VIII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI “W KRĘGU POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO”

Dnia 31 maja 2023 roku odbył się VIII Gminny Konkurs Recytatorski “W kręgu poezji ks. Jana Twardowskiego” pod patronatem Wójta Gminy Gorzyce.
Organizatorem konkursu była nasza szkoła we współpracy z Domem Kultury w Sokolnikach.
Celem rywalizacji była popularyzacja poezji ks. Jana Twardowskiego, odkrywanie talentów recytatorskich oraz promowanie talentu dzieci i młodzieży. Ponadto dzięki uczestnictwu w tym wydarzeniu uczniowie mieli okazję rozwinąć wrażliwość na słowo poetyckie oraz dbałość o kulturę słowa.
W przesłuchaniach wzięło udział 10 uczestników.
W przerwie obrad jury uczniowie klasy IV wystąpili z przedstawieniem teatralnym “Kopciuszek w wersji współczesnej”.
Komisja oceniająca w składzie: pani Renata Sendrowicz (przewodnicząca), Katarzyna Góralska oraz Krzysztof Kapała wyłonili laureatów w poszczególnych kategoriach:

kategoria wiekowa I kl. O-III
I miejsce – Sophia Niezgoda (ZSP Trześń)
II miejsce – Lena Turbiarz (ZSP Sokolniki)
III miejsce Nikola Byra ( SP Furmany)

kategoria wiekowa II kl. IV-VI
I miejsce – Hanna Wojdyło (ZSP Sokolniki)
II miejsce – Karol Górniak (SP Furmany)
III miejsce Martyna Fajt ( ZSP Trześń)
wyróżnienie: Julia Balmas ( SP nr 2 Gorzyce)

III kategoria wiekowa kl. VI – VIII
I miejsce Magdalena Pawelec (ZSP Sokolniki)
II miejsce Bartosz Kowalczuk (ZSP Trześń)
III miejsce Amelia Nowak (SP nr 2 Gorzyce)

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy, pamiątkowe statuetki z popiersiem ks. Jana Twardowskiego oraz breloczki.
Nagrody sponsorowała i wręczała Pani Dyrektor- Małgorzata Wajs.
Słodki poczęstunek został ufundowany przez Panią Ewelinę Banasiak – kierownika sklepu GS w Trześni.

Więcej zdjęć pod linkiem:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1041465036969516&set=pcb.1040640280385325

Spotkanie profilaktyczne w klasach starszych

Klasy 5-8 uczestniczyły w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym prawidłowego poruszania się po drogach różnymi pojazdami oraz szkodliwości palenia tytoniu i spożywania różnych używek.

W obecnych czasach w społeczeństwie coraz częściej pojawiają się przypadki osób nieletnich będących ofiarami rożnego rodzaju uzależnień i zagrożeń płynących z Internetu. Spotkanie to miało na celu uświadomić młodzieży skalę tego problemu oraz sposoby przeciwdziałania.

Na zakończenie uczniowie zakładali ALKOgogle, które symulują zaburzenia jakich doznaje osoba po spożyciu alkoholu i demonstrują upośledzenie zmysłów osoby pod wpływem środków odurzających.

Dziękujemy za cenną lekcję.

„Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko”- zajęcia profilaktyczne

30 maja w naszej szkole dla uczniów z klas 0- 4 oraz przedszkola w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko” zostały przeprowadzone prelekcje edukacyjne.
Organizatorem programu są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., którym serdecznie dziękujemy za ważną i potrzebną dawkę wiedzy.
Celem spotkania z dziećmi było podniesienie świadomości zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych, wzbudzenie zainteresowania zasadami właściwego zachowania w ww. miejscach.
Podczas spotkania dzieci uczyły się podstawowych zasad przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych, poznały znaki, a także dowiedziały się, czego nie wolno robić na terenie kolejowym. Koordynatorzy urozmaicali spotkanie filmami edukacyjnymi wywołując zainteresowanie i ciekawość wśród najmłodszych.
Najlepszą atrakcją wzbudzającą zachwyt było bliskie spotkanie z psem, który w ramach szkolenia odwiedził dzieci i pochwalił się umiejętnościami pracy w terenie. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymali ciekawe upominki.
Na zakończenie spotkania, uczniowie mogli zobaczyć oraz przymierzyć elementy takie jak: kamizelki kuloodporne, kajdanki, maski, hełmy.
To był wyjątkowy i ważny dzień dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Dziękujemy

👨‍👩‍👧‍👦❤️👨‍👩‍👧‍👦Dzień Rodziny👨‍👩‍👧‍👦❤️👨‍👩‍👧‍👦

Dzieci z grupy “Jagódki”, “Wiewiórki” i zerówkowicze świętowały wraz ze swoimi Rodzicami Dzień Rodziny👨‍👩‍👧‍👦
Z tej okazji dzieci przygotowały piękny i wzruszający program artystyczny👏👏👏
Poprzez specjalnie przygotowane piosenki, wiersze, tańce i inscenizację wyraziły swoją dziecięcą miłość❤️❤️❤️
Drodzy Rodzice z okazji Waszego święta życzymy samych pogodnych chwil, dużo zdrowia oraz wielu powodów do dumy z Waszych pociech🥰🥰🥰

Gminny Konkurs Matematyczny “Mistrz Matematyki 2023”

25 maja 2023 roku już po raz kolejny w naszej szkole odbył się gminny konkurs matematyczny dla uczniów klas trzecich “Mistrz Matematyki 2023”. Konkurs ma na celu rozbudzanie u uczniów zainteresowań matematyką, dostarczania uczniom rozrywki umysłowej i wyłanianie talentów matematycznych. W tym roku patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Gorzyce. W konkursie wzięło udział 18 uczniów klas trzecich z terenu naszej gminy. Zmagali się oni z zadaniami wymagającymi logicznego myślenia i wyobraźni przy rozwiązywaniu problemów matematycznych. Uczniowie świetnie sobie z nimi poradzili, przecież to najlepsi matematycy z każdej szkoły.
W czasie oczekiwania na wyniki konkursu była chwila na słodki poczęstunek i relaks.

📣 Mistrzem matematyki został Antoni Oszczudlowski- SP nr 2 Gorzyce
📣 Drugie miejsce zajął Bartosz Czernikowski SP Wrzawy
📣Trzecie miejsce Emil Malkiewicz ZSP Sokolniki

Nagrody i dyplomy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu wręczył Wójt Gminy Gorzyce Leszek Surdy i Dyrektor Szkoły Małgorzata Wajs.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy 👏👏👏

Więcej zdjęć w poniższym linku:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1035941240855229&set=pcb.1035941900855163

Egzamin ósmoklasisty

Wystartował egzamin ósmoklasisty 2023.
Jest on szczególnie ważny dla uczniów klasy ósmej. Piszą oni egzamin, którego wyniki będą decydować o ich dalszej edukacji. To pierwszy tak ważny test w życiu każdego ucznia. Przewidziano na niego trzy dni w terminie od 23 do 25 maja. Oczywiście tradycyjnie test będzie podzielony na trzy części:
• język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
• matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
• język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz.9:00

Drodzy! Powodzenia. Mocno trzymamy kciuki.

L

ĆWICZENIA RENEGADE/SAREX-23 NA TERENIE GMINY GORZYCE

ĆWICZENIA RENEGADE/SAREX-23 NA TERENIE GMINY GORZYCE

W dniach 17 – 26 maja 2023 r. na terenie kraju odbywa się ćwiczenie taktyczno-specjalne RENEGADE/SAREX-23 z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze lądowym i morskim.

Epizod nr 5 ćwiczenia odbędzie się w dniach 23 – 24.05.2023 r. w rejonie województwa podkarpackiego m.in. w rejonie Gminy Gorzyce.

W trakcie ćwiczenia należy się liczyć ze wzmożoną aktywnością wymienionych sił i służb. 

Podsumowanie majowych zadań w ramach projektu edukacyjnego “Gramy Zmysłami”

W maju uczniowie biorący udział w projekcie edukacyjnym „Gramy Zmysłami” wykonali ostatnie zadanie projektowe- ścieżka sensoryczna.

Dzieci mogły wykazać się swoją wyobraźnią i zbudować własną ścieżkę sensoryczną. Ścieżka ta to inaczej tor przeszkód wykonany z różnego rodzaju faktur i elementów między innymi twardych, miękkich, delikatnych czy chropowatych. Głównym zadaniem ścieżki sensorycznej jest dostarczenie dziecku różnorodnych bodźców, jak również pobudzenie percepcji wzrokowo – ruchowej i kształtowanie właściwej reakcji na dotyk. Ścieżka sensoryczna ma wiele zalet, a co najważniejsze dostarcza dziecku ogrom dobrej zabawy.

Najważniejsze zalety ścieżki sensorycznej:

•stymulowanie zmysłu dotyku,

•kształtowanie zdolności właściwej reakcji na dotyk,

•wpływ na rozwijanie wielu umiejętności i poprawę zdolności poznawczych,

•dostarczanie dziecku zróżnicowanej wiedzy,

•rozwijanie kreatywności i wyobraźni.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za aktywny udział w projekcie edukacyjnym.