Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach
 
 
pajacyk  
 

 

               Najlepsi uczniowie w nauce i zachowaniu                            
                                w roku szkolnym 2011/2012
                                             
          Klasa II
  

                                                                Jędruszek Katarzyna
 
 
 
            Klasa III
 
       Lis Kamila
 
            Klasa IV

 
                                                           Rembak Hubert - śr. 5,0
 
 
 
                                                                                                     Skorupa Kamil -śr. 4,8
 
 
 
Lis Dominika - śr. 4,72
 
 
            Klasa VI

 
 
Lis Patrycja - śr. 5,27
 
                                                    Nędza Magdalena -śr.5,09
 
 
 
                                                                                                  Noszczyk Michał -śr. 4,9
 
 
 
Nowakowski Dawid -śr. 4,8
 
 
                                             Kostrzejowska Małgorzata - śr. 4,63
 
 
 
                                                                                                 Grabowska Anna - śr. 4,54
 
 
 
                                                             Rok szkolny 2012/2013
 
                                                    Klasa I
 
   Kamil Giec, Wiktoria Rasztabiga, Kamila Szczepanek, Zuzanna Stala, Kamil Frej
 
                                                 Klasa III
                                              Katarzyna Jędruszek
 
                                                         Klasa V
 
Hubert Rembak,  średnia stopni - 4,81
 
 

                            Dominika Lis,  średnia stopni - 4,63
 
                                  Kamil Skorupa, średnia stopni - 4,54
 
 
                               ROK SZKOLNY 2013/2014
                                 PIERWSZE  PÓŁROCZE
 
                                                                 Klasa I
 
 
                                                                Karolina Dub,
 
                                                                                   Martyna Muszczek,
 
                                                                                                          Daniel Skorupa
 
                                                                  Klasa II

                                                              Kamil Giec

 
 
                                                                Wiktoria Rasztabiga,
 
 
                                                                                                        Zuzanna Stala
 
 
                                                                         Klasa IV
 
 
 
                              Katarzyna Jędruszek - średnia stopni - 5,1
 
                                                             Klasa V
 
 
                                                    Klaudia Lis - średnia stopni - 4,63
 
                                                            Kamila Lis - średnia stopni - 4,54
 
                                                                      Klasa VI
 
 
                        Hubert Rembak - średnia stopni - 4,75
 
 
                                                      Kamil Skorupa -  średnia stopni - 4,62
 
 
                                  KONIEC ROKU  SZKOLNEGO  2013/2014
 
Klasa I
 
Karolina Dub
Kacper Adamczyk
Martyna Muszczek
Daniel Skorupa
Tobiasz Łapaj
 
Klasa II
 
Kamil Giec
Wiktoria Rasztabiga
Zuzanna Stala
 
Klasa IV
 
Katarzyna Jędruszek - śr. 5,1
Monika Rasztabiga - śr. 4,54
 
Klasa V
 
Kamila Lis - śr.5,0
Klaudia Lis -  śr. 4,8
 
Klasa VI
 
Hubert Rembak - śr.5,1
Kamil Skorupa - śr.5,0
Wiktoria Szczepanek - śr.4,8
Dominika Lis -śr.4,8
Wojciech Podsiadły -śr.4,6
 
                                             ROK  SZKOLNY  2014/2015
                                                       I półrocze
 
klasa II
 
                       Kacper Adamczyk
 
                                   Daniel Skorupa
 
 
                               Martyna Muszczek
 
 
                                                                             Karolina Dub
 
 
                                                     Tobiasz Łapaj
 
 
klasa III
 
                                                Zuzanna Stala
 
 
                                                     Wiktoria Rasztabiga
 
 
                                   Kamil Giec
 
 
                                     Kamila Szczepanek
 
 
 
 klasa V
 
                                                          Katarzyna  Jędruszek - śr.4,81
 
                                                       Monika  Rasztabiga - śr. 4,72
 
klasa VI
 
                                                            Kamila  Lis- śr.4,63
 
 
                                                              Anna  Kamyk - śr. 4,54
 
 Najlepsi w nauce
 Koniec roku szkolnego 2014/2015
 
Klasa II
Dub Karolina
Adamczyk Kacper
Muszczek Martyna 
Skorupa Daniel
Łapaj Tobiasz
 
Klasa III
Stala Zuzanna
Giec Kamil
Rasztabiga Wiktoria
Szczepanek Kamila
 
Klasa IV
Siwek Klaudia - średnia stopni - 4,55
 
Klasa V
Jędruszek Katarzyna - średnia stopni - 4,8
 
Klasa VI
Lis Kamila - średnia stopni - 5,0
Lis Klaudia - średnia stopni - 4,9
Kamyk Anna - średnia stopni - 4,9
Surowiec Sebastian - średnia stopni - 4,6