Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach
 
 
pajacyk  
 
ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 
SZKOŁA PODSTAWOWA
 
KlASA I
Edukacja wczesnoszkolna -  Oto Ja - podręcznik polonistyczno - społeczny, matematyczno - przyrodniczy, K.  Mucha, A. Stalmach - Tkacz, J. Wosiarek, wyd. MEN
 
Język angielski - Bugs Team 1, C. Read, A. Sieroń, A. Parr - Hadzejewska, wyd. MACMILIAN
 
Religia - Żyjemy w Bożym swiecie, Ks. dr J. Czerkawski, E. Kondrak, wyd. Jedność
 
KLASA II
Edukacja wczesnoszkolna - Nasza Szkoła, M. Lorek, M. Zatorska, wyd. MEN
 
Język angielski - Bugs World 2, Książka ucznia, E. Papiol, M. Toth, M. Kondro,
                           wyd. MACMILIAN
 
Religia - Idziemy do Jezusa, J. Snopek, D. Kurpinski, wyd. Jedność
                            
KLASA III
Edukacja wczesnoszkolna - Nasza Szkoła, M. Lorek, M. Zatorska, wyd. MEN
 
Język angielski - Bugs World 3, Papiol Elisenda, Toth Maeia, wyd. MACMILIAN
                              
KLASA IV
Język polski - Jutro pójdę w świat, H. Dobrowolska, U. Dobrowolska
 
Religia - Miejsce pełne Boga, Ks. K. Mielnicki, B. Nosek, wyd. Jedność 
 
Matematyka - Matematyka wokół nas, H. Lewicka, wyd. WSiP
 
Muzyka - Muzyka podręcznik do klasy IV szkoły podstawowej, T. Wójcik, wyd. MAC
 
Język angielski -Team Up Plus, P. Bower, D. Delaney, D. Anyakwo
 
Plastyka - Do dzieła, J. Lukas, K. Onak, wyd. Nowa Era
 
Historia - Wczoraj i dziś, G.Wojciechowski, B. Olszewska, wyd Nowa Era
              
Przyroda -Tajemnice przyrody, J. Stawarz, F. Szlajfer, wyd. Nowa Era
            
Technika - Jak to działa?, L. Łabecki,M. Łabecka, wyd. Nowa Era
 
 
Informatyka - Lubię to, M. Kęska, wyd. Nowa Era
 
 
 
KLASA V
Religia - Spotkanie ubogacające, ks. dyr. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Język polski - Słowa z uśmiechem, Literatura i kultura, Ewa Horwath, Anita Żegleń, wyd. WSiP

Język angielski - World Explorer 5, J. Heath, M. Grawford With, M. Mrozik - Jadacka,
                           wyd. Nowa Era
 
Muzyka - Klucz do muzyki 5, U. Smoczyńska, K. Jakóbczak - Drążek, A. Sołtysik, wyd. WSiP

Plastyka - Do dzieła, J. Lukas,K. Onok, wyd. Nowa Era
 
Historia i społeczeństwo - Wczoraj i dziś, G. Wojciechowski, wyd. Nowa Era
    
Przyroda - Tajemnice przyrody, J. Ślósarczyk, R. Kozik,  wyd. Nowa Era
                         
Matematyka - Matematyka wokół nas, H. Lewicka, M. Kowalczyk,  wyd. WSiP
 
 
Zajęcia komputerowe - Informatyka Europejczyka, D. Kiałkja, K. kiałka, wyd. Helion Edukacja
 
Zajęcia techniczneJak to działa? L. Łabecki, wyd. Nowa Era
 
 
KLASA VI
 
 
Język polski - podręcznik do klasy VI, Słowa z uśmiechem, Literatura i kultura,
                         Ewa Horwath, Anita Żegleń, wyd. WSiP
                      - ćwiczenia do klasy VI - Słowa z uśmiechem, Nauka o języku i ortografia 
                        cz. I i II, Ewa Horwath, Anita Żegleń, wyd WSiP
 
Matematyka - podręcznik - Matematyka wokół nas, H. Horwath, A. Żegleń, wyd. WSiP

Muzyka - Klucz do muzyki, U. Smoczyńska, K. Jakóbczak - Drążek, A. Sołtysik, wyd. Nowa
                 Era

Język angielski - World Explorer 6, J. Heath, M. crawford, Nowa Era

Plastyka - Do dzieła, J. Lukas, K. Onak, wyd. Nowa Era
 
Historia i społeczeństwo - Wczoraj i dziś, Grzegorz Wojciechowski, wyd Nowa Era
 
 
Przyroda - Tajemnice przyrody, J. Stawarz, F. Szlajfer, H. kowalczyk, wyd Nowa Era
              

Zajęcia techniczne - Jak to działa? L. Łabecki, L. Łabecki, M. Łabecka, wyd. Nowa Era

 
Zajęcia komputerowe - Informatyka Europejczyka, D. Kiałka, K. Kiałka, wyd. Helion edukacja

 KLASA VII
Religia - Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, Ks. Mielnicki, E. Kondrak, E.       
              Parszewska

Język Polski - Świat w słowach i obrazach. W. Bobiński, 
              Gramatyka i stylistyka klasa VII, Z. Czarniecka - Rodzik

Język angielski - English Plus Options, Ben Wetz, Diana Pye, wyd. Oxford
              Uniwersity Pers

Język niemiecki - Aktion Deutsch, P. Gębal, L. Biedroń, wyd. WSiP

Muzyka - Lekcja muzyki, M. Gromek, G. Kilbach, wyd. Nowa Era

Historia - Wczoraj i dziś, J. Kłaczkow, A.  Łaszkiewicz, S. Roszek, wyd. Nowa Era

Geografia - Planeta Nowa, R. Malarz, M. Szubert, wyd. Nowa Era

Biologia - Puls Zycia, M. Jefimow, wyd. Nowa Era

Chemia - Chemia Nowej Ery, J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, wyd. Nowa Era

Fizyka - Spotkanie z fizyką, G. francuz - Ornat, J. Kulawik, M. Nowotny - Różański,
              wyd. Nowa era

Informatyka - Lubię to, G. Koba, wyd. Nowa Era
 


                        
 
GIMNAZJUM
 
 
KLASA II
Język polski - podręcznik do literatury kl. I Świat w słowach i obrazach, W. Bobińska,
                         wyd. WSiP
                       - zeszyt ćwiczeń do literatury, wyd. WSiP
                       - podręcznik do gramatyki i stylistyki, wyd. WSiP
                       - zeszyt ćwiczeń do gramatyki i stylistyki, wyd. WSiP
 
Wiedza o społeczeństwie - podręcznik - Wiedza o społeczeństwie, cz. 2, E. Dobrzycka,
                           K. Makara wyd. Operon
 
Historia - podręcznik - Śladami przeszłości, pod red. S. Roszaka, wyd. Era
              - zeszyt ćwiczeń - Śladami przeszłości , wyd. Era
 
Język niemiecki - podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum do klasy II, "aha! Neu" 2A/2B 
                                kurs podstawowy, Anna Potapowicz, Krzysztof Tkanek, wyd WSiP
 
Język angielski - New Snapshot Elementary (Podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

                              Autorzy: Brian Abbs, Chris Barker, Ingrid Freebairn

                              Wydawnictwo: Pearson Longman
 
Bologia - podręcznik - Puls Życia, wyd. Nowa Era
               
Matematyka - podręcznik - Nie tylko wynik, wyd. Mac
 
Geografia - podręcznik - Planeta 2 Nowa, wyd. Nowa Era
                  - ćwiczenia - Planeta 2 Nowa, wyd. Nowa Era
 
Chemia - podręcznik - Chemia Nowej Ery, wyd. Nowa Era
              - ćwiczenia część 2 - Chemia Nowej Ery, wyd. Nowa Era
 
Fizyka - Spotkanie z fizyką, wyd. Nowa Era
 
Technika - Technika w praktyce zajęcia elektryczno - elektroniczne, 
                   wyd. Nowa Era
 
Informatyka - podręcznik dla gimnazjum Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu ... -
                        Informatyka Europejczyka, wydanie II (nowa podstawa programowa)
                        wyd. Helion
 
Plastyka klasa I-III - Katarzyna Czernicka, wyd. Operon
 
 
KLASA III
Religia - Blogosławieni, którzy nasladują Jezusa, Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak. E. Parszewska
 
Język polski  - Świat w słowach i obrazach, W. Bobińska, wyd. WSiP
                                 
Język niemiecki - Aktion Deutsch 3, A. Potopowicz, wyd. WSiP
                             
Język angielski - Endlish Explorer, H. Stephenson, wyd. Nowa Era
 
Historia - Śladami przeszłości, St. Roszak, A. Łaszkiewicz, wyd. Era
              
Geografia - Planeta Nowa, M. Szubert, wyd. Nowa Era
 
Biologia - Puls Życia, B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas, wyd. Nowa Era
 
Chemia - Chemia Nowej Ery, J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin,  wyd. Nowa Era
 
Fizyka - Spotkanie z fizyką, G. Francuz Ornat, T. Kulawik, wyd. Nowa Era
 
Matematyka  - Matematyka wokół nas, A. Drążek, wyd. Mac
 
Edukacja dla bezpieczeństwa - Edukacja dla bezpieczeństwa, M. Borowiecki,
                     wyd. WSiP