KONKURS WIEDZY O GMINIE GORZYCE „NASZA MAŁA OJCZYZNA”

19 marca czworo uczniów naszej szkoły wzięło udział w VIII edycji konkursu wiedzy o gminie Gorzyce „Nasza Mała Ojczyzna”, której organizatorem był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni oraz Urząd Gminy Gorzyce. Patronem konkursu był Wójt Gminy Gorzyce – pan Leszek Surdy. Uczestnicy przystąpili do testu składającego się z 60 pytań, który obejmował wiedzę na temat położenia gminy Gorzyce, jej symboli, historii, tradycji oraz kultury.
Kategorię wiekową kl. IV-VI reprezentowali: Wiktoria Bartoszek oraz Adam Czertwan.
Kategorię wiekową kl. VII-VIII reprezentowały: Klaudia Pawelec oraz Amelia Stachula.
Uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie, a nauczyciele przygotowujący młodzież do konkursu tj. pani Barbara Wryk oraz pani Agnieszka Bartoszek – podziękowania.