Sztandar szkoły

Szkoła Podstawowa w Sokolnikach ma bardzo długą historię podobnie jak wieś Sokolniki która liczy ponad 800 lat. O jej tożsamości stanowili nauczyciele z ich systemem wartości i uczniowie z ich chęcią zdobywania wiedzy. Wówczas imię szkole nie było potrzebne. Obecnie w czasie kryzysu dotykającego systemu wartości w świecie sukcesu i pieniądza konieczne jest ukazywanie naszym dzieciom wzorów, postaw i autorytetów. Postanowiliśmy więc poszukać odpowiedniego patrona. Kolejne etapy prowadzące do uroczystości odbywającej się dnia 16 października 2003r. w Szkole Podstawowej w Sokolnikach:

    * Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na Patrona ks. Jana Twardowskiego (uwzględniając opinię rodziców, uczniów i nauczycieli).
    * Wzbogacenie biblioteki w tomiki poezji ks. Jana Twardowskiego.
    * Zapoznanie uczniów na lekcjach, apelach, gazetkach z postacią wybranego Patrona.
    * Aktualizowanie stałej gazetki ściennej “Wybieramy Patrona Szkoły”.
    * Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego poezji ks. Jana Twardowskiego.
    * Zredagowanie listu do ks. Jana Twardowskiego (uczniowie, nauczyciele, rodzice).
    * Opracowanie wzoru sztandaru i tablicy pamiątkowej i złożenie zamówienia na wykonanie.
    * Złożenie wizyty ks. J. Twardowskiemu (przedstawiciele społeczności szkolnej).
    * Opracowanie programu na uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru.

List ks. Jana Twardowskiego do społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Sokolnikach