“Chodzi mi o to, aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa”

J. Słowacki

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole został przeprowadzony konkurs ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii. Wzięli w nim udział uczniowie klas II-VIII.

Do etapu szkolnego zakwalifikowali się:

kategoria I – uczniowie klas II-III: Antonina Dul, Damian Rogowski, Elżbieta Rogowska, Aleksandra Serafin

kategoria II – uczniowie klas IV-VI: Krystian Chruściel, Adam Czertwan, Hanna Wojdyło, Wiktoria Bartoszek, Zuzanna Łysiak, Tymon Bożek

kategoria III – uczniowie klas VII-VIII: Olaf Buczyński, Oskar Chmiel, Artur Rogowski, Mikołaj Sałek, Oliwia Tworek, Katarzyna Woźniak, Wiktor Kiliański

Mistrzami Ortografii w etapie szkolnym zostali:

klasy II-III: Damian Rogowski

klasy IV-VI: Zuzanna Łysiak

klasy VII-VIII: Katarzyna Woźniak

21 lutego 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach odbył się III Gminny Konkurs Ortograficzny “O pióro Wójta Gminy Gorzyce”. Uczniowie (Antonina Dul, Damian Rogowski, Elżbieta Rogowska, Hanna Wojdyło, Adam Czertwan, Zuzanna Łysiak, Olaf Buczyński, Artur Rogowski, Katarzyna Woźniak), którzy najlepiej poradzili sobie z dyktandami w etapie szkolnym, reprezentowali naszą społeczność w gminnych potyczkach ortograficznych. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy.

Agnieszka Bartoszek, Alina Nowak, Barbara Wryk