„20 lat wędrówki z księdzem Janem Twardowskim”

„20 lat wędrówki z księdzem Janem Twardowskim”

W piątek 7 czerwca o godzinie 10.00 odbyła się uroczystość jubileuszu 20-lecia nadania imienia księdza Jana Twardowskiego oraz sztandaru naszej szkole. Uczestniczyła w niej cała społeczność szkolna wraz z władzami gminy, powiatu oraz zaproszonymi gośćmi. Jubileusz prowadzony był przez panią Martę Łysiak oraz panią Agnieszkę Bartoszek.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru, odśpiewaniem hymnu państwowego, powitaniem gości oraz przedstawieniem krótkiej historii szkoły. Następnie Pani Dyrektor Małgorzata Wajs wygłosiła przemówienie. Rozpoczęła je od wspomnienia śp. Krzysztofa Kapały, który miał być naszym gościem. Jego pamięć została uczczona chwilą ciszy. W dalszej części przemówienia Pani Dyrektor przypomniała, w jaki sposób zrodziła się idea nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego. Podkreślone zostały hasła przyświecające nam w codziennej pracy: „Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno” oraz „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”. Następnie głos zabrał ksiądz Konrad Durma, który zaznaczył, jak ważne dla naszej społeczności są wartości głoszone przez księdza Jana Twardowskiego. Po przemówieniu księdza Konrada Durmy, delegacja pod kierownictwem pani Anny Szypuły udała się złożyć kwiaty pod tablicą upamiętniającą Patrona naszej szkoły.

W dalszej kolejności głos zabierali przybyli goście: sekretarz gminy Gorzyce, pani Barbara Lubas; była dyrektor naszej szkoły, pani Kazimiera Dziura; wiceprzewodniczący rady gminy, pan Paweł Słonina; dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach, pan Piotr Duma. Wszyscy zgodnie podkreślali, że Patron to bardzo ważna postać w życiu szkoły. Wokół niej buduje się tradycje, wprowadza uczniów w świat wartości. I tak też robi się w naszej szkole.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów, w której zaprezentowali oni życie i twórczość naszego Patrona. Na występ złożyły się: wywiad z księdzem Twardowskim (w rolę księdza wcielił się Adam Czertwan, dziennikarką była Hanna Baran), recytacja wierszy, piosenki, utwory muzyczne w wykonaniu Otylii Bownik (skrzypce) oraz Leny Sulewskiej (pianino). Scenariusz części artystycznej to zasługa pań: Janiny Zych, Barbary Wryk oraz Aliny Nowak. Uczniowie z klasy VI oraz VII zaprezentowali dwa tańce: walc – Andre Rieu „The second waltz” oraz poloneza „Pan Tadeusz”. Choreografia oraz piękne stroje uczniów to zasługa pani Joanny Cieślak. Klasa I pod opieką pani Urszuli Motyki zaprezentowała taniec ludowy do piosenki „Ech, Poleczko”. Hanna Baran oraz Oliwia Wydra zatańczyły walca angielskiego. Absolwentki naszej szkoły: Emilia Czerepak, Julia Guźla i Dominika Galek uświetniły tę uroczystość poezją śpiewaną. Nad całością oprawy muzycznej czuwał pan Krystian Cieślak wraz z panią Wiesławą Duszkiewicz. Piękne dekoracje sali to praca pod kierunkiem pani Janiny Zych wraz z nauczycielami.

Po występie artystycznym nastąpiły podziękowania dla gości. Pani Dyrektor wręczyła pamiątkowe statuetki, które były wyrazem wdzięczności za zaangażowanie w życie szkoły. Podziękowała również uczniom i nauczycielom, którzy opracowali jubileuszową uroczystość.

Wyrazy wdzięczności skierowała również do pracowników szkoły oraz rodziców, którzy z ogromnym zaangażowaniem przyczynili się do zorganizowania jubileuszu. Na zakończenie przybyli goście zostali zaproszeni na jubileuszowy tort przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Sokolanki” oraz poczęstunek. W jednej z sal zostały wyłożone kroniki szkolne oraz Księga Pamiątkowa, w której zaproszeni goście mogli złożyć pamiątkowe wpisy. Piękną dekorację tej sali związaną z naszym Patronem przygotowały panie: Małgorzata Trofiniak oraz Bożena Tutak.