Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach
 
 
pajacyk  
 
 
 

Tygodniowy plan zajęć

 

        
 
 Szkoła Podstawowa
 
 
Godziny 
I
II 
III 
IV 
VI 
 VII
VIII
 
 
 
Poniedziałek 
8.00 - 8.45  
*
  *
   rel
   j. polski
j. polski
matematyka
geografia

j. polski
  
 
8.55 - 9.40  
 
*
       *wf.
 *wf.
j. angielski
religia

   historia
matematyka

j. polski
                    
9.50 - 10.35 
*wf
  *

technika
     matematyka  j. polski j. angielski historia
 
 
10.45 - 11.30 
rel
* *
wf.
w-f
       j. polski
 fizyka
matematyka
 
11.40 - 12.25 
e. inf.
religia        j. angielski
przyroda
g. z wych.
wf.

j. polski
fizyka

 
12.40 - 13.25
 
               
matematyka j. angielski
informatyka
religia chemia
 
 
13.35 - 14.20


    
wdż
wdż
 

   wf.
j. angielski

 
14.30 - 15.15

 
 


wf.

wdż.
 

  

 
Wtorek 
8.00 - 8.45 
   zdw
----

----
matematyka
matematyka
wf.
j. angielski

   j. niemiecki

 
8.55 - 9.40  
*
  *
*
informatyka historia wf. j. niemiecki matematyka
 
9.50 - 10.35 
        *
*
         * w-f
wf.
j. polski
matematyka
j. niemiecki

 

 
10.45 - 11.30 
*
*
* j. polski
biologia
matematyka
j. angielski
        j. polski

 
11.40 - 12.25 
*
      z. roz
      z. roz.
j. polski
geografia
j. angielski

biologia
wf.        
 
12.40 - 13.25

    e. inf.       
z. roz.
  biologia
d. zaw.
wf.

 
13.35 - 14.20
 

     
 
 
 
informatyka

edb

 
 
14.30 - 15.315

 
 
 
 


 
informatyka

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środa 
8.00 - 8.45 
       *
* *
wf.

wf.

historia
matematyka j. angielski
 

 8.55 - 9.40  
*
          *  
*
j. polski

j. angielski
        matematyka
chemia
      historia


 9.50 - 10.35 
       *
*
matematyka
matematyka

technika
j. polski

geografia

 
10.45 - 11.30 
      j. angielski
wf.
wf.
j. angielski j. polski j. polski
historia
matematyka
 
11.40 - 12.25 
       religia      j. angielski
j. angielski

przyroda
j. polski

informatyka
geografia
j. polski
12.40 - 13.25


      
religia
informatyka
 
j. angielski
wos
 
13.35 - 14.20

 
 

 
 
religia
g. z wych.
 
 
 14.30 - 15.15

 
 
      zdw
koło j. ang.


 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
Czwartek 
8.00 - 8.45 
*
*
*
plastyka
plastyka

matematyka
j. niemiecki

j. polski k.


 
8.55 - 9.40   
*

*
  *
muzyka
muzyka
j. polski
matematyka
religia      
 
9.50 - 10.35 
*
 * 
religia
matematyka
muzyka
chemia
j. niemiecki


 
10.45 - 11.30 
*
*wf.
*wf.
historia
historia
      religia
plastyka
matematyka

 

11.40 - 12.25 


          e. inf.
matematyka
     religia
 plastyka
wf.
j. angielski
 
12.40 - 13.25 
     
 
wf.
wf.
 
j. angielski
biologia
wos
 
 
13.35 - 14.20
 
 
 
            
informatyka
    g. z wych.
muzyka
biologia

 
 14.30 - 15.15

 
 
 
     

  
 


 
 
 
 
 
 
   
 
 
 


 
 
 
 Piątek
8.00 - 8.45 
z. roz. ----
religia
-----

    zdw
zdw.
informatyka
matematyka
 
 
8.55 - 9.40   
*
*
            *
    j polski
j. polski j. angielski matematyka fizyka

 
9.50 - 10.35 
*
            *
*
  g. z wych.
j. angielski
religia

fizyka
j. polski

 
10.45 - 11.30 
j. angielski
    j. angielski             * j. angielski
j. polski
wf.
j. polski

religia


 
11.40 - 12.25 
   
religia
 
technika
geografia
j. polski
chemiai

 
 
12.35 - 13.25


 
 

 
historia
wf.
  
          13.35-14.20

    g. z wych.
       wf.
         
 

 
 
 
 
 
 
wf.