DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

„Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu”- myśl tę wypowiedziała Eliza Orzeszkowa, a ponieważ jest jak najbardziej aktualna, zasługuje dziś na przypomnienie.

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników szkoły, ale też uczniów i rodziców. W naszej szkole również uczciliśmy to święto uroczystym apelem przygotowanym przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli: Bogusławy Chmiel, Wiesławy Duszkiewicz oraz Beaty Setlak. Program artystyczny zawierał pokaz mody, wiersze, piosenki, które wyrażały w ten sposób podziękowanie za serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na trudnej drodze do zdobywania wiedzy.

Ten dzień był tez doskonałą okazją do wręczenia wszystkim pracownikom szkoły podziękowań oraz upominków. Na zakończenie apelu zabrała głos Pani Dyrektor, która życzyła wszystkim nauczycielom radości, uśmiechu, cierpliwości, wytrwałości oraz czerpania radości ze swej pracy, a uczniom za to, że są z nami