Historia gimnazjum

Gimnazjum w Sokolnikach powstało 1 września 1999 r. Mieści się w starym budynku szkoły podstawowej. Do dwuoddziałowego gimnazjum uczęszczają uczniowie szkół podstawowych – absolwenci z Sokolnik, Furman, Trześni i Orlisk.

            Od początku istnienia szkoły funkcję dyrektora pełniła mgr inż. Elżbieta Magryn, dotychczasowa dyrektor Szkoły Podstawowej w Furmanach. Od 15 kwietnia 1999 r. spoczywał na nowej Pani dyrektor obowiązek przygotowania szkoły do inauguracji 1-go września (dobór kadry pedagogicznej, pracowników obsługi, zorganizowanie zespołów klasowych, remonty itp.).

            Od 1 września rozpoczęto pracę nad budową sali gimnastycznej, która miała stanąć między nowymi budynkami szkoły podstawowej a starym budynkiem w którym mieści się gimnazjum. Sala gimnastyczna ma służyć obu szkołom jednocześnie.

            Uroczysta inauguracja roku szkolnego 1999/2000, pierwsza w nowej szkole odbyła się 1 września 1999 r. Na godzinę 730 przybyli uczniowie, rodzice, nauczyciele. Swą obecnością zaszczycili tą doniosłą uroczystość:

Wójt Gminy Gorzyce inż. Stanisław Krawiec, Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Mirosław Kopyto,

Radny Sokolnik p. Stanisław Stachowicz oraz burmistrz niemieckiego miasteczka Deggingen, który gościł w tym czasie w gminie   Gorzyce, Herman Stickel.

        Przewodniczący Rady gminy mgr inż. Mirosław Kopyto wręczył akt założycielski Gimnazjum jak również Statut Gimnazjum w Sokolnikach

           W roku 2001 powódź zniszczyła budynek szkoły. We wrześniu rozpoczął się remont. Uczniowie wraz z nauczycielami wyjechali na „zieloną szkolę” do Mrzeżyna. Inauguracja roku szkolnego 2001/2002 nastąpiła dopiero 1 października. W listopadzie uczniowie rozpoczęli naukę w nowej sali komputerowej i zaczęli korzystać z biblioteki. W grudniu nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej.

         1 września doszło do połączenia sąsiadujących w jednym budynku gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola w Sokolnikach. Decyzją Rady Gminy Gorzyce powołano Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sokolnikach, którego dyrektorem została mgr Elżbieta Magryn. Funkcję zastępcy dyrektora pełniła mgr Urszula Motyka.

         Od 1 września 2017 roku po odejściu na emeryturę p. Elżbiety Magryn funkcję dyrektora zespołu pełni mgr Małgorzata Wajs, której zastępcą jest mgr Wiesława Sałek.