👮‍♂️,,Bezpieczne Ferie”- spotkanie z policjantem👮‍♂️

22 stycznia odbyło się spotkanie
z policjantem. Tematem prelekcji było przypomnienie zasad spędzenia bezpiecznie zbliżających się ferii.
Pamiętajmy, że umiar, zdrowy rozsądek
i ostrożność pozwolą nam cieszyć się zimową aurą oraz spędzić ferie zimowe bezpiecznie. Serdecznie dziękujemy w imieniu całej społeczności szkolnej panu policjantowi za przeprowadzone zajęcia.