Podsumowanie akcji Caritas

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które wsparły organizowaną przez nas akcje Caritas. Podziękowania kierujemy również dla ekspedientek sklepu Groszek dzięki, którym akcja ta mogła się odbyć.