INFORMACJA SZKOLNEGO KOŁA PCK

Informujemy społeczność szkolną i Rodziców, że dzięki naszym wspólnym zbiórkom dla zwierząt i prośbom kierowanym do instytucji i indywidualnych odbiorców, przyczyniliśmy się do zainteresowania losem zwierząt i bociana Pana Jana na szeroką skalę. Na konto Fundacji Animals Mielec niosącej pomoc Panu Janowi i Jego podopiecznym wpłynęła znacząca kwota pieniężna, przewyższająca nasze najśmielsze oczekiwania, a pochodząca głównie z wpłat indywidualnych osób, ludzi o wielkich sercach, których, tak, jak nam nie jest obojętny los zwierząt, niestety nie umiejących się skarżyć na swój los.

Podajemy linki, gdzie można przeczytać i zobaczyć zdjęcia z odwiedzin u Pana Jana i Jego zwierząt przez Fundację Animals Mielec:

https://www.ratujemyzwierzaki.pl/zwierzakipanajana

Jeszcze raz dziękujemy Wam, drodzy uczniowie i Rodzice, że wspólnie możemy nieść pomoc potrzebującym i że zawsze możemy na Was liczyć.
Serdeczne podziękowania składamy Pani Dyrektor za wsparcie i pomoc w naszych akcjach charytatywnych.
Razem osiągniemy wiele!

Opiekunki SK PCK
K. Ozdoba i J. Zych