Ogłoszenie

Szkolne Koło Wolontariatu zwraca się z prośba o wsparcie rzeczowe dla DPS w Mokrzyszowie. Wszelkie informacje o potrzebnych rzeczach umieszczone są na plakacie.Przyniesione rzeczy zbierane będą przez wychowawców, w bibliotekach lub przez opiekuna SKW panią Martę Łysiak.