Podsumowanie majowych zadań w ramach projektu edukacyjnego “Gramy Zmysłami”

W maju uczniowie biorący udział w projekcie edukacyjnym „Gramy Zmysłami” wykonali ostatnie zadanie projektowe- ścieżka sensoryczna.

Dzieci mogły wykazać się swoją wyobraźnią i zbudować własną ścieżkę sensoryczną. Ścieżka ta to inaczej tor przeszkód wykonany z różnego rodzaju faktur i elementów między innymi twardych, miękkich, delikatnych czy chropowatych. Głównym zadaniem ścieżki sensorycznej jest dostarczenie dziecku różnorodnych bodźców, jak również pobudzenie percepcji wzrokowo – ruchowej i kształtowanie właściwej reakcji na dotyk. Ścieżka sensoryczna ma wiele zalet, a co najważniejsze dostarcza dziecku ogrom dobrej zabawy.

Najważniejsze zalety ścieżki sensorycznej:

•stymulowanie zmysłu dotyku,

•kształtowanie zdolności właściwej reakcji na dotyk,

•wpływ na rozwijanie wielu umiejętności i poprawę zdolności poznawczych,

•dostarczanie dziecku zróżnicowanej wiedzy,

•rozwijanie kreatywności i wyobraźni.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za aktywny udział w projekcie edukacyjnym.