„Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko”- zajęcia profilaktyczne

30 maja w naszej szkole dla uczniów z klas 0- 4 oraz przedszkola w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko” zostały przeprowadzone prelekcje edukacyjne.
Organizatorem programu są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., którym serdecznie dziękujemy za ważną i potrzebną dawkę wiedzy.
Celem spotkania z dziećmi było podniesienie świadomości zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych, wzbudzenie zainteresowania zasadami właściwego zachowania w ww. miejscach.
Podczas spotkania dzieci uczyły się podstawowych zasad przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych, poznały znaki, a także dowiedziały się, czego nie wolno robić na terenie kolejowym. Koordynatorzy urozmaicali spotkanie filmami edukacyjnymi wywołując zainteresowanie i ciekawość wśród najmłodszych.
Najlepszą atrakcją wzbudzającą zachwyt było bliskie spotkanie z psem, który w ramach szkolenia odwiedził dzieci i pochwalił się umiejętnościami pracy w terenie. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymali ciekawe upominki.
Na zakończenie spotkania, uczniowie mogli zobaczyć oraz przymierzyć elementy takie jak: kamizelki kuloodporne, kajdanki, maski, hełmy.
To był wyjątkowy i ważny dzień dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Dziękujemy