Ogólnopolska Akcja „Kocham słyszeć”

Uczniowie klasy 3 oraz uczniowie uczęszczający na zajęcia rewalidacyjne wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji „Kocham słyszeć”. Akcja ma na celu poznanie znaczenia i funkcjonowania zmysłu słuchu, uwrażliwienie na potrzeby dzieci z wadą słuchu, zapoznanie z protezami słuchowymi- aparatem i implantem ślimakowym. Uczniowie w oparciu o film edukacyjny dowiedzieli się jak funkcjonuje nasz słuch, jak to się dzieje że słyszymy, jak zbudowane jest nasze ucho. Poznali proste zwroty w języku migowym. Zastanawialiśmy się wspólnie, jak można pomóc osobom z niedosłuchem, które są wśród nas.

Przeprowadzona akcja przez panią Paulinę Kulę miała sprawić, że dzieci z problemami słyszenia, noszące aparat słuchowy lub implant nie będą wydawały się „dziwne” lub „niegrzeczne bo czegoś nie usłyszały”. Uczniowie na zakończenie wykonali piękne prace plastyczne i zgodnie stwierdzili, że należy dbać o słuch podając praktyczne przykłady.

To była dla nas wszystkich ważna lekcja !