Innowacyjna historia – nowe technologie w służbie edukacji”

8 listopada uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do Zespołu Szkół w Gorzycach do udziału w projekcie „Innowacyjna historia – nowe technologie w służbie edukacji”. Podczas seansów uczniowie mogli obejrzeć filmy historyczne „Kartka z Powstania” (Powstanie Warszawskie) oraz „Wiktoria 1920” (wojna polsko-bolszewicka). Oba seanse odbywały się z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR), w specjalnie przygotowanej scenografii. Prezentacje filmów zostały poprzedzone wstępem wprowadzającym młodzież w tematykę związaną z filmem. Uczniowie otrzymali gogle VR oraz instrukcję ich użytkowania, a po projekcjach uczestniczyli w dyskusji i dzielili się swoimi wrażeniami.