Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach
 
 
pajacyk  
 

 
 
 
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
 
Rozpoczęcie roku szkolnego
3 września 2018 r. 
Zimowa przerwa świąteczna 
 22 grudnia 2018 – 31 grudnia 2018 r.
Próbny egzamin gimnazjalny - cz. humanistyczna 
po ustaleniu terminu
Próbny egzamin gimnazjalny - cz. matematyczno - przyrodnicza 
po ustaleniu terminu
Próbny egzamin gimnazjalny - cz, językowa 
po ustaleniu terminu
Ferie zimowe 
11 lutego  - 24 lutego 2019 r. 
Zabawa choinkowa po ustaleniu terminu
Egzamin gimnazjalny z części humanistycznej 
10 kwietnia 2019 r.
Egzamin gimnazjalny z części matematyczno - przyrodniczej 
11 kwietnia 2019 r.
Egzamin gimnazjalny z części językowej 
12 kwietnia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 21 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
 Zakończenie roku szkolnego 2013-2014
 21 czerwca 2019 r.
Wakacje letnie
23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. 
Inne dni wolne od zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum
- 2 listopada 2018 r.
- 21 grudnia 2018 r.
- 2 stycznia 2019 r.
- 10 kwietnia 2019 r.
- 11 kwietnia 2019 r.
- 12 kwietnia 2019 r.
-  17 kwietnia 2019 r. 
-  2  maja 2019 r.
 

 
 
 

 

 

Spotkania z rodzicami
 
Lp. 
Przedszkole 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
wrzesień 2018 r.
14.09.2018 r.
styczeń 2019 r.
  5.11.2018 r.
3 maj 2019 r.
24.01.2019 r. 
4
-
17.05.2019 r. 
5

 
 
Wszystkie zebrania z rodzicami rozpoczynają się o godzinie 15.30
O ewentualnych zmianach dotyczących terminów lub godzin spotkań będą informowani uczniowie szkoły. 

 
 
Zawiadomienia rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej.

1. Zawiadomienie rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej za I półrocze br. roku szkolnego – 19.12.2018 r.

2. Informacja o proponowanych ocenach za I półrocze – do 16.01.2019 r.

3. Odwołanie od oceny niedostatecznej za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 – najpóźniej w ciągu 3 dni od konferencji klasyfikacyjnej.
 
4. Posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikacji uczniów za I półrocze roku szkolnego     2018/2019 odbędzie się 22 stycznia 2019 r.

5. Zawiadomienie rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej na koniec roku szkolnego 2018/2019   - 16.05.2019 r.

6. Informacja o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego 2018/2019– do 6.06.2019 r.

7. Odwołanie od oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego 2018/20189– najpóźniej w ciągu 3 dni od konferencji klasyfikacyjnej.
 
8. Posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikacji i promocji uczniów za rok szkolny 2018/2019 odbędzie się 13 czerwca 2019 r.
 

 

 

  
1.  Najważniejszym zadaniem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. Bardzo prosimy o współdziałanie w tym zakresie. Codzienne informowanie uczniów o zagrożeniach w drodze  do i ze szkoły, wpajanie nawyków bezpiecznych zachowań to nasz wspólny obowiązek.
2. Uczniowie w czasie pobytu w szkole w czasie przerw nie mogą opuszczać terenu placu szkolnego.
3. Uczniowie dojeżdżający, oczekujący na odjazd autobusu, po zakończeniu zajęć zgłaszają się do świetlicy szkolnej; mogą korzystać także z sal komputerowych (wyłącznie pod opieką nauczycieli) oraz biblioteki szkolnej.
4. Na terenie placu szkolnego bezwzględne pierwszeństwo w ruchu mają dzieci. Samochodem należy jechać niezwykle ostrożnie, ustępując miejsca pieszym.
5. na terenie placu szkolnego obowiązuje całkowity zakaz jazdy rowerem, motorowerem, motocyklem; uczniowie przyjeżdżający do szkoły w/w pojazdami zobowiązani są do przedstawienia oświadczeń od rodziców wyrażających na to zgodę.
6. Prosimy o współpracę w zakresie motywowania dzieci do systematycznej nauki, starannego odrabiania prac domowych, zachęcania do regularnego sprawdzania postępów dziecka w nauce i zachowaniu.
7. W czasie uroczystości szkolnych w szkole obowiązuje odświętny strój uczniowski (ciemna spódniczka, ciemne spodnie, biała bluzka, biała koszula).
8. Dzieci mają obowiązek posiadania obuwia zmiennego, stroju gimnastycznego i tenisówek z jasnym spodem na wf.
9. W szle obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych od godziny 8.00 do 15.15. Jeżeli uczeń ma przy sobie telefon, ma on być wyłączony.Ponadto szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty uczniów - np. telefony komórkowe, złote łańcuszki, mp 3 itp.
10. Szkoła w razie potrzeby umożliwia uczniom kontakt telefoniczny z rodzicami.
11. Każdy uczeń posiada w szatni zamykaną szafkę. Obowiązkiem ucznia jest otwierać i zamykać szafkę za pomocą klucza.