Podsumowanie projektu “Umiem pływać- jestem bezpieczny 2024r.

Klasa III w drugim semestrze tego roku szkolnego brała udział w projekcie „Umiem pływać-jestem bezpieczny 2024r”. Zajęcia prowadzone były od 12.02.2024r.-26.04.2024r. na pływalni krytej w Stanach gmina Bojanów.

Cel główny projektu to wzrost poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczniów klasy III jak również opanowanie podstawowych umiejętności pływackich oraz bezpiecznego zachowania się w wodzie. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu (2×45 min) dla każdej grupy przez okres trzech miesięcy i były podzielone na 3 etapy:

-ćwiczenia oswajające z wodą oraz nauka podstawowych ruchów pływackich

-nauka pływania poszczególnymi stylami sportowymi

-doskonalenie pływania stylami sportowymi. Zajęcie te bardzo podobały się dzieciom i chętnie w nich uczestniczyły.