

zooterapia -  terapia z udziałem zwierząt

W terapii wykorzystywane są jeszcze delfiny.

Terapia jest długoterminowa, ma na celu poprawienie zdrowia, sprawności, min. wykorzystywana u osób niepełnosprawnych.


Język angielski

15th April 2020 (15.04.2020)

Topic: Geography – vocabulary. Geografia- słownictwo.

Zapisujemy w zeszycie:

mountain- góra, river – rzeka, lake- jezioro, island- wyspa, continent – kontynent, country-państwo, desert – pustynia, volcano – wulkan, sea- morze

Łączymy w pary słowa z ćw. 1 na stronie 80 z przykładowymi nazwami (Crete- Kreta, the Sahara – Sahara, Asia- Azja, The Nile – Nil, the Mediterranean – Morze Sródziemne,Loch Ness – jezioro Loch Ness, Vesuvius- Wezuwiusz, the Atlantic- Ocean Atlantycki, Mount Everest – góra Mount Everest, Poland- Polska). Odpowiedzi zapisujemy w zeszycie (np. 1-i)

                                          

17h April 2020 (17.04.2020)

Topic: Comparative adjectives. Stopień wyższy przymiotników.

Stopień wyższy przymiotników tworzymy przez dodanie końcówki -er do przymiotników krótkich, np. tall – taller (wysoki- wyższy), old-older, slow- slower

Wprzymiotnikach długich dodajemy słowo more przed przymiotnikiem np. interesting – more interesting (interesujący – bardziej interesujący). Zapoznaj się z filmem: https://www.pearltrees.com/jdysy/stopniowanie-przymiotnikow/id31031329

Rysujemy tabelkę z ćw.1 na  str. 81 i uzupełniamy stopniem wyższym przymiotników (czyli dodajemy -er do przymiotnika. Jeśli słowo kończy się na -e dodajemy tylko -r, jesli słowo kończy się na y zmieniamy y na i i dodajemy -er.

Ćw. 3 na stronie 36 w ćwiczeniówce, uzupełniamy tabelkę stopniem wyższym przymiotników.

W razie pytań proszę o kontakt – email justyna.dysy@gmail.com lub przez grupę.


Język angielski Bliżyce

20.04

Topic: Is it good for you? Czytamy o zdrowym żywieniu.

 

Zapisujemy pod tematem:

healthy eating – zdrowe odżywianie

protein – białka

carbohydrates – węglowodany

 

Proszę zrobić ankietę z ćw. 2 str. 72 w podręczniku.

Proszę zrobić ćw. 5 str. 34 z zeszytu ćwiczeń i przesłać zdjęcie. Poniżej napisałam tłumaczenie pytań z ćw. 5 str. 34:

1. O której godzinie jesz obiad w tygodniu? 2. Gdzie jesz obiad? 3. Co zazwyczaj jesz na obiad?

4. Czy jesz zdrową żywność na obiad? 5. Jaki jest Twój ulubiony obiad? 6. Co pijesz do obiadu?

 

21.04

Topic: Polish cuisine. Polska kuchnia.

 

Przeczytaj tekst w ćw. 4 str. 73 w podręczniku. Wypisz z tekstu wszystkie angielskie nazwy polskich potraw wraz z ich tłumaczeniem, np. dumplings – pierogi.

Następnie, napisz odpowiedź na pytanie: What Polish food do you like best? Jakie polskie danie lubisz najbardziej?

I like... - wyślij zdjęcie swojej odpowiedzi.

 

23.04.

Topic: „Junior Masterchef.”

 

Otwieramy podręcznik na str. 74. Zapoznaj się ze słowniczkiem „Glossary”.

Przeczytaj tekst i zapisz w zeszycie odpowiedzi do ćw. 1 i 2 str. 74 (wyślij zdjęcie).

 

Przygotuj plakat. Masz do wyboru jeden z dwóch tematów:

1.                 „Healthy eating” - „Zdrowe odżywianie”. Przyklej wycięte zdjęcia, lub narysuj/ namaluj co jest zdrowe a co nam szkodzi, podpisz ilustracje, możesz również zapisać kilka wskazówek całymi zdaniami.

2.                 „Polish Cuisine” - „Polska Kuchnia”. Wypisz nazwy dań oraz ich składniki. Odpowiednio zilustruj.

Wyślij zdjęcie gotowej pracy :)


Technika Bliżyce

Informacja dla wszystkich uczniów:

Jeżeli ktoś jeszcze nie oddał palmy wielkanocnej, to proszę ją wykonać , zrobić zdjęcie i wysłać na mojego maila, którego podałam lub na Messengera. Palma jest oceniana. Ma to być praca wykonana samodzielnie, nie zakupiona.

Temat: Elementy rysunku technicznego ( lekcja nr 2 – kontynuacja tematu).

Podręcznik  str. 43 – 46


Język polski 

17.04.2020r. (piątek)

21. Temat: Przedstawiamy poznaną legendę w formie komiksu (,,Wilk z Gubbio”).

 Lekcja dwugodzinna – kontynuacja tematu z piątku.

 

22. Temat: Cóż począć, gdy nie wiadomo co zrobiono, a co pominięto?

1. Zapisz temat w zeszycie.

2. Omówienie tematu – nieosobowe formy czasownika.

O nieosobowych formach czasownika mówiliśmy już w klasie 4. Są to czasowniki, które nazywają się bezokolicznikami. Nie potrafimy wskazać, kto jest wykonawcą czynności. Bezokoliczniki zakończone są na: -c, -ć, -ść, -źć

np. –c biec, piec (ciasto)

     -ć mieć, malować, pisać, sprzątać

     -ść jeść, nieść, wieść (wiódł), nieść

     - źć gryźć, wieźć (wiozę)

Od bezokoliczników tworzymy osobowe formy czasownika, wiemy kto jest wtedy wykonawcą czynności i odwrotnie.

Drugą grupę nieosobowych form czasowników stanowią wyrazy zakończone na –no i –to, np. sprzątnięto, ogarnięto, namalowano, zrobiono.

Te formy czasowników różnią się od bezokoliczników tym, że tworzą zdanie i pełnią funkcję orzeczeń. Przypominam, że wypowiedzenie jest zdaniem tylko wtedy, gdy zawiera przynajmniej jedno orzeczenie.  

2. Podręcznik s. 241 – 243. Zapoznaj się z tabelkami Zapamiętaj! i ćwiczeniami. Do zeszytu wpisz ćwiczenie 6 str. 243

3. Zeszyt ćwiczeń s. 160 - 162


Technika Sokolniki

Technika – 17.04.20r. (piątek)

Temat: Pismo techniczne.

Skorzystaj z poznanych wiadomości zapisanych w zeszycie dotyczących prawidłowych wymiarów oraz informacji znajdujących się w podręczniku i pismem technicznym zapisz swój cały adres zamieszkania. Właściwe powinno być użycie bloku milimetrowego. Jeżeli nie masz, użyj kartki w kratkę lub narysuj linie na bloku technicznym. Potem wklej do zeszytu.


Język polski

20.04.2020r. (poniedziałek)

23. Temat: O szacunku do każdego stworzenia. I. Krasicki ,,Dzieci i żaby”.

1. Zapisz temat w zeszycie.     

2. Przypomnij sobie cechy gatunkowe bajki, co to jest morał? – informacje zapisywaliśmy do zeszycie na lekcji.

3. Przeczytaj tekst bajki ,,Dzieci i żaby” s. 244 oraz słowniczek pod tekstem.

 4. Po przeczytaniu odpowiedz ustnie na pytania: jacy bohaterowie występują w tekście i jakie maja cechy, jaki jest stosunek ludzi do zwierząt, wyszukaj w bajce morał i wyjaśnij jego znaczenie, zobacz też pytania pod tekstem.

5. W zeszycie wypisz w punktach zachowania człowieka wobec zwierząt. 


Język angielski

 20th April 2020 (20.04.2020)

Topic: Asking for tourist information. Pytanie o atrakcje turystyczne.

1.                 Zapisujemy w zeszycie: How can I get there? Jak mogę się tam dostać? Can I help you? W czym mogę pomóc? How much are the tickets? Ile kosztują bilety? What time does it open? Od której jest otwarte?

2.                 Czytamy i słuchamy dialogu z ćw. 1 na stronie 82. Ustnie uzupełniamy dialog zdaniami z ramki.

3.                 Uzupełniamy ćw. 1 na stronie 37 w ćwiczeniówce- dopasowujemy pytania do odpowiedzi.

27.04 będzie kartkówka ze słownictwa- ćw. 1/68 i 1/72

 

22nd April 2020 (22.04.2020)

Topic: Good, better... dobry, lepszy... stopniowanie przymiotników.

 

1.                 Stopniowanie przymiotników nieregularnych. Zapisujemy w zeszycie good- better dobry-lepszy;

bad- worse zły- gorszy; far – farther/ further (obie formy są poprawne) daleki- dalszy

2.                 Uzupełniamy zdania przymiotnikami w stopniu wyższym w ćw. 1 na stronie 83. Odpowiedzi zapisujemy w zeszycie. (Dodajemy końcówkę -er lub jeśli prymiotnik jest długi - more)

3.                 Uzupełniamy ćw. 4 na stronie 37 w ćwiczeniówce- tworzymy stopień wyższy przymiotników. Zdjęcie ćwiczenia proszę przesłać na adres justyna.dysy       @gmail.com

 

24th April 2020 (24.04.2020)

Topic:Tom is as tall as Sam. Porównywanie cech.

 

1.                 Zapoznaj się z filmem: https://www.youtube.com/watch?v=vpqD7bbBmQA

2.                 Zapisujemy w zeszycie: as...as – taki...jak np. Tom is as tall as Sam. Tom jest taki wysoki jak Sam; Stella is as funny as Sara. Stella jest tak zabawna jak Sara.

3.                 Uzupełniamy zdania z ćwiczenia 3 przymiotnikami z ramki i wyrażeniem as...as np. 1. Moscow is as cold as Chicago. W zdaniu 2 używamy tall, w zd. 3 expensive, w zd. 4 big, w zdaniu 5 heavy. Odpowiedzi zapisujemy w zeszycie.

W razie pytań proszę o kontakt – email justyna.dysy@gmail.com lub przez grupę.


BIOLOGIA

Wszystkie  potrzebne materiały do lekcji  z biologii udostępniane są na padlet Biologia SP Sokolniki, Bliżyce  https://padlet.com/spbiol1/online 

oraz na google classroom. Na classroom uczniowie z 5,6,7,8 mają swoją klasę z biologii.Tam prowadzę i, sprawdzam i oceniam zadania.

Pytania uczniowie mogą zadawać na grupach na messenger :  biologia Bliżyce, biologia kl.5,biologia kl.6,biologia kl. 7, biologia kl. 8 oraz przez email spbiol@wp.pl

                                 

21. 04

Temat: Mchy - budowa morfologiczna.

28.04

Temat: Cykl rozwojowy mchów.


Język polski –  (28)

27.04.2020r. (poniedziałek)

28. Temat: W ogrodzie sztuk.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Pojęcia:

Malarstwo – dziedzina sztuk plastycznych, którą istotą jest posługiwanie się linią i barwą. Można malować na płótnie, desce, murze, papierze, szkle. 

Dziedziny sztuki - architekturarzeźbamalarstworysunekgrafika.

Rodzaje malarstwa:

Pejzaż

Portret

Martwą Naturę

Scenę batalistyczną

Scenę rodzajową

Malarstwo abstrakcyjne

 

PEJZAŻ - Obraz przedstawiający krajobraz (np. górski, nadmorski, wiejski, miejski).

Portret - Obraz przedstawiający określoną osobę lub grupę osób z zachowaniem podobieństwa; podobizna, wizerunek.

Martwa Natura - gatunek malarski obejmujący kompozycje, zwykle malarskie lub rysunkowe, składające się ze stosunkowo niewielkich, nieruchomych, najczęściej nieożywionych przedmiotów, dobranych ze względów kompozycyjno-estetycznych lub symbolicznych. Obraz przedstawiający przedmioty użytkowe (np. naczynia, meble, zegary), kwiaty, owoce, jarzyny, zabite zwierzęta.

Scena Batalistyczna - Obraz przedstawiający bitwę, wojnę.

Scena Rodzajowa - Obraz przedstawiający jakąś sytuację życiową (np.wesele, śniadanie, grę w karty, bal karnawałowy, dzieci bawiące się na plaży).

Malarstwo Abstrakcyjne - Obraz przedstawiający własny, odrębny świat artysty, działający jedynie układem linii, brył i plam barwnych.

 

Fresk - technika malarstwa ściennego polegająca na malowaniu na mokrym tynku farbami odpornymi na alkaliczne działanie zawartego w zaprawie wapna. 

Fotografia - zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła.

Grafika - obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.

Postument – podstawa, najczęściej pomnika, piedestał

Kadr – klatka filmowa

Matryca forma służąca do odlewania, tłoczenia itp. wielu przedmiotów o tym samym kształcie

3. Podręcznik s. 251

4. Zeszyt ćwiczeń . 112 – 114

Odpowiedź na ćwiczenie 67/114

lekkie malarstwo – akwarela

cyfrowa lub tradycyjna – telewizja

sztuka ognia – fajerwerki

komputerowa lub powielana tradycyjnie – grafika

suche lub tłuste – pastele

z kamienia, drewna lub metalu – pomnik

5. Praca domowa

Lektura obowiązkowa - ,,Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”

Proszę wykorzystać różne źródła informacji i przeczytać książkę. W celu uzupełnienia wiedzy, proszę obejrzeć film.

Lekturę będziemy przerabiać ok.10 maja

Kolejna lektura uzupełniająca to ,,Ania z Zielonego Wzgórza” – na początku czerwca


Język angielski 

27th April 2020 (27.04.2020)

Topic: Vocabulary: the weather. Pogoda- słownictwo.

1.                 Zapisujemy w zeszycie: What's the weather like in Warsaw?  Jaka jest pogoda w Warszawie?; cold- zimny, freezing- mroźny, hot- gorący, mild- łagodny, warm- ciepły,

windy- wietrzny, foggy- mglisty, cloudy- pochmurny, sunny- słoneczny, it's raining- pada deszcz

2.                 Popatrz na mapę  z ćw. 1 na stronie 84 i uzupełnij wyrazy. Napisz odpowiedzi w zeszycie. Skorzystaj z płyty dołączonej do podręcznika lub https://www.pearltrees.com/jdysy/nagrania-do-podr-cznika/id31495949  i sprawdź odpowiedzi.

3.                 Poćwicz ustnie zadawanie pytań o pogodę- popatrz na mapę w ćwiczeniu 3/84 i zadawaj pytania zgodnie ze wzorem.

 

 

29th April 2020 (29.04.2020)

Topic: On holiday- a song. Piosenka.

 

1.                 Posłuchaj piosenki na stronie 104 – Unit 7, page 84, piosenka ON HOLIDAY. Nagranie do piosenki znajdziesz na płycie dołączonej do podręcznika lub https://www.pearltrees.com/jdysy/nagrania-do-podr-cznika/id31495949

2.                 Posłuchaj piosenki i uzupełnij wyrazy. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

3.                 Spróbuj zaśpiewać piosenkę- posłuchaj jej kilka razy i korzystając z tekstu- poćwicz śpiewanie.

 

W razie pytań proszę o kontakt – email justyna.dysy@gmail.com lub przez grupę.


Język polski - 29.04.2020r. (środa)

29. Temat: Jaki był stosunek Jerzego do własnej twórczości? – K. Makuszyński ,,Szaleństwa panny Ewy”.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Przeczytaj tekst w podręcznik – str. 252 - 254.

3. Odpowiedz ustnie na ćwiczenia pod testem.

4. Odpowiedź na ćw. 10 str. 256

czarna rozpaczpoczucie beznadziejności, całkowita utrata nadziei, zwątpienie, nieszczęście

białe szaleństwoto zbiorowe określenie sportów uprawianych na śniegu, jak narciarstwo, snowboard, itp.

szara rzeczywistość to pojęcie odnoszące się do realnego świata, rutyny, coś normalnego

czarna owcaosoba przynosząca wstyd, źle widziana w określonym otoczeniu

zielona granica słabo chroniony odcinek granicy państwa, często pokryty roślinnością i rozciągający się na terenie o urozmaiconej rzeźbie

różowe okulary – używane w wyrażeniu: patrzeć na świat przez różowe okulary, oznaczające optymistyczne, pozbawione krytycyzmu i refleksji podejście do zdarzeń, zapomnieć o problemach, postrzegać świat pozytywnie

złote sercełagodne, czułe, serdeczne usposobienie

szara gęśrządzić się, nie licząc się z nikim ani z niczym, narzucać wszystkim swoją wolę, postępować samowolnie

czarny humorprzedstawienie rzeczy tragicznych w sposób humorystyczny

złota myślmądra, inteligenta myśl, która zmusza nas do refleksji, do zastanowienia, pochodzi z dzieł znanych autorów.

niebieskie migdałymarzyć, myśleć o rzeczach pięknych, nieziemskich, także myśleć o rzeczach nierealnych, błahych,, a nawet nic nie robić, próżnować

białe plamy – nieznane, nieodkryte

szare komórki – w odniesieniu do osoby z wyobraźnią, coś telepie się w głowie

błękitna krewzwiązek frazeologiczny określający przynależność do rodziny arystokratycznej. U osób tych płynąć miała krew tegoż koloru. Powiedzenie to zapewne wiązać należy z jasnym, bladym odcieniem skóry osób przynależących do warstwy arystokracji

zielona szkołaforma realizacji programu nauczania w szkole (najczęściej w szkole podstawowej), w trakcie kilkudniowego wyjazdu całego oddziału wraz z nauczycielami do miejscowości posiadających walory przyrodnicze lub uzdrowiskowe, kilkudniowy wyjazd edukacyjno - wypoczynkowy

5. Zapoznaj się z pojęciem pejzaż.

6. Wpisz do zeszytu pojęcie pejzaż

oraz

Synonimy do wyrazu pejzaż – widok, krajobraz, panorama

 

30. Temat: Opisujemy pejzaż.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Obejrzyj obrazy – podręcznik s. 260

3. Porównaj obrazy przedstawione na zdjęciach, biorąc pod uwagę tematykę, kolorystyk i nastrój. Które dzieło plastyczne zrobiło na tobie wrażenie? Co to jest muzeum i co daje wirtualne zwiedzanie muzeum?

Zapoznaj się z ćwiczeniami – podręcznik s. 261

4. Wpisz pojęcia do zeszytu:

muzeum -  instytucja kultury powołana w celu gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi wartość historyczną bądź artystyczną. 

reprodukcjakopia, dokładne powtórzenie wykonanego wcześniej dzieł.

Praca domowa na ocenę

Ćwiczenie 5 str. 261  

W piątek jest 1 maja, dzień wolny od zajęć szkolnych. Pracę domową proszę wykonać porządnie, nie 2, 3 zdania i odesłać do poniedziałku (wstęp, rozwinięcie i zakończenie, akapity).W opisie proszę zastosować poznane środki poetyckie, wrażenia i uzasadnienie. Praca zrobiona byle jak nie będzie oceniana.

Proszę o czytelne pismo i wyraziste zdjęcia. 


30.04.20r. – Technika Bliżyce

1 Maja – Święto Pracy

2 Maja – Święto Pracy

3 Maja – Uchwalenie Konstytucji 3go Maja

Są to święta państwowe (narodowe). W tych dniach obchodzone są różne uroczystości. Wywieszane są flagi na budynkach, urzędach. Także w szkole odśpiewany jest hymn państwowy, są akademie, zachowany jest spokój i powaga. Zakłada się uroczysty strój.

 

W tym roku święta te każdy z nas będzie obchodził indywidualnie lub rodzinnie. Aby uczcić pamięć, proszę wybrać jedno z tych świąt i wykonać plakat z przesłaniem i hasłem. Proszę wykorzystać swój pomysł i dowolną technikę. Sama flaga to za mało.

 

Prace proszę wysłać na mojego maila lub Messengera.


Język polski –  (31)

4.05.2020r. (poniedziałek)

31. Temat: Czym dla podmiotu lirycznego w wierszu jest muzyka? – L. J. Kern ,,Muzyka”.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Przeczytaj wiersz z podręcznika – str. 262

Piękny wiersz o muzyce Ludwika Jerzego Kerna, który skłania do rozmyślań i poszukiwań odpowiedzi na pytanie poety : - Czym jest muzyka?
 

3. Przypomnienie:

Podmiot liryczny – osoba mówiąca w utworach lirycznych (wierszach),fikcyjna postać w wypowiadająca swe uczucia, przeżycia, doznania, przemyślenia. Podmiot liryczny może występować w liczbie pojedynczej, jako ja lub w liczbie mnogiej, jako podmiot zbiorowy.

4. Wyjaśnienie związku frazeologicznego

muzyki mierny uczeń – uczeń mierny to uczeń kiepski, marny, słaby, bez talentu

5. Ćw. 4 i 5 str. 263 - ustnie

    Ćw. 1, 2 i 9 str. 263 - do zeszytu.

 


Język polski –  (32, 33)

5.05.2020r. (wtorek)

32. kontynuacja tematu z piątku i poniedziałku (temat 3godzinny)

1. Wyszukaj w tekście wyrazy, których nie rozumiesz i wyjaśnij ich znaczenie.

2. Określ czas i miejsce wydarzeń.

3. Wypisz jakie postacie występują w utworze.

 

33. Temat: Raz – dwa – trzy! O rytmie.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Wpisz do zeszytu pojęcie: rytm.

Rytm - regularne powtarzanie się czegoś w jednakowych odstępach czasu lub w

 jednakowych odległościach w przestrzeni, np. liczba wersów w zwrotce, liczba sylab wersie,

miejsca rymujących się wyrazów.

3. Pracujemy z tekstem A. Mickiewicza ,,Pani Twardowska”

4. Ćwiczenia 13 i 14 str. 209 – ustnie

    Ćwiczenia 11 i 12 str. 208 – do zeszytu


Język polski –  (32, 33 – temat 2godzinny)

6.05.2020r. (środa)

32, 33. Temat: Sporo piszę, więc zostanę pisarzem. Orzeczenie i jego rodzaje.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Podręcznik, str. 257 – 259 (ustnie)

   Zeszyt ćwiczeń, str. 163 - 166

3. Wyjaśnienie tematu, skorzystaj z następujących stron:

https://www.youtube.com/watch?v=YoPIx6ltG9c

https://www.youtube.com/watch?v=on0RjmDzLB8

https://www.youtube.com/watch?v=y8fle0X4jpU

 

Lektura ,,Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” - 11 maja w poniedziałek.

 

Informacja

Uczniowie, którzy od 16 marca 2020 r. nie nawiązali żadnego kontaktu z nauczycielem w sprawie nauczania zdalnego z przedmiotu i nie przedstawili prac do oceny są nieobecni na lekcjach, co wiąże się z oceną końcoworoczną.


Technika – 16.04.2020 r.-  BLIŻYCE

Informacja

Uczniowie, którzy od 16 marca 2020 r. nie nawiązali żadnego kontaktu z nauczycielem w sprawie nauczania zdalnego z przedmiotu i nie przedstawili prac do oceny są nieobecni na lekcjach, co wiąże się z oceną końcoworoczną.

Temat: Elementy rysunku technicznego (nr. 2 – kontynuacja tematu).

1.     Wpisz temat lekcji do zeszyt.

2.     Wyjaśnienie tematu.

ELEMENTY RYSUNKU TECHNICZNEGO

 Rysunek techniczny, wykonany zarówno jako szkic — odręcznie, jak i za pomocą przyborów kreślarskich, musi odpowiadać pewnym przepisom (normom), które umożliwiają jednoznaczne zrozumienie jego treści.

Norma jest to ustalona, ogólnie przyjęta zasada, reguła, wzór, przepis, sposób postępowania w określonej dziedzinie. 

Normalizacja jest to opracowywanie i wprowadzanie w życie norm, ujednolicanie. 

 Normy rysunkowe zawierają szczegółowo opracowane przepisy dotyczące wszystkich zagadnień związanych z wykonaniem rysunku technicznego. Normy zezwalają na przykład na to, aby w celu ułatwienia oraz uzyskania jak największej przejrzystości i czytelności rysunku – niektóre części maszynowe można było rysować w sposób uproszczony. 

 Arkusze rysunkowe

Wielkości i kształt arkuszy rysunkowych są ujednolicone. Prostokątny kształt arkusza rysunkowego został tak dobrany, żeby każdy arkusz dwa razy większy lub dwa razy mniejszy był podobny do pierwotnego,  to jest żeby stosunek dłuższego boku prostokąta do boku krótszego był zawsze taki sam. Jako podstawowy rozmiar arkusza papieru przyjęto arkusz o wymiarach 297x210 mm, oznaczając go symbolem A4. Inne rozmiary są wielokrotnymi lub podwielokrotnym A4.

Podstawowa w Polsce norma arkuszy papieru jest zgodna z międzynarodową normą ISO 216. 

Wymiary i zastosowanie formatów podstawowych

Format

Wymiary po obcięciu [mm]

Zastosowanie

A0

841×1189

Kreślenie dużych rysunków zestawieniowych

A1

594×841

Kreślenie rysunków zestawieniowych i aksonometrycznych

A2

420×594

Kreślenie rysunków zestawieniowych podzespołów, rysunków detali, małych rysunków aksonometrycznych

A3

297×420

Kreślenie rysunków detali, schematów

A4

210×297

Kreślenie rysunków detali, schematów

 

Formaty arkuszy

 

Standardowe podziałki rysunkowe

Podziałka rysunkowa jest to liczbowy stosunek wymiarów liniowych przedstawionych na rysunku do rzeczywistych wymiarów przedmiotu.

W rysunku technicznym maszynowym stosuje się podziałki rysunkowe zgodne z normą PN-80/N-01610, tj.:

 • zwiększające 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1
 • naturalną 1:1
 • zmniejszające 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 itd.

Zastosowania podziałek rysunkowych

Rodzaj podziałki

Podstawowe zastosowanie

50:1

Fragmenty części lub bardzo drobne części mechaniki precyzyjnej

10:1

Drobne części

5:1

Części o skomplikowanych kształtach

2:1

Detale

1:1

Detale, rysunki złożeniowe (zestawieniowe)małych urządzeń

1:2

Duże elementy, duże rysunki zestawieniowe

1:5

Rysunki zestawieniowe dużych maszyn

1:10 i więcej

Rysunki budowlane

 

 

Linie rysunkowe

W rysunku technicznym maszynowym stosuje się linie cienkie, grube i bardzo grube. Linia cienka ma około 1/2 grubości linii grubej. W epoce rysunku ręcznego zróżnicowania grubości linii dokonywało się stosując ołówki o różnej twardości lub różne piórka tuszowe. Współczesne systemy komputerowego wspomagania projektowania dają możliwości dokładnego określania grubości linii

Linie rysunkowe

 

Rodzaj linii

Grubość

Zastosowanie

ciągła

bardzo gruba

połączeń lutowanych i klejonych
linii wykresowych

gruba

widocznych krawędzi i wyraźnych zarysów przedmiotów w widokach i przekrojach
zarysów kładów przesuniętych
krótkich kresek oznaczających końce śladów płaszczyzn przekrojów i miejsc załamania tych płaszczyzn
zarysów powierzchni obrabianych na rysunku operacyjnym i zabiegowym
linii obramowania arkusz
linii wykresowych

cienka

linii wymiarowych
pomocniczych linii wymiarowych
innych linii pomocniczych np. linii odniesienia
zarysów kładów miejscowych
kreskowania przekrojów
zarysów rdzeni gwintów, linii den rowków w wałkach wielowypustowych oraz linii den wrębów kół zębatych, ślimaków i innych przedmiotów mających szereg powtarzających się regularnie wgłębień
osi kół o średnicy ≤12mm oraz innych osi przedmiotów o wymiarze a≤12mm
linii przenikania w miejscach łagodnie zaokrąglonych przejść z jednej powierzchni w drugą
zarysów powierzchni nie obrabianych na rysunkach operacyjnych i zabiegowych
znaków chropowatości
ramek oznaczeń tolerancji kształtu i położeń
zarysów przedmiotów przyległych, dorysowanych dla celów orientacyjnych
linii wykresowych

kreskowa

cienka

zarysy i krawędzie niewidoczne

punktowa

gruba

powierzchnie powlekane

cienka

osi symetrii i śladów płaszczyzn symertii
osi okręgów o średnicach ponad 12mm oraz innych osi przedmiotów o wymiarze a>12mm

dwupunktowa

cienka

skrajne położenia elementów ruchomych
wyfrezowane krawędzie

falista¹

cienka

urwania i przerwania obiektów

zygzakowa

cienka

urwania i przerwania obiektów

  

 

Obramowanie arkuszy. 

Używany do rysunków szkolnych format A4 przed obcięciem ma wymiary 312x225 mm. obrzeże arkusza a ulegające zabrudzeniu i niszczeniu odgraniczamy od powierzchni użytkowej linią obramowania b biegnącą równolegle do linii cięcia c w odległości 5 mm. Rysunek i tabliczka rysunkowa mogą zajmować całą powierzchnię arkusza ograniczoną przez linię obramowania.

 

 Tabliczka rysunkowa

Znaczną część objaśnień i uwag, w które trzeba zaopatrzyć rysunek, zestawiamy w specjalnej tabliczce rysunkowej, którą umieszcza się w prawym dolnym rogu arkusza tak, żeby jej odpowiednie boki pokrywały się z linią obramowania. Boki tabliczki narysowane są linią ciągłą grubą i pokrywają się z linią obramowania.

Tabliczka rysunkowa

 

Obejrzyj filmiki na You Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=gFaxvuw3dug

https://www.youtube.com/watch?v=wv_vPNq9RGU


Język angielski

11h May 2020 (4.05.2020)

Topic:  Sprawdzian wiadomosci.

 

13th May 2020 (6.05.2020)

Topic: Reading- exercises. Czytanie – ćwiczenia.

1.                 Powtórz słownictwo, możesz to zrobić za pomocą: https://www.pearltrees.com/jdysy/rozdzia-6-s-ownictwo/id30983025 oraz https://www.pearltrees.com/jdysy/rozdzia-7-s-ownictwo/id31951182#/N-reveal=1&N-u=1_6667542&N-s=1_31951182&N-f=1_31951182&N-fa=30959242

2.                 Uzupełnij zdania z ćw. 1 na stronie 38 w ćwiczeniówce. Wpisz odpowiednie słowo dotyczące pogody do zdania.

3.                 Zaisz w zeszycie: shape- kształt, grass- trawa, rarely- rzadko, get lost- zgubić się, sand- piasek, star- gwiazda, the same- tak samo, camel- wielbłąd, lizard- jaszczurka.

4.                 Przeczytaj tekst z ćwiczenia 2/38 i zdecyduj czy zdania w ćw.3/38 są prawdziwe czy fałszywe.

 

15th May 2020

Topic: Discover Ireland. Odkryj Irlandię.

1.                 Przeczytaj informacje dotyczące Irandii w ćwiczeniówce na stronie 39 i uzupełnij tekst z ćw. 5 o Dublinie.

2.                 Popatrz na mapę: stolica Północnej Irlandii to Belfast, stolica Republiki Irlandii to Dublin: https://www.pearltrees.com/jdysy/rozdzia-7-s-ownictwo/id31951182#item304889121/l817

3.                 Zapisz w zeszycie: path- ścieżka, coast- wybrzeże, stones- kamienie, suddenly – nagle, hid- ukrył się, giant- gigantyczny.

4.                 Przeczytaj tekst Discover Northern Ireland na stronie 39 i zakreśl właściwą odpowiedź na pytania w ćw. 6.

5.                 Obejrzyj Groblę Olbrzyma w Północnej Irlandii- film https://www.pearltrees.com/jdysy/rozdzia-7-s-ownictwo/id31951182#item304889987

 

W razie pytań proszę o kontakt – email justyna.dysy@gmail.com lub przez grupę.


Język polski –  (36)

11.05.2020r. (poniedziałek)

36. Temat: Czy uważnie przeczytaliście ,,Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” C. S. Lewisa?

1. Temat lekcji wpisz do zeszytu.

2. Zapoznaj się informacjami na temat autora poznanej lektury.

3. Jakie wrażenia towarzyszyły ci podczas czytania lektury?

4. Opisz wybrany fragment lektury – na ocenę.

5. Obejrzyj film.


Język polski –  (37, 38)

13.05.2020r. (wtorek)

37. Temat: Świat przedstawiony w ,,Opowieściach z Narnii” C. S. Levisa.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Wymień elementy świata przedstawionego w lekturze i wpisz do zeszytu.

Czas -

Miejsce -

Bohaterowie ( główni, drugoplanowi, epizodyczni) -

Wydarzenia – ułóż ramowy plan wydarzeń.

 

38. Temat: Dlaczego w Narnii nie było Bożego Narodzenia?

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Odpowiedz ustnie: z czym ci się kojarzy Boże Narodzenie, jakie są twoje przeżycia związane ze świętami, jak wyobrażasz sobie Świętego Mikołaja, jaki prezent chciałbyś/chciałabyś dostać, jak wyglądałby (przypominam, co zawiera opis przedmiotu - 1)   PRZEDSTAWIENIE PRZEDMIOTU: JEGO NAZWA, PRZEZNACZENIE, POŁOŻENIE W PRZESTRZENI 2)   CECHY PRZEDMIOTU: WIELKOŚĆ, KSZTAŁT, KOLOR, CZĘŚCI SKŁADOWE I ICH CECHY (Z CZEGO WYKONANY) 3)   EWENTUALNIE: OCENA I STOSUNEK AUTORA DO PRZEDMIOTU).

3. Synonimy do wyrazu prezent – drobiazg, pamiątka, podarunek, upominek, dar, niespodzianka, podarek, sprawunek (wpisz do zeszytu).

4. Wyjaśnij w zeszycie, jakie prezenty otrzymali bohaterowie lektury, dlaczego w Narnii nie było Bożego Narodzenia?

5. Po skończeniu lektury, prawdopodobnie w środę będzie wypracowanie klasowe. Podam czas i godzinę odesłania prac, prawdopodobnie na Messengera. Trzeba pracę odesłać w ustalonym czasie. Praca odesłana po czasie nie będzie zaliczona.


Technika BLIŻYCE - temat dwugodzinny

Temat: Zasady sporządzania odręcznych szkiców technicznych ( lekcja nr 1 i 2).

 1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
 2. Podręcznik  47-50
 3. Obejrzyj filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=u_cIgCCQuiI

https://www.youtube.com/watch?v=M_fM8ofwaTY


Język polski –  (41)

18.05.2020r. (poniedziałek)

41. Temat: Ostatnio na lekcji zdarzyło się coś  niezwykłego – piszemy sprawozdanie.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Wyjaśnienie:

Sprawozdanie to jedna z form pisemnych, których tworzenie ma na celu przedstawienie wydarzeń. Sprawozdanie powinno, więc zawierać dokładne informacje o danym zdarzeniu, a także opinię autora. Sprawozdanie warto zacząć od przedstawienia ogólnych informacji o wydarzeniu.

Sprawozdanie warto zacząć od przedstawienia ogólnych informacji o wydarzeniu. W pierwszym akapicie powinno zostać zapisane, jaki charakter ma wydarzenie, zostać wymieniona jego nazwa lub tytuł (jeśli sprawozdanie dotyczy na przykład wycieczki do teatru). Kolejną rzeczą, która powinna się pojawić we wstępie jest data całego wydarzenia, a także jego miejsce. Ważną informacją jest także to, kto w danym wydarzeniu uczestniczył.

Następnie powinno zostać opisane samo wydarzenie. Warto pamiętać, że sprawozdanie powinno być napisane stylem informacyjnym. Przedstawione muszą zostać najważniejsze momenty, jednak warto także uwzględnić szczegóły. Całość powinna zostać przedstawiona w porządku chronologicznym.

Ostatnią część sprawozdania można poświęcić na refleksje własne. Jest to ten element pracy, w którym przedstawia się własny pogląd na opisywane wydarzenie i dzieli się swoimi przemyśleniami. Przykład sprawozdania został przedstawiony poniżej.

 

3. Podręcznik 270 – 271 (zapoznaj się z informacjami).

    Zeszyt ćwiczeń – Piszę sprawozdanie. Tu wasz sprawozdawca…

4. Informacja

Dla przypomnienia:

Wypracowanie z lektury w środę. Będą podane tematy. Wybieracie jeden, podkreślacie i samodzielnie piszecie zgodnie z tematem (wstęp, rozwinięcie i zakończenie), proszę nie kopiować prac z Internetu. Prace, które wśród was będą miały te same treści, będą ocenione negatywnie. Na napisanie wypracowania będzie wyznaczony czas – 90 minut od godz. 9 do 10.30 ( tematy wyślę o godz. 9 ). Prace piszemy odręcznie na kartkach ksero. Robimy wyraziste zdjęcia i odsyłamy w wyznaczonym czasie na mojego maila. Prace oddane po czasie nie będą zaliczone.

Wypracowanie kończy pracę z lekturą.


Technika – 21.05.2020 r. BLIŻYCE

Kontynuacja tematu z zeszłego tygodnia

Temat: Zasady sporządzania odręcznych szkiców technicznych ( lekcja 2).

 1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
 2. Podręcznik  47-50

 

22.05.20 r. – Język polski (44, 45)

44.  Temat: Telewizja – przyjaciel czy wróg?

 1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
 2. Wyjaśnienie:

Środki masowego przekazu, media – środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet.

Telewizja (TV) – dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz oraz dźwięk na odległość. W jednym miejscu za pomocą kamery telewizyjnej i mikrofonu rejestruje się sygnał, który następnie jest transmitowany do dowolnego miejsca w zasięgu transmisji.

 1. Zastanów się: jakie są twoje doświadczenia związane z oglądaniem telewizji, oceń swoje przyzwyczajenia, jakie mogą być twoje propozycje zmian tych przyzwyczajeń, wyjaśnij oznaczenia stosowane podczas wyświetlania programów telewizyjnych, zapoznaj się telegazetą, programem telewizyjnym umieszczonym w gazecie, odróżnij film od reklamy, czym warto się kierować przy wyborze programów TV, odróżnij programy dla dzieci od programów informacyjnych i rozrywkowych, ile czasu poświęcić na oglądanie telewizji, wspólne oglądanie, wady i zalety oglądania telewizji.
 2. Podręcznik str. 281 – 282
 3. Zeszyt ćwiczeń str. 106 - 109

45.  Temat: Dlaczego warto słuchać radia?

 1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

Radio– dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal radiowych.

Ramówka, program ramowy – popularne określenie układu programu radiowego albo telewizyjnego, ogólny schemat programu, zbiór regularnie nadawanych audycji radiowych i programów telewizyjnych.

 1. Zastanów się: jakie są twoje doświadczenia związane ze słuchaniem radia przez siebie i twoich bliskich, jakie są stacje radiowe,
 2. Praca domowa

Wysłuchaj dowolnego słuchowiska radiowego.

Lektura ,,Ania z Zielonego Wzgórza” już była, więc jej nie czytamy i nie przerabiamy. Przepraszam.


22.05.20 r. – Technika

44.  Temat: Sprawdź co jesz.

1. Żywność ekologiczna, w skrócie eko lub bio – określenie żywności produkowanej metodami rolnictwa ekologicznego z dbałością o wyeliminowanie używania nawozów sztucznych i pestycydów.

2. Dodatki chemiczne występujące w żywności.

Dodatki do żywności – substancje chemiczne dodawane do żywności w celu uzyskania określonych pożądanych efektów.

3. Symbole, którymi są oznaczone substancje chemiczne dodawane do żywności.

Co się kryje pod symbolem E?

Dodatki do żywności oznaczone literą E znajdują się w prawie wszystkich produktach. Poprawiają ich smak, wygląd i trwałość. Ich zastosowanie jest często konieczne do otrzymania produktu o właściwej trwałości.

Zakresy numerów listy chemicznych dodatków do żywności

100–199          barwniki

200–299          konserwanty

300–399          przeciwutleniacze i regulatory kwasowości

400–499          emulgatory, środki spulchniające, żelujące itp.

500–599          środki pomocnicze

600–699          wzmacniacze smaku

900–999          środki słodzące, nabłyszczające i inne

1000–1999      stabilizatory, konserwanty, zagęstniki i inne

4. Obejrzyj:

https://www.youtube.com/watch?v=8a4AOoIdSsc

https://www.youtube.com/watch?v=6CD9CVdjmpo


 

27.05.20 r. – Język polski (47, 48)

(środa)

47.  Temat: Różne sposoby rozmawiania z widzem.

 1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
 2. Notatka do zeszytu:

Wyróżniono trzy rodzaje filmowe: film animowany (kreskówka), film dokumentalny i film fabularny. Największe podziały gatunkowe występują w przypadku filmów fabularnych.

Nazwy gatunków filmowych: komedia, dramat, melodramat, western, horror, musical, thriller, sensacja, kryminał, science fiction, film fantasy, film historyczny, film psychologiczny, film wojenny, film familijny (dla całej rodziny, familia – rodzina), film biograficzny (najczęściej o życiu jakiejś sławnej, znanej osoby).

Obejrzyj:https://www.youtube.com/watch?v=6npS13FSWqI

Repertuar kinowy -  lista filmów prezentowanych w określonej placówce kulturalnej, w tym przypadku w kinie, w określonym czasie.

Różnica między filmem a serialem

Serial telewizyjny – wieloodcinkowy program telewizyjny.

 1. Podręcznik str. 283 – 284

       Zeszyt ćwiczeń 109 – 112

 1. Zastanów się: co mógłbyś powiedzieć o ulubionych filmach, jaki jest wpływ filmów na młodych ludzi, jakie są czynności związane z wyjściem do kina, jak korzystać z repertuaru kinowego zamieszczonego w Internecie, jak wygląda sala kinowa? Zapoznaj się z dowolnym repertuarem kinowym umieszczonym w Internecie.

48.  Temat: Czym jest dubbing?

 1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
 2. Podręcznik str. 285 – 286, tekst J. Gajda – Zadworna ,,Znów będę Shrekiem”
 3. Notatka do zeszytu:

dubbing (czyt. dabing) - proces podkładania głosów do już nagranego materiału ( w filmach, serialach, grach komputerowych).

 1. Zastanów się: co mógłbyś powiedzieć o ulubionych aktorach, jakie pytania chciałbyś zadać ulubionemu aktorowi lub ulubionej aktorce? Obejrzyj film lub reklamę z dubbingiem.


4.06.20r. – Technika BLIŻYCE

Temat:Sprawdź co jesz.

1. Żywność ekologiczna, w skrócie eko lub bio – określenie żywności produkowanej metodami rolnictwa ekologicznego z dbałością o wyeliminowanie używania nawozów sztucznych i pestycydów.

2. Dodatki chemiczne występujące w żywności.

Dodatki do żywności – substancje chemiczne dodawane do żywności w celu uzyskania określonych pożądanych efektów.

3. Symbole, którymi są oznaczone substancje chemiczne dodawane do żywności.

Co się kryje pod symbolem E?

Dodatki do żywności oznaczone literą E znajdują się w prawie wszystkich produktach. Poprawiają ich smak, wygląd i trwałość. Ich zastosowanie jest często konieczne do otrzymania produktu o właściwej trwałości.

Zakresy numerów listy chemicznych dodatków do żywności

100–199          barwniki

200–299          konserwanty

300–399          przeciwutleniacze i regulatory kwasowości

400–499          emulgatory, środki spulchniające, żelujące itp.

500–599          środki pomocnicze

600–699          wzmacniacze smaku

900–999          środki słodzące, nabłyszczające i inne

1000–1999      stabilizatory, konserwanty, zagęstniki i inne

 

4. Obejrzyj:

https://www.youtube.com/watch?v=8a4AOoIdSsc

https://www.youtube.com/watch?v=6CD9CVdjmpo


8.06.20 r. – Język polski,  (55)

(poniedziałek)

55.  Temat: Dlaczego nie należy rezygnować z marzeń? (,,Orzeł królewski”, ,,Moje Gdyby”).

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Podręcznik, str. 310 – 311

3. Wyjaśnienie przysłów, ćw. 3 str. 310 – wpisz do zeszytu

Jednej matki niejednakie dziatki – oznacza, że jedna kobieta może mieć bardzo różne dzieci, które nie będą wcale z charakteru i zachowania do siebie podobne (i do niej też nie).

Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one - przysłowie to przestrzega nas, że wkraczając do pewnej grupy społecznej musisz przestrzegać jej zasad. Nawet jeżeli te zasady nie są zgodne z twoim sumieniem. Dlatego warto zastanowić się czy naprawdę chcemy być w takiej grupie.

Niedaleko pada jabłko od jabłoni - dzieci zwykle dziedziczą skłonności, zachowania i cechy charakteru po rodzicach.

4. Odpowiedz do zeszytu na pytanie zawarte w temacie: Dlaczego nie należy rezygnować z marzeń?

………………………………………………………………………………………………….

10.06.20 r. – Język polski, klasa 5 (56, 57)

(środa)

56.  Temat: Sporządzamy przepis na cudowną pigułkę odmładzającą.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Podręcznik, str. 312 – 314

3. Ćwiczenia 4, 6 str. 314 do zeszytu.

 

57.  Temat: W jaki sposób należy pisać pozdrowienia?

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Podręcznik, str. 319 – 320

3. Ćwiczenie 4 str. 319 do zeszytu.