O szkole

 Misja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Uczymy mądrze, wychowujemy w prawdzie, kształcimy poszanowanie dla drugiego człowieka, historii, tradycji.”

 Wizja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

     W naszej placówce dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności ludzkiej. Uczymy tolerancji, patriotyzmu, odpowiedzialności. Kreujemy postawy oparte na wartościach. Rozbudzamy ciekawość świata i otwartość. Dopingujemy do podejmowania inicjatyw, działań w środowisku lokalnym i współpracy z różnymi instytucjami.

Nasza szkoła zapewnia :

 • bezpieczne i przyjazne środowisko,
 • realizację indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów,
 • równość szans edukacyjnych,
 • nowoczesną ofertę edukacyjną,
 • wykształconą, kreatywną i odpowiedzialną kadrę,
 • sprawny system komunikowania się i zarządzania.

Nasza szkoła oferuje :

 • wszechstronną opiekę i pomoc wychowawczą,
 • wysoki poziom warunków działalności szkoły,
 • atrakcyjne metody prowadzenia zajęć,
 • stymulowanie własnego rozwoju,
 • wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania godności człowieka
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym