Podsumowanie akcji Góra Grosza

Samorząd Uczniowski podsumował i rozliczył monety zebrane z akcji Góra Grosza.
Kwota zebrana w bieżącym roku szkolnym wyniosła: 396, 64 zł.

Największą aktywnością w zbiórce monet wykazały się :
I miejsce – klasa 3
II miejsce – klasa 0
III miejsce – klasa 5

Dziękujemy wszystkim uczniom i przedszkolakom, którzy wzięli udział w akcji i zachęcamy do kontynuacji zbiórki. Dzięki zebranym monetom przyczynimy się do pomocy dzieciom z Domu Dziecka.