Dzień Krajobrazu

Dzień Krajobrazu (Międzynarodowy Dzień Krajobrazu) został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Obchodzony jest 20 października na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. W tym roku hasło przewodnie brzmiało „Doceń lokalność!” i obejmowało przyrodę, architekturę, kulturę w naszej codzienności. Do akcji włączyli się członkowie LOP-u przygotowując ścienną gazetkę informacyjną na korytarzu szkolnym oraz opracowując prezentacje na podane tematy:

Klasa V i VI – Krajobraz przydomowych ogródków.

Klasa – VI i VII – Krajobraz kulturowy w Sokolnikach

Klasa VII i VIII – Krajobraz przyrody ożywionej i nieożywionej w Sokolnikach.

Prace były ciekawe i zostały zaprezentowane na monitorze szkolnym i w czasie przerw uczniowie mogli się z nimi zapoznać.