Pasowanie uczniów klasy I

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia

W dniu 26 października uczniowie klasy pierwszej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach złożyli ślubowanie przed zebranymi gośćmi: Panią Lucyną Matyką- zastępcą Wójta Gminy Gorzyce, rodzicami, nauczycielami i uczniami klasy drugiej. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym. Uczniowie pochwalili się swoimi talentami: recytowali wiersze, śpiewali piosenki i przedstawili krótki teatrzyk na temat bezpieczeństwa na drodze. Zaprezentowali wiedzę jaką zdobyli w szkole.

Po części artystycznej uczniowie złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Ślubowali sumiennie wywiązywać się z uczniowskich obowiązków i przynosić dumę szkole. Po ślubowaniu pani dyrektor Małgorzata Wajs dokonała aktu pasowania. Na zakończenie życzenia pierwszakom złożyła klasa druga oraz zastępca Wójta Gminy Gorzyce pani Lucyna Matyka.

Po uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek.