Podsumowanie III edycji projektu edukacyjnego „Kreatywne Prace Plastyczne”

Dnia 31 maja zakończyła się III edycja Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Kreatywne Prace Plastyczne” realizowanego w roku szkolnym 2022/2023.
Ukończyli go uczniowie klasy I pod kierunkiem pani Marzeny Dumy, uczniowie biorący udział w zajęciach rewalidacyjnych pod kierunkiem pani Pauliny Kuli, dzieci z klasy 0 pod kierunkiem pani Urszuli Motyki oraz przedszkolaki z grupy „Jagódki” pod kierunkiem pani Niny Złotek. W bieżącym roku szkolnym projekt ten realizowany był jako innowacja pedagogiczna.

Wspólne działania z dziećmi pozwalały na codzienne zabawy z kolorami, plamami, fakturami. Stosowanie różnych produktów (kasz, soli, sznurków, folii bąbelkowej) pozwalało na rozwój integracji sensorycznej oraz nowe, ciekawe odkrywanie i doświadczanie swoich możliwości. Projekt ten był bardzo wartościowy również z tego względu, że aktywność plastyczna rozwija sprawność manualną i manipulacyjną, ma terapeutyczny wpływ na dzieci i ich emocje, czyni dzieci wrażliwymi odbiorcami sztuki i świata oraz ich twórcami. Ponadto zabawy artystyczne przy stolikach są źródłem radosnych, dziecięcych doświadczeń. Ważnym celem projektu było też kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

Innowacja będzie kontynuowana w nowym roku szkolnym 2023/2024.