,,Babuniu, Dziadziuniu, w dniu Waszego święta, życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta…”

25 stycznia odbyła się w naszej szkole wielka uroczystość. Na wstępie Pani Dyrektor Małgorzata Wajs przywitała wszystkich gości. Odczytała list od funkcjonariuszy policji z życzeniami, a także ze słowami uświadamiającymi seniorów oraz ich najbliższych na temat niebezpieczeństw i metod oszustw, z jakimi mogą się nieświadomie spotkać. Następnie został odtworzony krótki film.

W udekorowanej sali gimnastycznej dzieci z przedszkola i klas I-III przedstawiły bardzo żywiołowy program artystyczny, na który złożyły się wzruszające wiersze i piosenki, a także pokazy taneczne. Dzieci zaprezentowały się również pięknym tańcem i kolędą pod przewodnictwem Pani Alicji Rękas. Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie odnoszą sukcesy, miejsca na podium w różnych konkursach i koncertach.

W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy, nagradzając najmłodszych gromkimi brawami. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa. Z ust dzieci wybrzmiało gromkie ,,Sto lat”, a następnie obdarowano dziadków upominkami. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez wiersz, piosenkę i taniec, mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom swoje uczucia oraz podziękować za trud włożony w ich wychowanie.

Dyrekcja wraz z całym gronem pedagogicznym składają serdeczne podziękowania rodzicom za pomoc w zorganizowaniu uroczystości.

Więcej zdjęć w poniższym lunku:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1213726246410060&set=pcb.1213728413076510