Kreatywna matematyka

Uczniowie klasy I w bieżącym roku szkolnym realizują, jako innowację pedagogiczną, ogólnopolski projekt edukacyjny „Kreatywna matematyka” wspierający rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych. W ciągu kilku dni wykonali jesienne zadania: Najpierw szukali oznak jesieni i uzupełniali karty obserwacji, które po powrocie do sali dokładnie przeanalizowali. Stworzyli też jesienny kącik. Następnie korzystając ze zgromadzonych materiałów przyrodniczych ułożyli jesienne mandale. Później sortowali liście tworząc z nich zbiory według jednej cechy. Następnie wykonali pracę plastyczną: Symetria jesieni. Wykorzystując symetrię- odtwarzali kształt liścia na podstawie jego połówki za pomocą kredek i flamastrów.