Kadra

Małgorzata Wajs – Dyrektor szkoły, pedagog specjalny

Agnieszka Bartoszek – nauczycielka języka polskiego, nauczyciel wspomagający, wychowawczyni klasy VII

Teresa Bożek – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy III

Joanna Cieślak – nauczyciel wspomagający, biologia, pedagog

Bogusława Chmiel– nauczycielka edukacji przedszkolnej, wychowawczyni oddziału przedszkolnego 0

Witold Drzymała – nauczyciel historii

Marzena Duma– nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Wiesława Duszkiewicz – nauczycielka muzyki, plastyki

Beata Korga – nauczycielka wychowania fizycznego, edb

Joanna Korniak – psycholog, logopeda

Cecylia Kozieł – nauczyciel matematyki, techniki

Paulina Kula – nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny, logopeda, wychowawczyni klasy II

Marta Łysiak – nauczycielka wychowania fizycznego, nauczyciel wspomagający, wychowawczyni klasy IV

Robert Materkowski – nauczyciel informatyki, techniki

Urszula Motyka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspomagający, wychowawczyni klasy I

Alina Nowak – nauczycielka j. polskiego, bibliotekarka, wychowawczyni klasy V

Karolina Ozdoba – nauczycielka j. angielskiego, nauczyciel wspomagający

Magdalena Prokop – nauczycielka edukacji przedszkolnej

Wiesława Sałek – nauczycielka fizyki, matematyki

Sylwia Sędrowska- Zając – nauczycielka chemii, matematyki

Beata Setlak – nauczycielka j. niemieckiego, historii, nauczyciel wspomagający

Anna Szypuła – nauczycielka j. angielskiego, nauczyciel wspomagający, wychowawczyni klasy VIII

Małgorzata Trofiniak – nauczycielka biologii

Bożena Tutak – nauczycielka przyrody, geografii, nauczyciel wspomagający

Barbara Wryk – nauczycielka j. polskiego, historii, wychowawczyni klasy VI

Nina Złotek – nauczycielka edukacji przedszkolnej

Janina Zych -nauczycielka przyrody, bibliotekarz, wdż

Kamila Dudek- nauczyciel wspomagający

Maria Pytel-nauczyciel edukacji przedszkolnej, nauczyciel wspomagający

Ks. Sebastian Dziedzic- nauczyciel religii

Ks. Konrad Durma– nauczyciel religii