Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach
 
 
pajacyk  
 
   Szkoła w Sokolnikach została utworzona około 1828 roku. W 1844 roku powstała szkoła na etacie rządowym. Początkowo mieściła się w budynku po królewskiej owczarni, którą przeznaczono na szkołę i mieszkania dla nauczycieli. W 1850 roku wybudowano z drewna dom szkolny na tzw. osadzie szkolnej. Osada ta miała ponad 1 ha powierzchni. Około 1863 roku nauczyciel z Sokolnik uzyskał etat rządowy. W Sokolnikach w latach 1858-1866 nauczycielem był p. Antoni Dobrzański. Jednak sytuacja lokalowa, jak i położenie nauczyciela były bardzo ciężkie. Opiekun szkoły w Sokolnikach pisząc do komisji rządowej w 1852 roku zwraca uwagę na okropne położenie nauczyciela, jego nędzę i głód, oraz o złym stanie budynku szkolnego. Z uczęszczaniem dzieci do szkoły też było różnie. Według wizytacji dzieci uczęszczały do szkoły tylko zimą. Ich liczba wahała się między 26-57 uczniów. Zmiana na lepsze nastąpiła dopiero po wprowadzeniu obowiązku szkolnego. 
   W okresie międzywojennym w Sokolnikach istniała 4 klasowa Szkoła Podstawowa, po jej ukończeniu dzieci mogły kontynuować naukę w 7 klasowej szkole w Lelowie. Po II wojnie światowej dyrektorem szkoły został Henryk Skowron, który w czasie wojny organizował tajne nauczanie.
   13 kwietnia 1980 roku budynek szkoły spłonął, a zajęcia lekcyjne odbywały się w remizie strażackiej. Rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły, początkowo czynem społecznym, a następnie ze środków budżetu państwa. 1 września 1986 roku odbyła się w nowym budynku wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1986/1987. Od tego czasu w budynku mieściła się szkoła podstawowa i przedszkole, od 1 września 1999 r. również gimnazjum.
Szkołą w Sokolnikach kolejno kierowali
- p. Henryk Skowron do 31.08.1972 r.
- p. Marian Pośpiech przez jeden rok od 01.09.1972 r. do 31.08 1973 r
- p. Zofia Krzysztofik od 01.09.1973 r. do stycznia 1991 r. (w czasie jej choroby aż do 31.08.1991 r. obowiązki dyrektora pełniła p. Bogumiła Golik.
- p. Danuta Suszalska od 01.09.1991 do 2017 r.
- p. Małgorzata Polak obowiązki dyrektora pełniła od 07.07.2015 r. do 31.08.2017 r. 
Obecnym dyrektorem szkoły jest p. Leszek Kawecki.