Podsumowanie I Modułu „Podróże po Polsce” w klasie 2

Klasa II zrealizowała zadania z I Modułu ,,Podróże po Polsce”. Wspólnie przeczytaliśmy lekturę J. Porazińskiej pt. ,,Pamiętnik Czarnego Noska”, dzieci uzupełniły lekturniki wykonując w nich wszystkie zadania związane z tą lekturą. Następnie dzieci w grupach zadaniowych wykonały plakaty przedstawiające pobyt głównego bohatera w mieście, na wsi, w lesie, w górach. Dzięki pomysłowości i kreatywności uczniów plakaty wyglądały bardzo ciekawie i oryginalnie i na pewno zachęciły innych do przeczytania tej książki. Realizując kolejne zadanie, dzieci wykonały indywidualnie ,,Lekturę w pudełku”, do której przygotowały rekwizyty kojarzące się z lekturą, siedząc w kręgu przedstawiły swoje prace. Ostatnie zadanie uczniowie wykonali ze scenariusza zajęć ,,Podróże po Polsce”. Najpierw była zabawa ,,Pakowanie walizki”. Następnie dzieci wysłuchały opowiadania pt. ,,Rozchmurzone opowiadanie na powitanie” i odpowiadały na zadawane pytania. Obejrzały filmy edukacyjne o Warszawie i Zakopanem, w grupach zadaniowych wyszukiwały informacji związanych z obydwoma miastami. Na zakończenie sprawdziły swoją wiedzę na temat przeczytanej lektury oraz wypełniły karty samooceny w swoich lekturnikach. Po raz kolejny w innowacyjny sposób uczniowie omówili przeczytaną lekturę.