PAMIĘĆ I PATRIOTYZM

31 października uczennice reprezentujące SK PCK wraz opiekunkami uporządkowały miejsca ważne dla społeczności szkolnej- kamień z tablicą poświęconą mjr. Władysławowi Siemkowi, poległemu w Katyniu oraz tablicę z wizerunkiem patrona naszej szkoły – ks. Jana Twardowskiego.

Przy tablicy oraz przed kamieniem zostały zapalone znicze jako symbol naszej pamięci.

Dziękujemy społeczności szkolnej za uczestnictwo w zbiórce zniczy, w szczególności przedszkolakom.

Opiekunki SK PCK