GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY “GMINA GORZYCE W OBIEKTYWIE. ZABYTKI GMINY GORZYCE”

“Po Nas krzyże zostają, a zabytki na wieki trwają”

Miło nam poinformować o sukcesach uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach. Jan Nawrocki, uczeń klasy V, zdobył 1. miejsce w gminnym konkursie fotograficznym pt. “Gmina Gorzyce w obiektywie. Zabytki gminy Gorzyce”. Dnia 21 kwietnia miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trześni, który był organizatorem konkursu.

W konkursie uczestniczyła również uczennica klasy 5 Milena Wala oraz uczeń klasy 1 Fabian Wala.
Serdecznie gratulujemy!

Barbara Wryk, Wiesława Duszkiewicz