#SzkołaPamięta

W dniu 27 października, członkowie szkolnych organizacji: harcerze i PCK działający w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sokolnikach włączyli się w akcję MEN „Szkoła pamięta”.​​​​​​​

#SzkołaPamięta - Obrazek 1

Celem tej patriotycznej inicjatywy jest, aby uczniowie od najmłodszych lat pielęgnowali pamięć o bohaterach naszej wolności.

W ramach akcji podjęto w szkole szereg działań. Jednym z nich było posprzątanie, zapalenie zniczy przez uczniów na Pomniku Obrońców Ojczyzny, na Cmentarzu Parafialnym w Trześni oraz posprzątanie grobów zapomnianych i opuszczonych, o które nikt już nie dba.

Dzień później, uczniowie reprezentujący powyższe organizacje wraz z nauczycielami opiekunami uporządkowali miejsca ważne dla społeczności szkolnej- kamień z tablicą poświęconą mjr. Władysławowi Siemkowi, poległemu w Katyniu oraz tablicę z wizerunkiem patrona naszej szkoły – ks. Jana Twardowskiego. Przy tablicy oraz przed kamieniem członkowie organizacji zapalili znicze jako symbol naszej pamięci. 

Uczniowie klasy trzeciej zapalili znicze na Pomniku Obrońców Ojczyzny w Trześni.

Wyjazd uczniów kl. I do sali zabaw

W dniu 27 października uczniowie klasy pierwszej miło spędzili czas w sali zabaw, wszyscy świetnie się bawili. Ten wyjazd to nagroda za wspaniałe występy na uroczystości pasowania.

Pasowanie uczniów klasy I

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia

W dniu 26 października uczniowie klasy pierwszej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach złożyli ślubowanie przed zebranymi gośćmi: Panią Lucyną Matyką- zastępcą Wójta Gminy Gorzyce, rodzicami, nauczycielami i uczniami klasy drugiej. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym. Uczniowie pochwalili się swoimi talentami: recytowali wiersze, śpiewali piosenki i przedstawili krótki teatrzyk na temat bezpieczeństwa na drodze. Zaprezentowali wiedzę jaką zdobyli w szkole.

Po części artystycznej uczniowie złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Ślubowali sumiennie wywiązywać się z uczniowskich obowiązków i przynosić dumę szkole. Po ślubowaniu pani dyrektor Małgorzata Wajs dokonała aktu pasowania. Na zakończenie życzenia pierwszakom złożyła klasa druga oraz zastępca Wójta Gminy Gorzyce pani Lucyna Matyka.

Po uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek.

Gminny Konkurs Recytatorski “Na skrzydłach anioła”

23.10.2022r. uczniowie ZSP w Sokolnikach: Otylia Chmiel, Nina Bednarz, Lena Turbiarz, Oliwia Wydra, Hanna Baran, Krystian Chruściel, Hanna Wojdyło, Urszula Korniak ,Magdalena Pawelec, Oliwia Tworek wzięli udział w II Gminnym Konkursie Recytatorskim “Na skrzydłach anioła” zorganizowanym przez ZSP w Trześni.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Nina Bednarz- 3. miejsce (uczniowie kl. 0- 3),

Hanna Baran- 2. miejsce (uczniowie kl. 4- 6),

Oliwia Tworek- 3. miejsce (uczniowie kl. 7- .

Gratulujemy wszystkim recytatorom i życzymy dalszych sukcesów.

zdj. Trześń Informacje Wydarzenia

Dyktando z Patronem Literackim Roku

21.10.2022r. w ŚDK w Gorzycach odbyło się Dyktando z Patronem Literackim Roku 2022. Organizatorami tego wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach – Filia w Sokolnikach.

W tym roku przypada 180 rocznica urodzin Marii Konopnickiej, dlatego też życiorys oraz twórczość pisarki zostały wkomponowane w niełatwy tekst dyktanda.

W zmaganiach ortograficznych wzięło udział 24 uczestników: uczniowie z ZSP w Sokolnikach, z ZSP w Trześni, SP nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach oraz uczniowie Zespołu Szkół im. por.Józefa Sarny w Gorzycach, a także osoby dorosłe.

Naszą szkolę w tym konkursie reprezentowali uczniowie klasy VIII: Olaf Buczyński i Oskar Chmiel.

Za udział w konkursie uczniowie otrzymali pamiątkowe ksiażki (legendy z naszego regionu).

Święto Drzewa

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2002 roku. W ramach tego święta prowadzona jest akcja sadzenia drzew, oraz towarzyszy jej program edukacji ekologicznej. Celem programu Święto Drzewa jest zainspirowanie młodych ludzi do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew. Z okazji Dnia Drzewa został zorganizowany, przez SK LOP, konkurs plastyczny „Drzewa w jesiennych barwach”. Najładniejsze prace zaprezentowano w galerii prac uczniowskich na korytarzu szkolnym. Do organizatorów napłynęło wiele ciekawych prac, wykonanych różnymi technikami. Za pomysłowość, wykonanie, estetykę książkami przyrodniczymi nagrodzono Filipa Robaka z klasy V, Karola Pikusa z klasy VI oraz Julię Stachulę z klasy V.

Pozostali uczniowie otrzymali naklejki z bohaterami komiksów. Dziękujemy za udział w konkursie – opiekunki SK LOP.

Konkurs plastyczny

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Zapraszamy wszystkich uczniów z klas 1 – 8 do udziału w konkursie plastycznym związanym z Prawami Dziecka. Tematem pracy są “PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI – pragniemy pokoju na świecie”. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku – Zdroju. 

Cele konkursu:

·    Zapoznanie uczniów z Prawami Dziecka

·    Rozwijanie szacunku do drugiego człowieka niezależnie od koloru skóry, pochodzenia czy narodowości

·    Uczenie korzystania ze swoich praw jednocześnie szanowanie praw innych ludzi

·    Rozwijanie uzdolnień plastycznych i wymiana doświadczeń

Prace konkursowe będą oceniane w szkole przez komisję, następnie najładniejsze prace zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu ogólnopolskiego, które zostaną poddane kolejnej ocenie. Prace wykonane przez uczniów wezmą udział wystawie pokonkursowej.

Format pracy: A-3

Technika dowolna: malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka i inne z wyłączeniem materiałów sypkich oraz plasteliny i modeliny.

Zadaniem uczniów jest przedstawienie w formie plastycznej prawa dziecka do życia bez przemocy, do życia w bezpiecznym świecie (bez wojen), do życia wśród najbliższych i przyjaciół.

Termin składania prac do 18 listopada 2022r.

Prace oddajemy do Pani Pauliny Kuli

Karta zgłoszenia, Zgoda Rodzica oraz Regulamin konkursu dostępne u Pani Pauliny Kuli.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

„Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu”- myśl tę wypowiedziała Eliza Orzeszkowa, a ponieważ jest jak najbardziej aktualna, zasługuje dziś na przypomnienie.

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników szkoły, ale też uczniów i rodziców. W naszej szkole również uczciliśmy to święto uroczystym apelem przygotowanym przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli: Bogusławy Chmiel, Wiesławy Duszkiewicz oraz Beaty Setlak. Program artystyczny zawierał pokaz mody, wiersze, piosenki, które wyrażały w ten sposób podziękowanie za serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na trudnej drodze do zdobywania wiedzy.

Ten dzień był tez doskonałą okazją do wręczenia wszystkim pracownikom szkoły podziękowań oraz upominków. Na zakończenie apelu zabrała głos Pani Dyrektor, która życzyła wszystkim nauczycielom radości, uśmiechu, cierpliwości, wytrwałości oraz czerpania radości ze swej pracy, a uczniom za to, że są z nami

Rozstrzygnięcie konkursu “Elżbieta II – portret monarchini

We wtorek, 12.10.22 ogłoszono wyniki konkursu “Elżbieta II – portret monarchini”. Do konkursu zgłoszono 26 prac plastycznych przedstawiających królową Elżbietę. Jury po długich naradach zdecydowało o nagrodzeniu uczniów, którzy zastosowali się do następujących kryteriów: terminowość, format A4, podobieństwo do pierwowzoru, pomysł i wykonanie.

Wyniki w kategorii klas I-III:

I miejsce – Aleksandra Serafin kl. III

II miejsce – Otylia Chmiel kl. II

III miejsce – Nina Bednarz kl. II

wyróżnienie – Julia Wojdyło kl. I

 

Wyniki w kategorii klas IV-VIII:

I miejsce – Karol Pikus kl. VI

II miejsce – Monika Witek kl. V

III miejsce – Oliwia Wydra kl. IV

wyróżnienie:

Magdalena Myszka kl. IV

Damian Solczyński kl. V

Wszyscy uczniowie zajmujący miejsca I-III otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Panią Dyrektor Małgorzatę Wajs. Wyróżnieni uczniowie oraz pozostali uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Panią Beatę Setlak w imieniu Samorządu Uczniowskiego. Serdecznie dziękujemy!

Konkurs został zorganizowany z okazji Europejskiego Dnia Języków (26 września), który odbył się w szkole już drugi rok i miał na celu propagowanie nauki języków obcych. Z tej okazji nauczyciele języków angielskiego i niemieckiego przeprowadzili w klasach zajęcia w postaci quizów, gier i zgadek oraz poszukiwania wyjścia z Escape Room. Nie był to tradycyjny pokój zagadek polegający na wydostaniu się z zamkniętego pomieszczenia, lecz zadania wymagające rozwiązania językowych i kulturowych zagadek. Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie musieli wpisać poprawny kod, aby otworzyć skrzynkę. Oprócz standardowych ćwiczeń, znalazły się tu też i takie, gdzie trzeba było użyć mapy, słownika, telefonu oraz czytnika kodów QR. Uczniowie świetnie poradzili sobie z zadaniami. Po otwarciu skrzynki na uczniów czekała słodka niespodzianka.

26 września można było także sfotografować się z królową brytyjską i zapoznać z ciekawostkami przedstawionymi na gazetce szkolnej.