Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach
   Główna      Zdalne nauczanie
 
 
pajacyk  
 

                                                                                         

Czym jest nauka zdalna?

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Kształcenie na odległość co to takiego?
Polega ono na braku bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem i uczniami. Wiąże się z przygotowywaniem materiałów i pomocy dydaktycznych przez nauczycieli oraz wykorzystywaniu przez nich informacji znajdujących się w Internecie na dany temat w procesie nauczania.
Komunikowanie między nauczycielem, a uczniem odbywa się przez Internet za pomocą m.in. poczty elektronicznej, mediów społecznościowych (utworzonych tam grup).
Nauczyciel przygotowane materiały dydaktyczne, umieszcza w sieci lub przesyła bezpośrednio swoim uczniom, daje im wskazówki, przekazuje instrukcje, stwarzając warunki do pracy indywidualnej.
Uczniowie komunikują się z nauczycielem w ten sam sposób.
Komunikowanie się przez Internet może przebiegać w dwóch trybach:
w czasie rzeczywistym (on-line) oraz poprzez wysyłanie komunikatów w różnym czasie (uczniom daje to możliwość przemyślenia problematyki zajęć i przygotowania odpowiedzi).
W indywidualnych kontaktach nauczyciela i ucznia najlepiej sprawdza się poczta elektroniczna, daje ona możliwość dostosowania komunikatów do poziomu ucznia. Na równoczesne przesyłanie wiadomości między członkami grupy pozwala grupa dyskusyjna na portalu społecznościowym. Dzięki niej uczniowie porozumiewają się między sobą, a nauczyciel z całą klasą. Mogą wymieniać się doświadczeniami, pomysłami w rozwiązywaniu problemów. Korzystać z pomocy, gdy napotkają na trudności. Zaktywizowani uczniowie wspólnie dochodzą do właściwych rozwiązań w ten sposób utożsamiają się z grupą.

W kształceniu zdalnym popularne strony WWW zawierają treści kształcenia, dlatego służą jako podręcznik, z których uczniowie mogą korzystać przy zdobywaniu wiedzy (należą do nich m.in. strony: www.epodreczniki.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje, www.cke.gov.pl ). Komunikowanie w takiej formie wymaga ustalenia czasu i „miejsca spotkań” w sieci.
Podczas pracy zdalnej nie można jednk zapominać o podstawowych zasadach higieny pracy.
W ciągu dnia należy znależć odpowiedni czas na naukę, zajęcia ruchowe, ale także na rozrywkę i sen.
Przeciętny wymiar godzin pracy umysłowej w zależności od wieku w ciągu dnia oczywiście z przerwami!:

dla dzieci 7-letnich powinien wynosić 4-4,5 godz.

dla dzieci 8-9-letnich: 5-6 godz.

 dla dzieci 10-12-letnich: 6-7 godz.

dla dzieci 13-16-letnich: 8-9 godz.
Zajęciom ruchowym poświęcać się powinno:

 dzieci - 3,5 godz.

młodzież - 2,5 godz.
Wskazane jest następujące rozłożenie odrabiania pracy domowej:

odrabianie na przemian zadań trudnych i łatwych, co zapobiegnie szybkiemu zmęczeniu,

przechodzenie do odrabiania zadań z następnego przedmiotu dopiero po dokładnym opracowaniu materiału z przedmiotu przygotowanego poprzednio.
Podczas pracy domowej watro pamiętać o :

 odrabianiu zadanych prac zawsze w tym samym czasie

równomiernym rozkładaniu pracy na poszczególne dni tygodnia

przed pracą przewietrzenie pokoju, przygotowanie miejsca do pracy (dobrze, gdy jest stałe), przygotowanie potrzebnych podręczników, zeszytów i przyborów

ustaleniu kolejności wykonania zadań, zaplanowaniu krótkich przerw między poszczególnymi zadaniami

W celu bezpiecznego korzystania z Internetu warto pamiętać o:

 instalacji programu antywirusowego i firewall-u.

 nie instalowaniu programów niepewnego pochodzenia.

korzytaniu z ustawień kontroi rodzicielskiej

 czytaniu uważnie komunikatów przeglądarki, a nie akceptowaniu wszystkiego w ciemno

 wchodzeniu na strony polecane bezpośredni przez nauczycieli (będą to strony sprawdzone)

Jak organizować dziecku warunki do nauki, jak motywować go do systematycznej pracy w domu? Wskazówki

Drogi Rodzicu!

Pewnie zadajesz sobie pytanie: Jak organizować dziecku warunki do nauki, jak motywować go do systematycznej pracy w domu?

Oto kilka wskazówek.

Chcąć przysłużyć się swym dzieciom podczas nauki w domu warto:

stworzyć im odpowiednie warunki pacy wydzielając w mieszkaniu własny kąt lub pokoik oraz określić stałe godziny pracy;

stworzyć w domu odpowiedni klimat poszanowania nauki, przekonać dziecko, że nauka to ich bogactwo;

nie zmuszać dziecka do pracy ponad siły;

nie odrabiać lekcji za dziecko;

pomoc w nauce, gdy sytuacja tego wymaga;

pozostawać w stałym kontakcie z nauczycielem celem uzyskania wsparcia w razie potrzeby oraz ujednolicenia działań

10 kroków – jak motywować dziecko do działania

1. UCZ PRZEZ ZABAWĘ

Nic tak bardzo nie demotywuje dziecka, jak siedzenie nad książką czy rozwiązywanie wciąż tych samych zadań. Nauka, by była przyjemniejsza i wciągała dziecko, musi być interesująca i zaskakująca. Jako rodzice wspólnie z nauczycielami możemy zadbać o ciekawe rozwiązania edukacyjne.

2. NIE ZBYWAJ, NIE ZNIECHĘCAJ, NIE WYRĘCZAJ

Dziecka zadaje dużo pytań dziennie. Nic dziwnego, że zmęczeni odpowiadaniem – często na błahe pytania – jako rodzice czasem się poddajemy i zbywamy je lub odwracamy jego uwagę od trapiącego go problemu, byle już o nic nie pytał. Niestety, tłumiąc ciekawość dziecka, tłumimy w ten sposób również chęci poznawcze. Motywacja do tego, by dziecko zadawało kolejne pytania, zaczyna się osłabiać. Może ono uznać, że nie ma sensu pytać, skoro i tak nie dostanie odpowiedzi. Zniechęca się je w ten sposób do powiększania swojej wiedzy, co może mieć zgubny wpływ na jego szkolną przyszłość.

3. CHWAL I NAGRADZAJ

Trzeba to robić z dużą rozwagą. Nie na wszystkie dzieci działa motywacja negatywna. Niektóre na kary reagują zniechęceniem do podejmowania dalszych prób i buntem przeciw nauce. Niektóre dzieci nagrody z czasem zaczynają traktować jak codzienność i domagają się ich za każdym razem, gdy coś im się udało. By nie popaść w te skrajności, należy rozważnie dysponować karami i nagrodami.

4. ROZWIJAJ PASJE

Każdy z nas wykonuje i uczy się z przyjemnością tego, co lubi. Tak samo jest w przypadku dzieci. Wiedzę o zainteresowaniach i pasjach dziecka warto wykorzystać w motywowaniu

5. NIE KRYTYKUJ

Dla dziecka nie ma nic gorszego niż wyśmiewanie jego niepowodzeń czy piętnowanie ich.  Jeśli zależy nam na wychowaniu młodego człowieka, który będzie pełny wiary we własne możliwości, nie możemy podcinać mu skrzydeł. Krytykowanie nie jest żadnym hartowaniem charakteru, szczególnie u wrażliwego dziecka. Zamiast motywować dziecko do wytężonej pracy, może osłabić jego zapał i przede wszystkim zranić je. Nauka w tej sytuacji może wydawać się dziecku czymś złym, niepotrzebnym, a utraconą wiarę w siebie trudno odbudować.

6. POBUDŹ OGÓLNĄ MOTYWACJĘ DO NAUKI

Warto wzbudzać w dziecku ogólną motywację do nauki. Dziecko powinno zrozumieć, po co w ogóle się uczy. Trzeba wyjaśnić mu, do czego przyda mu się wiedza. Nasza pociecha powinna mieć świadomość, że edukacja jest praktyczna i czyni nasze życie łatwiejszym.

7. KOCHAJ I AKCEPTUJ

Dziecko wyrastające w miłości i akceptacji jest silniejsze i łatwiej radzi sobie w życiu. Ma świadomość, że ktoś je dopinguje i w razie potrzeby mu pomoże. Dziecko, które czuje się kochane, traktuje kochające je osoby jak autorytet, dlatego dzięki temu łatwiej wpłynąć jest nam na dziecięcą postawę i zmotywować do działania. Takie dziecko również łatwiej nabiera wiary w siebie, a ta przecież potrafi czynić cuda.

8. POKAZUJ AUTORYTETY

Dla każdego z nas największą motywacją do działania bywają osiągnięcia innych osób, szczególnie tych, które znamy. Uczniom również przydają się takie wzorce. Ale tylko te atrakcyjne z ich punktu widzenia. Bardziej niż najlepszy uczeń z klasy zdobywający najwyższe stopnie do nauki przekona ich np. ulubiony sportowiec, który skończył studia i zna języki obce.

9. UŁATW DZIECKU NAUKĘ

Nawet najtrudniejsze rzeczy można w przystępny sposób wytłumaczyć. Można również łatwiej pewne rzeczy przyswoić. Niestety nie wiedzą tego dzieci, więc to do nas – dorosłych należy podpowiedź, jak to zrobić.

10. DOBRZE ZORGANIZUJ CZAS DZIECKA

Zadbajmy o to, by nasze dziecko uczyło się systematycznie. Zostawianie sobie nauki obszernego materiału na sam koniec, może okazać się ponad siły i możliwości dziecka, co z pewnością będzie działać na nie demotywująco. Wprowadzenie dyscypliny w edukacji ma swoje plusy – uczy systematyczności działania również w innych dziedzinach życia.
Literatura:
K. Nadolny „Jak pomagać dziecku w nauce szkolnej w domu i jak zadbać o jego prawidłowy wypoczynek?' [w:] „Vademecum dla rodziców' pod red. W. Pomykało.
J. Zborowski „Nauka domowa uczniów' [w:] „Rodzina i szkoła' pod red. M. Ziemskiej.

Poza tym:

www.superkid.pl, www.edukowisko.plwww.juniorowo.pl

 
 
 

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

Epodreczniki.pl

To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem.

Materiały dostępne na platformie są:

bezpłatne,

zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,

udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – oznacza to, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd.,

dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon),

dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia,

dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki,

Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, który daje możliwość tworzenia treści edukacyjnych dostosowanych do urządzeń mobilnych. Warto podkreślić, że nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani.

Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmami instruktażowymi, które pokazują, w jaki sposób korzystać z platformy e-podręczniki.

Serwis gov.pl/zdalnelekcje materiały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK.

Portal Scholaris

To portal, który zawiera bezpłatne materiały edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Zasoby portalu są kompatybilne z tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami.

Portal zawiera ok. 28 tys. pojedynczych, interaktywnych materiałów:  m.in.:  ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy. Wszystkie materiały Scholarisa, bez względu na przyporządkowanie do poprzedniej lub aktualnej podstawy programowej, mogą być pomocne w pracy ucznia .

 Korzystając z wyszukiwarki, można filtrować zasoby według: etapów edukacyjnych, przedmiotów, typów zasobu, słów i wyrażeń kluczowych.

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów.

Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:

informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami

przykładowe arkusze egzaminacyjne, próbne arkusze egzaminacyjne, filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty

dodatkowe zestawy zadań (na stronach OKE)

arkusze egzaminacyjne z 2019 r.

Portal lektury.gov.pl

To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.

Portal wolnelektury.pl

Strona internetowa Centrum Nauki Kopernik

Strona oferuje publikacje popularno-naukowe i materiały edukacyjne o tematyce kosmicznej. Są to m.in. scenariusze lekcji, broszury informacyjne i filmy edukacyjne.

Serwis IPN Przystanek historia

Przystanekhistoria.pl to popularnonaukowy serwis internetowy.  Obecnie na portalu przystanekhistoria.pl znajduje się kilkaset artykułów popularnonaukowych poświęconych historii Polski XX wieku. Odbiorcy serwisu mogą również bezpłatnie korzystać z ponad 800 publikacji cyfrowych, w tym książek, czasopism wydawanych przez IPN, katalogów wystaw, dodatków do prasy oraz broszur okolicznościowych.

Dodatkowo na podstronach Biblioteka Cyfrowa oraz Audio/Video twórcy portalu udostępnili blisko 1000 materiałów multimedialnych. Są to m.in.: filmy dokumentalne, relacje z konferencji, spotkań autorskich oraz addycje radiowe.iracji.

Serwis Ninateka

To serwis, na którym znajdują się filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe.

Łącznie w serwisie dostępnych jest ponad 7 tysięcy plików audio i video. Wszystkie są bezpłatne i dostępne bez logowania. Można z nich korzystać na wszelkich urządzeniach cyfrowych: komputerach stacjonarnych i przenośnych, tabletach, smartfonach.

Serwis Muzykoteka Szkolna

Muzykoteka Szkolna to nowoczesne narzędzie wspomagające tradycyjną edukację muzyczną, które aktywizuje i stymuluje zainteresowanie muzyką. Serwis powstał na zlecenie MKiDN, a jego wydawcą jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

W serwisie jest dostępnych blisko pół tysiąca utworów muzycznych, od barokowych oper, przez wielkie dzieła symfoniczne, aż po muzykę wokalną i eksperymentalną. Z zasobów serwisu można korzystać bez logowania lub – po zarejestrowaniu – w ramach konta.

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

Biblioteka Cyfrowa ORE gromadzi i udostępnia materiały oraz publikacje opracowane w ramach działalności Ośrodka. Obecnie oferuje 960 tytułów książek i czasopism dla nauczycieli i wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową.

Biblioteka Cyfrowa Polona

Polona to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, administrator Polony, udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji.

W Polonie można znaleźć: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać.

Serwis Telewizji Polskiej

Telewizja Polska przygotowała dla dzieci i młodzieży produkcje o charakterze edukacyjnym, popularnonaukowym i kulturalnym. Na kanale dziecięcym TVP ABC w godz. 8:00-13:00 młodzi widzowie będą mogli codziennie obejrzeć różne programy edukacyjne.

Wśród nich są m.in.: „Al-chemik” – program, który w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne, a także „Zaczarowany świat”, dzięki któremu dzieci zrozumieją trudne pojęcia związane ze sztuką. ”

TVP Kultura uruchamia specjalne pasmo dla dzieci i młodzieży. Codziennie w godz.13:00-17:00 widzowie będą mogli zobaczyć koncerty, wartościowe produkcje filmowe, spektakle Teatru Telewizji, seriale zgodne z obowiązującym kanonem lektur. Wśród najważniejszych produkcji wyemitowanych w najbliższych tygodniach znajdą się: „Twój Vincent”, „Tango” (Teatr Telewizji), „Wesele”, „Herbert – mosty” – cykl programów publicystycznych, „Śladami wielkich kompozytorów” – cykl dokumentalny, „Hamlet”, „Mały książę”, „Ogniem i mieczem”, „Dzieje mistrza Twardowskiego”, „Awantura o Basię”.

Natomiast w ramach projektu „eSzkoła” na platformie vod.tvp.pl działa od 23 marca 2020 r. wirtualny kanał TVP skierowany do najmłodszych dzieci „Domowe Przedszkole”.

Serwis Polskie Radio Dzieciom

To całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki.

Dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom starają się być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś interesującego i wartościowego dla najmłodszych. W swoich programach realizują misję edukacyjną i dbają o poprawność językową. Programy emitowane na antenie Polskiego Radia Dzieciom wspierają rozwój wyobraźni i kreatywności.