Podsumowanie zadań projektowych

W ramach Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” zrealizowaliśmy kolejne zadanie.
Mieliśmy nie lada wyzwanie wykonując „Brudne zadanie”.

Dzieci z uśmiechem na twarzy poddały się spontanicznym działaniom. Robiły cienie różnych przedmiotów przy użyciu mąki i sitka. Następnie tworzyły kwiat doniczkowy odbijając dłoń pomalowaną farbą. Tworzyliśmy również stworki z odbitych rąk dorysowując pozostałe elementy. Było dużo śmiechu i radości.
W marcu czekamy na kolejne zadania.

ZA SIEDMIOMA TKANKAMI… – WYOBRAŹNIA W NAUCZANIU BIOLOGII – PROJEKT EDUKACYJNY W KL.VII

Cele projektu:
• Przybliżenie wiadomości dotyczących układu odpornościowego, rodzajów odporności
i mechanizmów odpornościowych.
• Pobudzenie wyobraźni uczniów w celu wizualizacji i lepszego zrozumienia trudnych procesów biologicznych związanych z odpornością.
• Uzasadnienie roli szczepionek w budowaniu odporności organizmu.
• Aktywizacja uczniów nieśmiałych lub niezainteresowanych biologią.

Czynnikiem, który utrudnia uczniom zrozumienie danego procesu biologicznego, jest jego abstrakcyjność oraz używanie do opisu trudnego, typowo biologicznego słownictwa. Naukowe przedstawianie tematu zniechęca uczniów i sprawia, że trudno im pojąć praktyczny cel przyswajania tych informacji, a jest to niezbędne, by proces uczenia się był skuteczny.
Projekt miał za zadanie pobudzić wyobraźnię uczniów i w ten sposób ułatwić im opanowanie trudnych wiadomości dotyczących mechanizmów działania układu odpornościowego. Bezpośrednim jego celem było stworzenie opowiadania/ komiksu, w którego na zasadzie paraleli zostały wplecione postaci i zdarzenia odwzorowujące te mechanizmy.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO W NASZEJ SZKOLE

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 r. Przesłaniem tego święta jest ochrona języków ojczystych, promowanie wielojęzyczności i podkreślanie wartości edukacji językowej.

​W naszej szkole, zgodnie z wieloletnią tradycją, także obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Na lekcjach języka polskiego prezentowaliśmy ciekawostki związane z językiem, rozwijaliśmy słownictwo, ćwiczyliśmy poprawność ortograficzną, braliśmy udział w grach i zabawach związanych z szeroko rozumianą poprawnością językową. Klasa 7 uczestniczyła w escape room’ie – za pomocą ciekawych zagadek rozwijali swoje kompetencje językowe, świetnie się przy tym bawiąc.

​Uczniowie naszej szkoły wykonali plakaty promujące poprawność językową.

​W szkole został przeprowadzony konkurs ortograficzny, którego celem było rozwijanie umiejętności poprawnego pisania w języku ojczystym. Rywalizacja uczniów była bardzo zacięta, bowiem walczono o Pióro Dyrektora Szkoły.

Wyniki przedstawiają się następująco:

W kategorii wiekowej klasy II-III udział wzięli: Igor Bielecki, Antonina Dul oraz Stanisław Kułaga. Szkolnym Mistrzem Ortografii został Stanisław Kułaga.

W kategorii wiekowej klasy IV-VI udział wzięły: Wiktoria Bartoszek oraz Hanna Wojdyło. Szkolnym Mistrzem Ortografii została Hanna Wojdyło.

W kategorii wiekowej klasy VII-VIII udział wzięli: Zuzanna Łysiak, Karol Pikus, Antoni Kozieja oraz Bartłomiej Skrok. Szkolnym Mistrzem Ortografii została Zuzanna Łysiak.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrodę: Pióro Dyrektora Szkoły.

Uczniowie wyłonieni w etapie szkolnych rozgrywek wzięli udział w IV Gminnym Dyktandzie O Pióro Wójta Gminy Gorzyce, które odbyło się 21 lutego 2024r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach. Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów, bowiem okazali się oni najlepsi w dwóch kategoriach! Hanna Wojdyło, uczennica klasy 6, zdobyła 1. miejsce w kategorii klasy IV-VI, a Zuzanna Łysiak, uczennica klasy 7, zdobyła 1. miejsce w kategorii klasy VII-VIII.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 👏

Badanie zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki

Uczniowie obserwowali porosty występujące w okolicy, które to są organizmami szczególnie wrażliwymi na zanieczyszczenie atmosfery dwutlenkiem siarki.

Zadanie do wykonania przez uczniów było podzielone na dwa etapy. Pierwszym etapem było znalezienie porostów. Uczniowie zaobserwowali je na nagich skałach, kamieniach, murach, korze drzew, dachówkach itd. następnie zrobili zdjęcia napotkanych porostów lub zebrali żywy materiał.

Drugim etapem było zidentyfikowanie i oznaczenie gatunku porostu za pomocą dostępnych źródeł. Następnie wykorzystując skalę porostową uczniowie ocenili stopień zanieczyszczenia powietrza.

Wszystkim uczniom gratuluje bardzo dobrze wykonanego zadania.

Joanna Cieślak

„Fascynująca podróż w świat programowania i robotyki z GeniBotem”- realizacja innowacji pedagogicznej w klasie I

W II półroczu uczniowie klasy pierwszej zaczęli realizować kolejną innowację pedagogiczną pt. „Fascynująca podróż w świat programowania i robotyki z GeniBotem”. Zajęcia przeprowadzane raz w tygodniu z użyciem niestandardowych rozwiązań, stawiają na wszechstronny rozwój i angażują uwagę dziecka. Mają one na celu:
• poszerzenie wiadomości na temat robotów,
• wprowadzenie zasad pracy z robotem edukacyjnym,
• rozwijanie orientacji przestrzennej,
• rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów),
• kształtowanie kompetencji kluczowych ze szczególnym naciskiem na kompetencje cyfrowe, matematyczne oraz językowe,
• kształtowanie umiejętności reagowania na umowne symbole,
• kształtowanie kompetencji językowych,
• utrwalenie nazw dni tygodnia w języku polskim oraz angielskim,
• programowanie robota GeniBot przy pomocy kart do kodowania.
Pierwsze spotkanie to poznanie GeniBota, oraz zwrócenie uwagi dzieci na to, że jest on urządzeniem mechanicznym i trzeba o niego umiejętnie dbać. Uczniowie dowiedzieli się też do czego służą i jak działają roboty, a także pierwszy raz mieli okazję zakodować robota GeniBota korzystając z kart do kodowania. Z niecierpliwością czekają już na kolejne zajęcia.

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW 📣🏆🎖️🏅🥇👏

Niezmiernie miło nam poinformować o sukcesach naszych uczniów.
21 lutego 2024r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach odbyło się IV Gminne Dyktando Ortograficzne O Pióro Wójta Gminy Gorzyce. Naszą szkołę reprezentowali kolejno:
w kategorii klasy II-III: Igor Bielecki, Antonina Dul, Stanisław Kułaga
w kategorii klasy IV-VI: Wiktoria Bartoszek oraz Hanna Wojdyło
w kategorii klasy VII-VIII: Zuzanna Łysiak, Karol Pikus oraz Bartłomiej Skrok
Hanna Wojdyło zdobyła 1 miejsce w kategorii klasy IV-VI, a Zuzanna Łysiak zdobyła 1 miejsce w kategorii klasy VII-VIII. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Podziękowanie

W październiku obchodziliśmy w szkole Międzynarodowy Dzień Krajobrazu, ustalony przez Radę Europy. Chętni uczniowie wykonali różne zadania. Sprawozdanie z działalności zostało wysłane do organizatorów. Na ręce opiekuna LOP-u Dyrekcja Ochrony Środowiska przesłała podziękowanie.