Badanie zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki

Uczniowie obserwowali porosty występujące w okolicy, które to są organizmami szczególnie wrażliwymi na zanieczyszczenie atmosfery dwutlenkiem siarki.

Zadanie do wykonania przez uczniów było podzielone na dwa etapy. Pierwszym etapem było znalezienie porostów. Uczniowie zaobserwowali je na nagich skałach, kamieniach, murach, korze drzew, dachówkach itd. następnie zrobili zdjęcia napotkanych porostów lub zebrali żywy materiał.

Drugim etapem było zidentyfikowanie i oznaczenie gatunku porostu za pomocą dostępnych źródeł. Następnie wykorzystując skalę porostową uczniowie ocenili stopień zanieczyszczenia powietrza.

Wszystkim uczniom gratuluje bardzo dobrze wykonanego zadania.

Joanna Cieślak