Akcja Sprzątanie Świata – Polska 2023

W dniach 15-17 września 2023 r. przypada 30. finał ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Sprzątanie świata łączy ludzi”.

„Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie „nieśmiecenia”, edukacja na temat odpadów oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Dziś uczniowie naszej szkoły również przyłączyli się do akcji sprzątając wyznaczone wcześniej tereny.