Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach
 
 
pajacyk  
 
 
 

Tygodniowy plan zajęć

 

        
 
 Szkoła Podstawowa
 
 
Godziny 
I
II 
III 
IV 
VI 
 VII
VIII
III G
 
 
Poniedziałek 
8.00 - 8.45  
-
  *
   rel
    -
-
j. polski
j. polski

fizyka
   j. angielski k
 
8.55 - 9.40  
 
*
       *
 *
j. polski
matematyka

   historia
fizyka

j. polski
                    
9.50 - 10.35 
*
  *

j. polski
      j. angielski  matematyka historia j. polski
fizyka
 
10.45 - 11.30 
rel
* e.inf
matematyka
w-f
       matematyka
  j. angielski
historia
matematyka
 
11.40 - 12.25 
*
e.inf        *
muzyka
historia
religia

matematyka
w-f

j. polski
 
12.40 - 13.25
*
               
przyroda religia
w-f
chemia w-f
j. polski
 
13.35 - 14.20


    
w-f
 
przyroda

    informatyka 
religia
zaj. art
 
14.30 - 15.15

 
 


 

infirmatyka
 

  

 
Wtorek 
8.00 - 8.45 
   zdw
-

*
inf/zdw
-
j. polski
j. angielski

   j. niemiecki
j. polski
 
8.55 - 9.40  
*
   *
*
w-f j. polski przyroda
j. niemiecki j. angielski j. polski
 
9.50 - 10.35 
      *
*
     * w-f
j. polski
matematyka
gzw
j. polski

matematykai

 
10.45 - 11.30 
*
*
j. ang matematyka
matematyka
w-f
geografia
w-f

j. niemiecki
11.40 - 12.25 
j. ang
      *
      
j. angielski

muzyka
historia

w-f

matematyka        geografia
 
12.40 - 13.25

 j. ang       
gzw
  muzyka
matematyka
geografia
 
13.35 - 14.20
 

     
 
 
 
muzyka

 

w-f

 
14.30 - 15.315

 
 
 
 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środa 
8.00 - 8.45 
    zdw
zdw
religia -

informatyka

j. angielski
w-f j. polski 
historia k

 8.55 - 9.40  
*
       *  
*
j. polski

w-f
        przyroda
j. polski
      matematyka
historia
 9.50 - 10.35 
       *
*
przyroda
j. angielski

j. polski

j. polski

matematyka
 
10.45 - 11.30 
      *
*
*
matematyka matematyka j. polski
biologia
w-f
j. polski
11.40 - 12.25 j. polski
religia        *    
*

technika
j. polski

matematyka
historia
j. angielski
12.40 - 13.25


      
religia
technika
w-f
matematyka
wos
matematyka
13.35 - 14.20

 
 

 
w-f
fizyka
chemia
religia
 
 14.30 - 15.15

 
 
        religia 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
Czwartek 
8.00 - 8.45 
-
*
-
informatyka
w-f

j. polski
matematyka

edb

 
8.55 - 9.40   
w-f

*
  *
j. polski
matematyka
  informatyka
religia

j. niemiecki edb      
 
9.50 - 10.35 
*
 * 
religia
j. polski
matematyka
j. niemiecki
historia

w-f
 
10.45 - 11.30 
*
j. ang
*
w-f
geografia
      religia
w-f
matematyka

j. angielski

11.40 - 12.25 
* rel    j. ang
gzw
       biologia
  j. angielski
j. polski
gzw historia
 
12.40 - 13.25 
     j. ang
 
 historia
j. angielski
 
 
biologia
religia
geografia
 
13.35 - 14.20
 
 
 
            
religia
    
informatyka
biologia
j. polski zdw
 
 14.30 - 15.15

 
 
 
     

  
j. angielski k

j. pol. zdw
zdw
 
 
 
 
 
   
 
 
 


 
 
 
 Piątek
8.00 - 8.45 
* -
*
zdw

    zdw
j. angielski
w-f
matematyka
matematyka
 
8.55 - 9.40   
*
*
      *
    j. angielski
w-f j. polski chemia fizyka
 
9.50 - 10.35 
w-f
      *
*
            plastyka
historia
gzw

j angielski
j. polski
fizyka
 
10.45 - 11.30 
e.inf
     *      * j. polski
plastyka
technika
j. polski

wos

j. angielski
 
11.40 - 12.25 
   
religia
 * matematyka
j. polski
  plastyka
geografia
j. angielski

chemia
 
12.35 - 13.25


 
 
informatyka
 
muzyka
chemia
   religia
          13.35-14.20

     informatyka            gzw