Projekt Kreatywne Prace Plastyczne- zadanie listopadowe 🎨

🟢Tym razem dzieci wykonały portret techniką malowania plasteliną. Uczniowie nie tylko rozcierali plastelinę, ale też robili z niej wałeczki, kuleczki, a przede wszystkim podczas tworzenia portretu rozbudzali swoją wyobraźnię i kreatywność. 

🟢 Młodsze dzieci tą samą techniką wykonały jesienny liść. 

Zapraszamy do naszej galerii projektowej 📸

Projekt edukacyjny -modelowanie w nauczaniu biologii

W edukacji bardzo duże znaczenie ma nie tylko samo przyswajanie wiadomości, lecz także umiejętność ich zastosowania. W biologii dotyczy to na przykład modelowania procesów biologicznych. Głównym założeniem projektu było skonstruowanie przez uczniów klasy VII prostych modeli z ogólnodostępnych materiałów. Te modele obrazowały wybrane procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka. Efektem pracy było przede wszystkim lepsze zrozumienie powiązań pomiędzy budową a funkcją różnych narządów. Dodatkowym celem projektu miało być doskonalenie umiejętności prezentacji efektów własnej pracy czy działania w sytuacjach stresowych poprzez przygotowanie pokazu dla koleżanek i kolegów.

Cele zrealizowanego projektu:
🔹Zrozumienie procesów i mechanizmów związanych z różnymi strukturami organizmu człowieka.
🔹Wykorzystywanie w praktyce wiadomości i umiejętności nabytych na lekcjach biologii. 🔹Rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia.
🔹Zrozumienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy budową a funkcją różnych narządów.
🔹Wykształcenie umiejętności tworzenia modelu procesu.
🔹Doskonalenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy oraz współdziałania w grupie.

Joanna Cieślak

🎈🎓🎊🎈🎓🎊🎈🎓🎊🎈
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W GRUPIE “Jagódki” 👫🎓🎊

Dzisiaj najmłodsze przedszkolaki z grupy “Jagódki ” miały swoję święto☺️
Zostali prawdziwymi przedszkolakami👏
Dzieci zaprezentowały w obecności Pani Dyrektor i Rodziców bogaty program artystyczny😀
Śpiewały, tańczyły i recytowały wiersze❤ Złożyły póżniej uroczyste Ślubowanie, a Pani Dyrektor mianowała najmłodszych na prawdziwych przedszkolaków🎈👫🎈
Dzieci otrzymały upominki od Pani Dyrektor, Rodziców i Rady Rodziców🎈🎊🎈
Dziękujemy Wszystkim za przybycie, upominki, a przede wszystkim za miłą i serdeczną atmosferę❤️❤️❤️

ZABAWA ANDRZEJKOWA 🪅🥳🪩🕺💃

29 listopada 2023 roku w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa. Nie zabrakło wróżb, dobrej zabawy i poczęstunku przygotowanego przez rodziców.

Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w różnorodnych wróżbach. Mogli dowiedzieć się, co spotka ich w najbliższym czasie i jaka czeka ich przyszłość. Gwiazdy wywróżyły uczestnikom, jak będzie miała na imię ich sympatia, jaki zawód zdobędą w przyszłości, a także mnóstwo innych ciekawych, wzbudzających radość na twarzy wróżb.

Spędzony wspólnie czas przepełniony był dużą dawką uśmiechu i był wspaniałą okazją do integracji wszystkich przybyłych uczniów naszej szkoły.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tego wydarzenia, zwłaszcza Samorządowi Uczniowskiemu.

Warsztaty edukacyjne „Energia Odnawialna”

W dniu dzisiejszym tj. 28 listopada uczniowie klas 0 – IV uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych pt. „Energia Odnawialna” przeprowadzonych przez przedstawiciela firmy Lupus. Dzieci miały możliwość obejrzenia prezentacji modeli elektrowni słonecznej i wiatrowej, wzięły udział w doświadczeniach z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej. W formie zabawy uczestniczyli w wyścigach samochodzików napędzanych panelami fotowoltaicznymi.
Uczniowie wzięli udział w sesji fotograficznej w pięknej scenerii, w strojach naukowców.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Galeria projektowa

W ramach kontynuacji pedagogicznej „Z ekologią i zdrowiem na Ty” dzieci w październiku wykonały Panią Jesień wykorzystując do tego liście uzbierane podczas spaceru. Następnego miesiąca ich zadaniem było stworzenie wiewiórki i ozdobienie jej ogonka kaszą gryczaną.

ODNOWIONA SZKOŁA W SOKOLNIKACH

Prace remontowe w naszej szkole zostały zakończone. Zakres prac był bardzo duży.

Rozpoczęto od termoizolacji fundamentów, ścian oraz wykonania izolacji dachów. Ponadto wymieniono stolarkę okienną i drzwi, które spełniają współczesne wymagania dotyczące przenikania ciepła. Zamontowano również instalację fotowoltaiczną o mocy 25 kW, która powinna zaspokoić większość zapotrzebowania szkoły na energię elektryczną.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

https://www.facebook.com/photo?fbid=670944381691581&set=pcb.670945365024816

Projekt chemiczny: „Powietrze i inne gazy.”

Na zajęciach koła chemicznego uczniowie klasy VII zrealizowali projekt edukacyjny pt.”Powietrze i inne gazy”.

Celem projektu było rozwijanie wśród uczniów zainteresowanie chemią, wyrabianie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji, a następnie prezentowanie ich w ciekawy sposób oraz kształcenie umiejętności poprawnego i bezpiecznego wykonywania doświadczeń.

Uczniowie podzieleni zostali na kilka grup, z których każda miała za zadanie zgromadzić informacje dotyczące właściwości i zastosowań danego gazu, a następnie przedstawienie ich na forum klasy w formie prezentacji multimedialnej lub lapbooka.

Każda grupa wykonała ponadto eksperymenty, podczas których otrzymano określony gaz i zbadano jego właściwości. W doświadczeniach wykorzystano przede wszystkim składniki ogólnie dostępne, jak np. drożdże, skorupki jajek, ziemniaki, ocet, woda utleniona czy soda oczyszczona.

Podczas prezentacji projektu wykonano następujące doświadczenia:

„Badanie składu powietrza”- Karol Pikus

„Tlen z ziemniaka” oraz „Działanie drożdży na wodę utlenioną”- Zuzanna Łysiak

„Działanie octu na sodę i „przelewanie” dwutlenku węgla” oraz „Gaśnica pianowa”- Sara Sochan

„Otrzymywanie dwutlenku węgla w wyniku działania octu na skorupki jajek”- Amelia Stachula

„Proces fermentacji”- Małgorzata Korniak

„Wybuchowa piana”- Bartłomiej Skrok i Oskar Wydra

Prezentacje przedstawili: Agnieszka Stachowicz, Tymon Bożek, Małgorzata Korniak.

Uczniowie podczas realizacji tego projektu wykazali się wiedzą, kreatywnością i dużym zaangażowaniem.

Opiekun projektu: Sylwia Sędrowska- Zając