Andrzejkowe wróżby na świetlicy szkolnej 🗝️🔮🧙‍♀️🪄

Dzisiaj, w dzień św. Andrzeja, również na świetlicy odbyły się wróżby andrzejkowe. Bardzo miło i wesoło spędziliśmy czas!