Kontakt

Dyrektor szkoły: Małgorzata Wajs

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach

ul. Sandomierska 80
39-432 Sokolniki

E-mail:

Szkoła podstawowa: zspsokolniki@onet.pl

Przedszkole: przedszkole.sokolniki@op.pl

Telefon:

Szkoła podstawowa: 15 836 35 50
Przedszkole: 15 836 35 51