Podsumowanie majowych zadań w ramach projektu edukacyjnego „Kreatywne Prace Plastyczne”

Uczniowie klasy I i uczniowie biorący udział w zajęciach rewalidacyjnych wykonali ostatnie majowe prace plastyczne.

Pierwszą z nich było wiosenne drzewo. Przy wykonaniu tej pracy wprowadziliśmy w życie recykling plastyczny. Na artystycznym papierze przy użyciu ścinek kolorowego papieru stworzyliśmy kolorowe kwitnące drzewo.

Drugą pracą były bzy wykonane techniką mieszaną. Była to przyjemna zabawa ekoplastyczna z ćwiczeniami sensorycznymi i doskonaleniem małej motoryki.