ODDAJ KREW W GORZYCACH

🩸 Wójt Gminy Gorzyce zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w akcji oddawania krwi. Wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zaplanowano 4 terminy w roku, w których w Technicznym Ogrodzie będzie stacjonował krwiobus, czyli Mobilny Punkt Poboru Krwi.

Krew będzie można oddać w poniedziałki w następujących dniach:

19 czerwca

21 sierpnia

23 października

🩸 Rejestracja prowadzona będzie w godzinach od 9.00 do 12.00.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad oddawania krwi zamieszczone są na stronie internetowej rzeszowskiego centrum – www.rckk.rzeszow.pl

🩸 Dla tych, którzy oddadzą krew, czekają profity, są to m.in. ekwiwalent kaloryczny z reguły w postaci czekolad, a także zwolnienie od pracy, szkoły w dniu, w którym oddawana jest krew oraz w dniu następnym.

🩸 Oddawanie krwi nie wiąże się z żadnym ryzykiem, jest BEZPIECZNE i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia czy życia. Krew pobierana jest przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku, przez profesjonalny personel medyczny.