Konkurs plastyczny „ZERO WASTE”

Fundacja Instytut Regionalny zaprasza młodzież szkół podstawowych z województwa podkarpackiego do udziału w konkursie plastycznym „ZERO WASTE”.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem odpadów (makulatura, reklamówki, itp.). Forma i rozmiar pracy są dowolne.

Celem konkursu adresowanego do młodzieży z województwa podkarpackiego (klasy I-VI szkół podstawowych) jest popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego zachowań proekologicznych.

Termin nadsyłania prac: do 12 października 2023 r.