Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach
 
 
pajacyk  
 
 

 

 Witamy serdecznie na stronie Szkoły Filialnej w Bliżycach                                                                           

 
 

 

 Historia szkoły

 

        W latach 1910-1912 we wsi Bliżyce został wybudowany drewniany budynek, w którym mieściła się 4-ro klasowa szkoła i mieszkanie dla nauczyciela. W latach powojennych po dokonaniu częściowych przeróbek budynek mieścił 7-mio klasową szkołę, a po reorganizacji szkolnictwa szkołę 8-mio klasową. Z roku na rok drewniany budynek szkoły oddany do użytku w 1912 roku  był w coraz gorszym stanie technicznym i nie spełniał podstawowych wymogów lokalowych (pięć sal lekcyjnych i pokój nauczycielski). 

 

 
 
 
        3 marca 1966r. po uprzedniej wieloletniej dyskusji o potrzebie wybudowania większej szkoły, powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, który podpisał umowę zawartą z Inspektoratem Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myszkowie. Z umowy tej wynikało, iż przed rozpoczęciem budowy społeczeństwo dostarczy kamień, piach, wapno, będzie odpowiedniej wielkości działka budowlana, a ludzie przepracują 1000 dniówek. Warunki te  nie zostały spełnione, dlatego budowa szkoły nie mogła być ujęta w powiatowym  planie  inwestycyjnym.  Społeczny Komitet nadal czynił starania w celu pozyskania wymaganej działki pod budowę szkoły. Lokalizację szkoły zmieniano kilkakrotnie,  a zapał do pracy widocznie osłabł. Spowodowało to dziesięcioletnią przerwę w jakichkolwiek działaniach związanych z budową szkoły.

      Zarówno mieszkańcy Sokolnik jak i Bliżyc mieli w podobnym stanie technicznym istniejące szkoły, dlatego też w 1980 roku aktyw obydwu miejscowości podjął inicjatywę w sprawie budowy wspólnej szkoły. W dniu 26 maja 1980 roku odbyło się  posiedzenie Komitetów Budowy Szkół. Wszyscy członkowie pozytywnie ustosunkowali się do rozpoczęcia  budowy wspólnej szkoły. Problemem stała się jednak lokalizacja. Mieszkańcy Sokolnik proponowali budowę na starym placu szkolnym, a mieszkańcy Bliżyc na pograniczu Sokolnik i Bliżyc.Ten pomysł nie został przyjęty,a tym samym projekt wspólnej budowy szkoły spełzł na niczym.

Ponownie sprawa budowy szkoły odżyła w miesiącu listopadzie i grudniu 1982 roku. Dyrektorem szkoły był w tym czasie Pan Marian Sławek. Wspólnie z grupą członków Komitetu Rodzicielskiego postanowiono zebrać od mieszkańców zobowiązania partycypacji w budowie szkoły. W miesiącach jesienno-zimowych zebrano 105 zobowiązań. Prace nabrały właściwego tempa.

 

 
 
                             Rozpoczęto zbiórkę pieniędzy i  materiałów budowlanych.
 
 
 
 
 

           W pracach tych uczestniczyły również nauczycielki zatrudnione w tej szkole. Z posiadanych środków zakupiono cegłę,  pustaki, zapłacono koszty pomiarów, opłat geodezyjnych, odwiertów, wizji lokalnych, zlecenia wykonania dokumentacji techniczno-ekonomicznej, itp.15 października 1985 roku Zespół Specjalistów do Opiniowania ZTE Inwestycji przy Wojewodzie Częstochowskim wydał pozytywną opinię dotycząca budowy szkoły.

 

 

 
 
      Mieszkańcy Bliżyc  w czynie społecznym wykonali wiele prac związanych z budową szkoły. W dniu 22 maja 1987 roku dokonano przekazania placu budowy Zakładowi Remontowo-Budowlanemu przy Urzędzie Gminy w Niegowie. Było to jednoznaczne z przejęciem inwestycji do dalszej realizacji przez Urząd Gminy w Niegowie.W dniu 14 marca 1989 roku nastąpiło ponowne przejęcie budowy szkoły przez Społeczny Komitet Budowy.
W roku 1991 staraniem Urzędu Gminy i nowego dyrektora szkoły wznowione zostały prace na obiekcie, na które weszła Spółdzielnia Rzemieślnicza"NEWS" z Myszkowa, a od 1992roku generalnym wykonawcą prowadzonej inwestycji zostaje Przedsiębiorstwo "POL-REM". Prace prowadzone na budowie nabierają szybkiego tempa.Zostaje dobudowane piętro oraz poddasze.
 
 
 
 
 
 
           Budynek szkoły nabiera właściwego wyglądu.Uczniowie i nauczyciele nie mogą doczekać się zakończenia budowy.  Z niecierpliwością śledzą kolejne etapy pracy.Budynek pięknieje z dnia na dzień.Zostają wprawione okna. Dach pokryty zostaje blachą oraz wykonane orynnowanie. Umiejscowiony na wzgórzu budynek cieszy swoim widokiem wszystkich mieszkańców Bliżyc.
 
 
 
 
 
 
      Wnętrze budynku również zmienia swój wygląd. Wykonane są tynki wewnętrzne, malowanie. Teraz mamy nadzieję, że już niedługo będziemy uczyć się w nowej szkole. Już wykonywane są ostatnie prace. W pracach porządkowych pomagają rodzice.
 
 

 
 
            OTO  NASTAŁ  DLA  NAS  WSZYSTKICH  BARDZO  SZCZĘŚLIWY  DZIEŃ - 10  LUTEGO  1997  ROKU. W  DNIU  TYM  ZOSTAJE  ODDANY  DO  UŻYTKU  NOWY  OBIEKT  SZKOLNY.  SWOJĄ  OBECNOŚCIĄ  ZASZCZYCILI NAS:  POSŁANKA  I  POSŁOWIE  NA  SEJM,  W-CE  WOJEWODA,  PRZEWODNICZĄCY  SEJMIKU SAMORZĄDOWEGO,  KURATOR  OŚWIATY,  DYREKTOR  GENERALNY  URZĘDU  WOJEWÓDZKIEGO,  WÓJT  GMINY NIEGOWA,  WÓJTOWIE  SĄSIEDNICH  GMIN,  PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY,  GŁÓWNY  WYKONAWCA, PREZES  BS  NIEGOWA,  BYŁY  NACZELNIK  GMINY  NIEGOWA,  BYŁY  DYREKTOR  SZKOŁY,  KSIĄDZ  DZIEKAN, KSIĄDZ  PROBOSZCZ,  KSIĄDZ  PROBOSZCZ  PARAFII  NIEGOWA,  DYREKTORZY  SZKÓŁ  Z  GMINY  NIEGOWA, DYREKTOR  SZKOŁY , PRZEDSTAWICIELE  SPOŁECZNEGO  KOMITETU  BUDOWY  SZKOŁY,  PRZEWODNICZĄCY RADY  RODZICÓW,  MIESZKAŃCY  BLIŻYC.
 
 
 
Adam Mickiewicz
Nauką i pieniędzmi drudzy Cię wzbogacą, mądrość musisz sam     z siebie własną dobyć pracą.
 
 
Adam Mickiewicz
 
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.
 
 
 
 
 
 
Adam Mickiewicz
To tylko dzieło czegoś jest warte, z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć.