Podziękowanie

W październiku obchodziliśmy w szkole Międzynarodowy Dzień Krajobrazu, ustalony przez Radę Europy. Chętni uczniowie wykonali różne zadania. Sprawozdanie z działalności zostało wysłane do organizatorów. Na ręce opiekuna LOP-u Dyrekcja Ochrony Środowiska przesłała podziękowanie.