Międzynarodowy Projekt Kreatywne Prace Plastyczne – zadanie październikowe

Nasza szkoła w ramach zajęć rozwijających kreatywność, zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania realizuje Międzynarodowy Projekt Kreatywne prace plastyczne.
W październiku uczniowie poznali technikę plastyczną malowania na podkładzie z gazy. Inspiracją dla nas były barwy jesiennych kwiatów.