Klasa VI zrealizowała projekt edukacyjny „W królestwie zwierząt”

Celem projektu edukacyjnego realizowanego na lekcji biologii było uzyskanie przez uczniów klasy VI informacji na temat funkcjonowania zwierząt i ich znaczenia.
Uczniowie przedstawili cechy charakterystyczne, które umożliwiały zakwalifikowanie określonego organizmu do królestwa zwierząt. Wyjaśniali na podstawie jakiej cechy, środowiska występowania, budowy oraz trybu życia można podzielić zwierzęta na kręgowce i bezkręgowce.
Efekty swojej pracy zaprezentowali w formie plakatu.