„Budujemy przestrzenny model atomu”

Uczniowie klasy 7 wzięli udział w szkolnym konkursie chemicznym, którego celem było wykonanie makiety lub przestrzennego modelu atomu dowolnego pierwiastka.
Prace konkursowe wykonali:
Agnieszka Stachowicz, Małgorzata Korniak, Karol Pikus, Kamil Bartman, Bartłomiej Skrok
i Adrian Szwajka.
Wszyscy uczniowie wykazali się dużą kreatywnością przy wykonaniu swoich prac.
Koledzy i koleżanki z klasy siódmej w drodze głosowania wyłonili trzy najciekawsze prace.

I miejsce -Agnieszka Stachowicz
II miejsce- Karol Pikus
III miejsce- Małgorzata Korniak

Wszystkim uczestnikom serdecznie Gratulujemy!